Cách viết bản mô tả sáng chế một cách hiệu quả?

16/12/2022
Bản mô tả sáng chế là tài liệu rất quan trọng và bắt buộc khi tiến hành nộp đơn đăng kí sáng chế tại Cơ quan nhà nước.Và để có một bản mô tả sáng chế hiệu quả ,phù hợp và đúng với quy định của pháp luật thì chúng ta phải có một tầm hiểu biết về bản chất của sáng chế và nắm rõ kiến thức cơ bản và kĩ thuật cần thiết để viết bản mô tả sáng chể .

Qua bài viết này luật Everst sẽ chia sẻ những điều cần phải biết cho chúng ta về cách viết bản mô tả sáng chế ,và hướng dẫn cách viết bản mô tả sáng chế để sao cho mọi người có thể áp dụng hiệu quả, dễ dàng mà không gặp khó khăn .

1. Bản mô tả sáng chế là gì?

Trước tiên để có thể hoàn thành,viết được một bản mô tả sáng chế thì chúng ta cần phải hiểu được bản mô tả sáng chế là gì?
Bản mô tả sáng chế gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế. Theo đó, bản mô tả sáng chế là tài liệu nhằm mô tả bản chất của giải pháp kỹ thuật được đăng ký, bao gồm phần mô tả và phạm vi bảo hộ sáng chế.
Theo như Khoản 1 Điều 102 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về yêu cầu đối với đơn đăng ký sáng chế như sau:
"
Tài liệu xác định sáng chế cần bảo hộ trong đơn đăng ký sáng chế bao gồm bản mô tả sáng chế và bản tóm tắt sáng chế. Bản mô tả sáng chế gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế."
Từ đó , chúng ta có thể thấy rằng bản mô tả sáng chế là tài liệu bắt buộc khi tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế

2. Bản mô tả sáng chế có đặc điểm gì?

Theo như Pháp luật Sở hữu trí tuệ hiện hành tại Khoản 2 Điều 102 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, phần mô tả sáng chế cần phải có và đáp ứng được các điều kiện,tiêu chí dưới đây:

- Đầu tiên, bản mô tả sáng chế phải phải bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó.
- Tiếp theo, bản mô tả sáng chế cần phải giải thích vắn tắt hình vẽ kèm theo nếu cần làm rõ thêm bản chất của sáng chế.
- Cuối cùng , bản mô tả sáng chế cần làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế

 

3. Các nội dung của bản mô tả sáng chế

Để trình bày bản mô tả sáng chế, người viết cần nắm được cụ thể các thông tin mà bản mô tả sáng chế phải nêu ra. Cụ thể, pháp luật quy định rõ bản mô tả cần thể hiện được hai phần là mô tả sáng chế và phạm vi yêu cầu bảo hộ

3.1. Đối với phần mô tả sáng chế

Phần mô tả sáng chế gồm các nội dung sau đây :

- Tên sáng chế,giải pháp hữu ích

- Lĩnh vực sử dụng sáng chế

- Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế;

- Bản chất kỹ thuật của sáng chế;

- Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);

- Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế;

- Ví dụ thực hiện sáng chế;

- Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được.

3.2. Đối với phần phạm vi bảo hộ (yêu cầu bảo hộ) sáng chế

Cách trình bày về phạm vi bảo hộ sáng chế được quy định chi tiết tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN
Theo đó ,phạm vi (yêu cầu) bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ (sau đây gọi là “đối tượng”) và phải phù hợp với các quy định pháp luật.

 

4. Hướng dẫn cách viết bản mô tả sáng chế

- Về tên sáng chế : Tên cần đặt ngắn ngọn, rõ ràng và phù hợp với đối tượng, chức năng hoặc lĩnh vực kỹ thuật mà sáng chế hướng đến.Tên không nên mang tính quảng cáo.
- Về lĩnh vực sử dụng sáng chế : Người viết cần chỉ ra lĩnh vực kỹ thuật cụ thể mà có liên quan đến sáng chế hoặc lĩnh vực mà sáng chế được sử dụng.
Lĩnh vực được nêu phải phù hợp với lĩnh vực theo phân lọai sáng chế quốc tế.
- Về tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế : Người soạn thảo cần nêu ra một hoặc một số giải pháp kỹ thuật đã biết tương tự như sáng chế về bản chất kỹ thuật, mục đích hoặc cùng giải quyết một vấn đề như sáng chế.Bên cạnh đó, cần chỉ ra các dấu hiệu cơ bản và các nhược điểm của các giải pháp này một cách cụ thể.
- Về bản chất kỹ thuật của sáng chế: Phải nêu được mục đích của sáng chế, lợi ích mà xã hội nhận được từ sáng chế.Mục đích của sáng chế phải được thể hiện một cách khách quan, cụ thể, và không được mang tính quảng cáo.Khi soạn thảo, cần tránh viết phần bản chất kỹ thuật của sáng chế dưới dạng “tổng quát” vượt quá phạm vi yêu cầu bảo hộ của sáng chế. Cần mô tả, trình bày chi tiết các dấu hiệu cấu thành sáng chế, đặc biệt là các dấu hiệu mới của sáng chế so với các giải pháp kỹ thuật đã nêu.
- Về mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có): Nếu có hình vẽ trong bản mô tả sáng chế để nhằm làm rõ bản chất của sáng chế thì cần phải có danh mục các hình vẽ và giải thích vắn tắt từng hình.
- Về ví dụ thực hiện sáng chế : Nội dung này nhằm để chứng minh khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế và khả năng đạt được mục đích đề ra. Người viết cần chỉ ra một hoặc một vài ví dụ trong thực tế có thể áp dụng sáng chế.
- Về những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được : Người viết có thể chỉ ra một số lợi ích có thể đạt được từ những sản phẩm sáng chế
- Về bản tóm tắt : Bản tóm tắt sáng chế được dùng để mô tả một cách vắn tắt (không quá 150 từ) về bản chất của sáng chế. Bản tóm tắt phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của giải pháp kỹ thuật nhằm mục đích thông tin và không được bao gồm những nội dung mang tính chất quảng cáo. Bản tóm tắt có thể có hình vẽ, công thức đặc trưng. 

0 bình luận, đánh giá về Cách viết bản mô tả sáng chế một cách hiệu quả?

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.38569 sec| 949.406 kb