Quy trình phát hành cổ phần và những vấn đề pháp lý

22/06/2021
Everest Law Firm
Everest Law Firm
Một cách tổng quan nhất, quy trình phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần gồm các thủ tục và theo trình tự của lược đồ mà Công ty Luật TNHH Everest chia sẻ dưới đây.

TT Thủ tục pháp lý người thực hiện/thẩm quyền Thời gian thực hiện Ghi chú
1. Lập phương án chào bán cổ phần Người đại diện theo pháp luật Theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Nội dung chủ yếu của phương án chào bán cổ phần:

 • Mục tiêu và phương án sử dụng vốn thu được khi phát hành cổ phần;
 • Tổng số cổ phần dự định chào bán, các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại;
 • Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần.
2 Thẩm định phương án chào bán cổ phần Hội đồng quản trị Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 • Thẩm định tài chính do chuyên gia tài chính đảm nhiệm;
 • Thẩm định pháp lý do Luật sư đảm nhiệm.
3 Phê duyệt phương án chào bán cổ phần Đại hội đồng cổ đông
 • Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
 • Thông qua nghị quyết bằng cách biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy đinh khác;
 • Ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu tán thành.
4. Đăng ký hoặc thông báo chào bán cổ phần Người đại diện theo pháp luật

 

 • Đối với công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng hoặc công ty niêm yết;
 • 05 ngày khi chào bán cổ phần riêng lẻ;
 • Không chậm hơn 15 ngày truowvs khi hết thời hạn đăng ký mua khi chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu;
 • Đối với hình thức chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết hoặc của công ty đại chúng, thì thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

 

 • Gửi cơ quan đăng ký kinh doanh phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;
 • Gửi phương án chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu đến tất cả các cổ đông hiện hữu
 • Gửi ủy ban chứng khoán nhà nước đối chiếu với các phương án chào bán cổ phần ra công chúng hoặc chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty đại chúng.

Xem thêm: Dịch vụ Phòng pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (Luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest 

Bài viết Quy trình phát hành cổ phần và những vấn đề pháp lý được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết Quy trình phát hành cổ phần và những vấn đề pháp lý có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý hay thuê dịch vụ luật sư nội bộ, pháp chế doanh nghiệp, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Quy trình phát hành cổ phần và những vấn đề pháp lý

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.21247 sec| 944.641 kb