Trang chủ » Ứng xử khi có tranh chấp quyền lợi với đồng nghiệp

Ứng xử khi có tranh chấp quyền lợi với đồng nghiệp

Quá trình hành nghề luật sư, nhà phân tích ở trên có sự tác động của các quy luật của nền kinh tế thị trường, sự đối kháng nghề nghiệp, các luật sư đôi khi không tránh khỏi tranh chấp về quyền lợi với nhau.

ứng xử khi có tranh chấp
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Quá trình hành nghề luật sư, nhà phân tích ở trên có sự tác động của các quy luật của nền kinh tế thị trường, sự đối kháng nghề nghiệp, các luật sư đôi khi không tránh khỏi tranh chấp về quyền lợi với nhau. Vấn đề đặt ra là giải quyết tranh chấp như thế nào để các luật sư giải quyết tốt nhất tranh chấp xảy ra mà vẫn đảm bảo tính đồng nghiệp? Quy tắc ứng xử khi có tranh chấp quyền lợi với đồng nghiệp đã xác định: Thứ nhất, trường hợp có tranh chấp quyền lợi với đồng nghiệp, luật sư cần thương lượng, hòa giải để giữ tình đồng nghiệp. Như vậy, khi có tranh chấp về quyền lợi với đồng nghiệp, luật sư cần thể hiện thiện chí thương lượng, hòa giải để giữ tình đồng nghiệp. Luật sư chỉ thực hiện việc khiếu nại, khởi kiện đồng nghiệp khi việc thương lượng, hòa giải không có kết quả. Thứ hai, trước khi khiếu nại, khởi kiện đồng nghiệp, luật sư cần thông báo cho Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư nơi mình là thành viên và Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư nơi đồng nghiệp là thành viên biết để có thể hòa giải. Khi được luật sư thông báo về việc khiếu nại, khởi kiện đồng nghiệp, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư cần có ý kiến hòa giải kịp thời để không ảnh hưởng tới tình đồng nghiệp cũng như quyền khiếu nại, khởi kiện của luật sư theo quy định của pháp luật. Do vậy, việc giải quyết tranh chấp phải xuất phát từ 2 phía, trước hết là các bên luật sư có tranh chấp quyền lợi, phải có thiện chí hòa giải giải quyết, và đưa việc tranh chấp giải quyết tại Đoàn luật sư. Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm nắm tình hình, chủ động trong việc hòa giải kịp thời giữa các luật sư có tranh chấp. Việc tiến hành hòa giải kịp thời giữa các luật sư có tranh chấp của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, củng cố tình đồng nghiệp giữa các luật sư thành viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ