Tư vấn về giải thể và thanh lý dự án đầu tư

18/06/2021
Everest Law Firm
Everest Law Firm
Khi muốn triển khai hoạt động đầu tư thì các doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Và khi kết thúc hoạt động đầu tư dù là do yếu tố khách thể hay chủ thể thì các doanh nghiệp cũng cần phải thực hiện thủ tục giải thể và thanh lý dự án đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư.

thanh lý dự án đầu tư Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Các trường hợp giải thể và thanh lý dự án đầu tư

 

 

Theo Điều 48 Luật Đầu tư 2014 về chấm dứt hoạt động của dự ăn đầu tư, dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
 • Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
 • Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp do dự án đầu tư bị ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc do cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;
 • Nhà đầu tư bị nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
 • Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ dự án đầu tư theo quy định;
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

 

 

Như vậy, việc giải thể hoặc thanh lý dự án đầu tư có thể được chia thành 02 nhóm chính: 1. Giải thể hoặc thanh lý dự án đầu tư đối với dự án đầu tư không thành lập pháp nhân (như thông qua hợp đồng); 2. Giải thể hoặc thanh lý dự án đầu tư đối với dự án đầu tư gắn liền với thành lập pháp nhân.

 

 

Trong trong hợp (1), thủ tục thanh lý dự thủ đầu tư được thực hiện theo hợp cho gia các biến dù vậy, thanh lý dự án đồng nghĩa với thanh lý hợp đồng

 

 

Trong trường hợp (2), giải thể hoặc thanh lý dự án đầu tư sẽ tương ứng với giải thể hoặc thanh lý doanh nghiệp gồm các bước sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Thông báo cho cây quan đang ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
 • Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Gửi đề nghị giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Xóa tên doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hoàn tất việc giải thể doanh nghiệp.

 

 

Những lưu ý về giải thể và thanh lý dự án đầu tư

 

 

Trong trường hợp không thể thanh toán được nợ đến hạn (tức là lâm vào tình trạng phá sản), dự án có thể bị chấm dứt cùng với thủ tục phá sản doanh nghiệp theo Luật Phá sản. Như vậy để chọn lựa hình thức thanh lý dự án tốt nhất cho khách hàng Luật sự cần:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Nắm được nguyên nhân, lý do thanh lý dự án;
 • Cùng khách hàng nắm được dòng tiền cần thiết cho việc thanh giải pháp thanh lý dự án - nếu khách hàng có đủ điều kiện tài trợ cho việc thanh lý dự án, giải pháp thanh lý dự án là hợp lý, ngược lại có thể can nhắc thủ tục phá sản doanh nghiệp;
 • Lập được kế hoạch và tiến trình thanh lý dự án phù hợp với từng trường hợp cụ thể;
 • Lên phương án và các dự phòng, nếu phát sinh các tình huống bất thường trong quá trình thanh lý dự án.

 

0 bình luận, đánh giá về Tư vấn về giải thể và thanh lý dự án đầu tư

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.84993 sec| 944.375 kb