Đại diện của chi nhánh, văn phòng đại diện tại các loại hình doanh nghiệp

27/10/2022
Để hiểu chi tiết những quy đinh pháp lý về các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ những vấn đề về đại diện của chi nhánh, văn phòng đại diện tại các loại hình doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp quyết định mở rông kinh doanh, doanh nghiệp có thể lựa chọn các hình thức sau như thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện, thành lập địa điểm kinh doanh, tất cả các hình thức nêu trên đều là đơn vị phụ thuộc và công ty mẹ và thức hiện các chức hay một số chức năng của công ty mẹ giao nhiệm vụ. Mỗi loại hình đơn vị phụ thuộc đều có những điểm ưu việt và có những quy định pháp lý riêng. Để hiểu chi tiết những quy đinh pháp lý về các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ những vấn đề về đại diện của chi nhánh, văn phòng đại diện tại các loại hình doanh nghiệp.

Đại diện của chi nhánh, văn phòng đại diện tại các loại hình doanh nghiệp

Khái niệm chi nhánh, văn phòng đại diện tại các loại hình doanh nghiệp

Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó, không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của doanh nghiệp trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền. Doanh nghiệp có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện.

Xem thêm: Muốn thành lập doanh nghiệp cần tối thiểu bao nhiêu vốn góp

So sánh chi nhánh và văn phòng đại diện:

Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính

Giống nhau

– Đều là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp nào đó( ngân hàng, tổ chức kinh doanh, công ty..)

– Chi nhánh công ty và văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, hoạt động dưới sự ủy quyền của doanh nghiệp và không có tài sản riêng, do vậy cả chi nhánh và văn phòng đại diện đều không có tư cách pháp nhân.

– Hoạt động nhân danh chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức đó.

– Thừa sự ủy quyền của chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức.

– Có mã số thuế riêng với 13 số. Chi nhánh, văn phòng đại diện phải làm thủ tục kê khai thông tin và đăng ký hoạt động gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở.

– Chi nhánh công ty và văn phòng đại diện đều có thể thành lập cả trong/ngoài nước và có thể có nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện ở cùng tỉnh, thành phố. Đồng thời, các chi nhánh, văn phòng đại diện đó có thể ở cùng tỉnh, thành phố cùng nơi đặt trụ sở chính của công ty mẹ.

– Trong hồ sơ đăng ký chi nhánh hoặc văn phòng đại diện là những giấy tờ có giá trị pháp lý là ngang nhau.

Khác nhau

Về chi nhánh

– Hoạt động kinh doanh: Được đăng ký kinh doanh tất cả các ngành nghề công ty đăng ký.

– Con dấu, giấy phép hoạt động:

+ Có con dấu riêng

+ Có giấy chứng nhận hoạt động riêng.

– Về đặt tên: Tên Chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện

– Ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn:

+ Được phép ký hợp đồng kinh tế;

+ Được phép sử dụng và xuất hóa đơn.

– Mã số thuế: Có mã số thuế riêng 13 số. Chi nhánh kê khai thuế theo mã số thuế chính là mã số chi nhánh ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

– Hạch toán  thuế: Chi nhánh được lựa chọn hình thức Hạch toán độc lập hoặc Phụ thuộc

– Các loại thuế phải nộp:

+ Thuế môn bài

+ Thuế Giá trị gia tăng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Thuế thu nhập cá nhân

Về văn phòng đại diện

– Hoạt động kinh doanh: Không có chức năng kinh doanh, chỉ có chức năng đại diện theo ủy quyền của Công ty.

– Con dấu, giấy phép hoạt động:

+ Có con dấu riêng của văn phòng đại diện

+ Có giấy chứng nhận hoạt động riêng.

– Về đặt tên: Tên văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện

– Ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn:

+ Không được đứng tên trên hợp đồng kinh tế;

+ Không được đăng ký, sử dụng hóa đơn.

– Mã số thuế: Có mã số thuế riêng 13 số. Văn phòng đại diện kê khai thuế theo mã số thuế chính là mã số Văn phòng ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

– Hạch toán  thuế: Kê khai độc lập với công ty tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở Văn phòng đại diện quản lý.

– Các loại thuế phải nộp: Thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, đối với việc thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nên hầu như quá trình thành lập và hoạt động của hai đơn vị này là giống nhau đều không có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng và được thành lập ở cả nước ngoài hoặc trong nước, hai đơn vị này chỉ khác ở một số mục như hoạt động kinh doanh bởi văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh mà chỉ đảm nhiệm vai trò là đại diện kèm theo đó là không có quyền ký, xuất hóa đơn,…

Tìm hiểu thêm: Yếu tố nào thuộc phạm vi công việc pháp chế doanh nghiệp

Đại diện của chi nhánh, văn phòng đại diện tại các loại hình doanh nghiệp

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp:

– Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.

– Trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

Về hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện gồm các giấy tờ sau:

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

+ Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Thông báo lập địa điểm kinh doanh

+ Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh;

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh;

+ Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp,chủ doanh nghiệp

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:
Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Đại diện của chi nhánh, văn phòng đại diện tại các loại hình doanh nghiệp

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.15046 sec| 981.5 kb