Trang chủ » Tổ chức nghề nghiệp của luật sư liên bang Đức

Tổ chức nghề nghiệp của luật sư liên bang Đức

Ở Cộng hoà Liên bang Đức, luật sư được tổ chức trong các Đoàn luật sư địa phương và Đoàn luật sư liên bang Đức. Tổ chức luật sư quan trọng nhất là các Đoàn luật sư địa phương (với số lượng là 27) dưới sự bảo trợ của Đoàn luật sư liên bang có trụ sở tại Berlin.

luật sư liên bang Đức
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Đoàn luật sư địa phương

Ở Cộng hoà Liên bang Đức, luật sư được tổ chức trong các Đoàn luật sự địa phương và Đoàn luật sự liên bang. Tổ chức luật sư quan trọng nhất là các Đoàn luật sư địa phương (với số lượng là 27) dưới sự bảo trợ của Đoàn luật sư liên bang có trụ sở tại Berlin.

Đoàn luật sư địa phương là một tổ chức pháp luật công hình thành từ các luật sư được phép hành nghề tại một địa phương nhất định. Ngoài ra, thành viên của đoàn luật sư còn bao gồm các công ty luật, lãnh đạo điều hành các công ty luật, các luật sư châu Âu và luật sư nước ngoài cũng như những người tư vấn pháp luật được tiếp nhận vào Đoàn luật sư.(xem thêm: mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà)

Đoàn luật sư địa phương chịu sự giám sát của cơ quan tư pháp bang, Đoàn luật sư địa phương là một tổ chức trực tiếp của các luật sư trong địa hạt của một Tòa án bang. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn luật sư được quy định cụ thể trong Quy chế luật sư liên bang. Đoàn luật sư liên bang là liên kết của Đoàn luật sư các bang

Đoàn luật sư liên bang Đức

Đoàn luật sư liên bang được thành lập năm 1959, với tư cách là tổ chức bảo trợ trung ương của 22 Đoàn luật sư địa phương của Cộng hòa Liên bang Đức trước đây. Sau khi thống nhất nước Đức, Đoàn luật sư liên bang đại diện cho cả các Đoàn luật sư Đông Đức (5 đoàn).(đọc về: tư vấn luật thừa kế)

Đoàn luật sư liên bang là một tổ chức pháp luật công, hợp nhất từ nó. Đoàn luật sư địa phương, đại diện bảo vệ quyền lợi cho tất cả các luật sư chung trước Quốc hội liên bang, Hội đồng liên bang, các bộ và các Toả Giống như Đoàn luật sư địa phương, Đoàn luật sư liên bang là một tổ chức thu quản của luật sư ở phạm vi liên bang, có nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm sâu độc lập, tự do hành nghề trong hoạt động của luật sư binh quyền và bình đẳng với các cơ quan bảo vệ pháp luật khác. Đoàn luật sư liên bang không làm chức năng kiểm tra, giám sát đối với từng luật sư riêng mà đại diện chung cho quyền lợi cho họ trên toàn liên bang.

Đoàn luật sư liên bang chịu sự giám sát của Bộ trưởng Tư pháp liên bang, đó là giám sát hạn chế vào việc tuân thủ luật pháp và điều lệ, đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ giao cho Đoàn luật sư liên bang (Điều 176 Quy chế luật sư liên bang).(xem thêm: tổng đài tư vấn luật giao thông đường bộ)

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ