Trang chủ » Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thế nào?

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thế nào?

Thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm được chia thành hai loại: thời hạn kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án và thời hạn kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án. Việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với những bản án hoặc quyết định của Tòa án theo hướng không có lợi cho người bị kết án chỉ được tiến hành trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật.

kháng nghị theo thủ tục
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm được chia thành hai loại: thời hạn kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án và thời hạn kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án.(xem thêm: tư vấn luật lao dong miễn phí)

Việc kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm đối với những bản án hoặc quyết định của Tòa án theo hướng không có lợi cho người bị kết án chỉ được tiến hành trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật. Kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án là những trường hợp kháng nghị theo một trong các hướng sau đây: kháng nghị vì người thực hiện hành vi phạm tội lại được Tòa án tuyên không là phạm tội; kháng nghị vì miễn TNHS hoặc hình phạt cho người được Tòa án miễn TNHS hoặc hình phạt không có căn cứ và trái pháp luật; kháng nghị vì bị cáo được Tòa án cho hưởng án treo, hưởng thời hiệu miễn truy cứu TNHS không đúng, kháng nghị đề nghị áp dụng điều khoản BLHS về tội nặng hơn, kháng nghị để áp dụng thêm hình đối với người bị kết án; kháng nghị để tăng mức hình phạt phạt chính hoặc hình phạt bổ sung đối với người bị kết án; kháng nghị để huỷ quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù hoặc miễn chấp hành thời hạn tù còn lại; Xoá án tích… BLTTHS năm 2015 không quy định việc hợp đều không được kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kháng nghị quá hạn nên nếu quá thời hạn nêu trên thì trong mọi trường kết án. Việc quy định thời hạn 01 năm, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật đối với việc kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án nhằm đề cao trách nhiệm của những người có quyền kháng nghị và bảo đảm sự ổn định của các bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật, bảo đảm lợi ích của người bị kết án.(đọc về: tư vấn luật hình sự miễn phí)

Việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án không bị hạn chế về thời gian

Việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án không bị hạn chế về thời gian và có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, kể cả trường hợp người bị kết án đã chấp hành xong bản án hoặc người bị kết án chết nhưng xét thấy cần minh oan cho họ. Các trường hợp kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án bao gồm: kháng nghị để hủy bàn ản, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án vì người bị kết án không phạm tội, không phải chịu TNHS hoặc thuộc trường hợp miễn TNHS; kháng nghị để hủy bản án , quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại theo hướng giảm hình phạt, miễn hình phạt, áp dụng hình phạt thuộc loại nhẹ hơn cho người bị kết án…

Thời hạn kháng nghị đối với phần dân sự trong vụ án hình sự thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự là “ba năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật” (Điều 334 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015).(quan tâm tới: hợp đồng vay tiền)

Trong thời hạn kháng nghị, nếu không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thì người có quyền kháng nghị phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã kiến nghị biết rõ lý do của việc không kháng nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ