Công việc Giám đốc tài chính (Chief finance officer - CFO)

30/04/2024
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Giám đốc tài chính (Chief finance officer - CFO) là người phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về tất cả các vấn đề liên quan đến kế toán và quản trị tài chính. Giám đốc tài chính phải thiết lập các mục tiêu, chính sách, quy trình, kế hoạch và thực thi các chính sách, kế hoạch đó phải đảm bảo cho cấu trúc kế toán tài chính của công ty được ổn định. Sau đây là 10 vai trò công việc hàng đầu của Giám đốc tài chính (CFO)

1- Quản lý sự luân chuyển của dòng tiền

Công việc của Giám đốc tài chính là kiểm soát sự luân chuyển của dòng tiền trong công ty, hiểu rõ nguồn tiền mặt, cũng như biết sử dụng tiền mặt, duy trì tính toàn vẹn của vốn, chứng từ và các tài liệu có giá trị khác. Giám đốc tài chính được quyền tạm giữ hay thanh toán tiền theo các chứng từ của công ty. 
Trách nhiệm của Giám đốc tài chính bao gồm thẩm quyền thiết lập các chính sách kế toán và các thủ tục về tín dụng và thu mua, thanh toán hóa đơn và các nghĩa vụ tài chính khác. Tiền mặt là “vua” và quản lý dòng tiền là công việc quan trọng nhất của Giám đốc tài chính trong công ty.

2- Quản trị công nợ

Sau vấn đề về lưu chuyển tiền tệ, thì việc biết & hiểu tất cả các khoản nợ của công ty là một phần trách nhiệm của Giám đốc tài chính. Một công ty sẽ có nhiều hợp đồng pháp lý, các nghĩa vụ theo luật định và thuế, các khoản nợ tiềm ẩn dưới hình thức dự phòng, hợp đồng thuê, hoặc các bản tóm lược về bảo hiểm, các lợi nhuận từ các điều khoản vay hoặc kỳ vọng từ hội đồng quản trị, quản lý và thu hồi công nợ. Trong công ty, liệu rằng còn ai ngoài Giám đốc tài chính có khả năng đảm nhận trách nhiệm liên quan đến pháp lý này?

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư doanh nghiệp) của Công ty Luật TNHH Everest

3- Hiệu quả kinh doanh

Giám đốc tài chính phải hiểu rõ mô hình kinh doanh của công ty để tạo ra giá trị khách hàng và tìm cách chuyển đổi các chỉ số hoạt động thành các biện pháp để thực hiện. Giám đốc tài chính sẽ đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty thông qua công cụ xây dựng và triển khai hệ thống hoạch định và quản trị chiến lược bằng Balanced Scorecard và báo cáo kết quả báo cáo tài chính để đánh giá hiệu quả tài chính thực tế và hoạch định tài chính của công ty.

4- Xây dựng những “mối quan hệ” Tài chính

Giám đốc tài chính cần thiết lập và duy trì các mối liên hệ mật thiết với ngân hàng đầu tư, các nhà phân tích tài chính và các cổ đông cùng với Tổng Giám đốc. Giám đốc tài chính phải quản lý được các thỏa thuận ngân hàng và thỏa thuận vay vốn và duy trì các nguồn vốn thích hợp cho các khoản vay hiện tại của công ty từ các ngân hàng thương mại và các tổ chức cho vay khác. Ngoài ra, Giám đốc tài chính còn quản lý các nguồn vốn đầu tư của công ty và hoạch định việc lựa chọn cổ phiếu ưu đãi.

Xem thêm: Dịch vụ thư ký pháp lý thuê ngoài của Công ty Luật TNHH Everest

5- Kiểm soát tài chính

Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm về các khía cạnh tài chính của tất cả các giao dịch của công ty bao gồm đấu thầu bất động sản, hợp đồng thuê & mua bán. Giám đốc tài chính cũng đảm bảo duy trì hồ sơ tài chính thích hợp, chuẩn bị các báo cáo tài chính cần thiết, bảo đảm kiểm toán được hoàn thành đúng thời gian và đóng sổ theo luật định. Một trong những trách nhiệm của Giám đốc Tài chính là đảm bảo tuân thủ các quy định và chuẩn mực về tài chính như Sarbanes-Oxley, IRS Tax Code, và GAAP (và ngay sau đó là IFRS).

6- Giám sát hoạt động của các phòng ban

Với doanh nghiệp có quy mô vừa & nhỏ, Giám đốc tài chính là giám sát của Kế toán, Tài chính, Nhân sự và CNTT. Với doanh nghiệp có quy mô lớn, trách nhiệm của Giám đốc tài chính chỉ có thể gồm Kế toán và Tài chính. Dù với trách nhiệm nào, Giám đốc tài chính cũng sẽ giám sát cũng như hỗ trợ mạnh về mảng chức năng kế toán và tài chính của công ty thông qua việc sử dụng bảng mô tả công việc, các chính sách và thủ tục, và các phương pháp tự động kiểm soát tài liệu theo đúng nghiệp vụ của mình.

Xem thêm: Pháp lý tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

7- Quản lý vốn lưu động và huy động vốn

Chúng ta thường cho rằng tài chính là một trong những trách nhiệm của Giám đốc Tài chính. Quả đúng như vậy. Giám đốc tài chính sẽ thiết lập và thực hiện các chiến lược để quản trị vốn do công ty yêu cầu, bao gồm đàm phán, quản trị & thu hồi công nợ, duy trì các thỏa thuận tài chính nhằm đảm bảo nguồn vốn lưu động cần thiết. Giám đốc tài chính cần nắm rõ các kế hoạch dài hạn của công ty, đánh giá các yêu cầu tài chính tiềm ẩn trong các kế hoạch này và phát triển những yêu cầu tài chính theo những cách thức khác nhau.

8- Thực thi các nghĩa vụ tài chính

Giám đốc tài chính phải là người thông qua cũng như thực thi các thỏa thuận liên quan đến các nghĩa vụ tài chính như hợp đồng về nguyên vật liệu, tài sản và dịch vụ công nghệ thông tin, hay các yêu cầu cam kết về nguồn tài chính của doanh nghiệp.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về tổ chức lại doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

9- Quan hệ cổ đông

Một Giám đốc tài chính phải phân tích các chính sách, thủ tục, và chương trình thông tin về cổ đông của công ty, bao gồm báo cáo thường niên và tạm thời cho các cổ đông và Hội đồng Quản trị, cũng như đề xuất với Chủ tịch về các chính sách, thủ tục hoặc hoạch định về tài chính mới nếu cần.

10- Quản lý ngân sách & kiểm soát chi phí

Ngân sách là sự sống còn của doanh nghiệp, và Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ ngân sách, quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp, thu thập các tỷ số tài chính, và so sánh hiệu suất thực tế của công ty với ngân sách. Đây là một quá trình kiểm soát tài chính đầy khó khăn của Giám đốc tài chính.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về tổ chức lại doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

11- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Công việc Giám đốc tài chính (Chief finance officer) được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Công việc Giám đốc tài chính (Chief finance officer) có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn. 

Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng

Phạm Nhật Thăng là chuyên gia Quản trị và An ninh (Management and Security)

0 bình luận, đánh giá về Công việc Giám đốc tài chính (Chief finance officer - CFO)

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.19308 sec| 963.938 kb