Vấn đề pháp lý trong tư vấn về quản lý sử dụng đất thuê

19/06/2021
Nguyễn Thị Huyền Trang
Nguyễn Thị Huyền Trang

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp được cho thuê đất có quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất. Từ đó, phát sinh một số vấn đề pháp lý trong tư vấn quản lý sử dụng đất thuê.

quản lý sử dụng đất thuê Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Quy định pháp luật đất đai về quản lý sử dụng đất thuê của doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp được cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và tiền thuê đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách; doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở mà được miền hoặc giảm tiền sử dụng đất; doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư vì mục đích lợi nhuận không thuộc dự án xây dựng kinh doanh nhà ở mà được giảm tiền sử dụng đất thì được:

 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;
 • Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;
 • Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;
 • Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam
 • Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gần liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 • Được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Trường hợp doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà tiền thuê đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Trường hợp doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hoặc để thực hiện dự án đầu tư vì mục đích lợi nhuận không phải là dự án xây dựng kinh doanh nhà ở mà được miễn tiền thuê đất thì có thêm các quyền và nghĩa vụ sau:

 • Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;
 • Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện: Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật; Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu đã được phê duyệt, chấp thuận; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;
 • Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;
 • Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Luật sư tư vấn về tiến độ thực hiện dự án trên đất thuê

 • Khi tư vấn cho doanh nghiệp thực đất để thực hiện dự án đã tư, Luật sư lưu ý doanh nghiệp về việc phát triển khai thực hiện kịp thời dự án đầu tư, tránh rơi vào trường hợp bị xử lý hành chính hoặc thu hồi đất thuê do không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư
 • Nếu Luật sư đánh giá doanh nghiệp gặp phải các trường hiện bất khả kháng dẫn đến không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm thì tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gia hạn 24 tháng theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

0 bình luận, đánh giá về Vấn đề pháp lý trong tư vấn về quản lý sử dụng đất thuê

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.05752 sec| 898.352 kb