Doanh nghiệp liên doanh

19/05/2024
Lý Thông
Lý Thông
Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

1- Khái quát về liên doanh

[a] Khái niệm liên doanh

Liên doanh là hình thức hợp tác kinh tế giữa hai hoặc nhiều bên, trong đó các bên cùng góp vốn, cùng tham gia quản lý và cùng chia lợi nhuận. Liên doanh có thể được thực hiện giữa các doanh nghiệp, giữa các tổ chức, giữa các cá nhân hoặc giữa các doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân.

[b] Đặc điểm liên doanh

Một là về tính pháp lý: Liên doanh là một hình thức kinh doanh hợp pháp, được pháp luật bảo hộ.

Hai là về tính hợp tác: Liên doanh là sự hợp tác giữa các bên tham gia, dựa trên sự thỏa thuận và tôn trọng lẫn nhau.

Ba là về tính đồng kiểm soát: Các bên tham gia liên doanh cùng kiểm soát hoạt động của liên doanh.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về Sáp nhập và Mua lại doanh nghiệp (M&A) của Công ty Luật TNHH Everest

2- Doanh nghiệp liên doanh

[a] Khái niệm doanh nghiệp liên doanh

Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

[b] Hình thức doanh nghiệp liên doanh

Doanh nghiệp liên doanh được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn pháp định của doanh nghiệp.

Theo hình thức pháp lý, doanh nghiệp liên doanh có thể được chia thành hai hình thức sau:

Một là doanh nghiệp liên doanh thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây là hình thức doanh nghiệp liên doanh phổ biến nhất. Doanh nghiệp liên doanh thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài sản riêng, chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.

Hai là doanh nghiệp liên doanh thành lập theo hình thức hợp đồng. Doanh nghiệp liên doanh thành lập theo hình thức hợp đồng không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng, không có tài sản riêng. Các bên liên doanh cùng chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp liên doanh.

Ngoài ra, doanh nghiệp liên doanh còn có thể được phân loại theo quốc tịch của các bên tham gia, theo ngành nghề hoạt động,...

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư doanh nghiệp) của Công ty Luật TNHH Everest

[c] Điều kiện thành lập doanh nghiệp liên doanh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, muốn thành lập doanh nghiệp liên doanh các nhà đầu tư cũng cần có một số điều kiện nhất định. Sau đây là một số điều kiện thành lập doanh nghiệp liên doanh:

Thứ nhất là về chủ thể (nhà đầu tư). Đầu tiên, chủ thể của doanh nghiệp liên doanh là cá nhân phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian chấp hành hình phạt tù và các hình phạt hành chính khác theo quy định. Hoặc chủ thể của doanh nghiệp liên doanh là pháp nhân được thành lập hợp pháp, vẫn đang hoạt động tại thời điểm thực hiện đầu tư.

Thứ hai là về tài chính. Năng lực tài chính của chủ đầu tư phải tương ứng với số vốn cam kết đầu tư vào dự án. Tức là chủ đầu tư phải đủ khả năng chi trả với số vốn đã cam kết. Tiếp đó, ngân hàng giữ số tiền đầu tư vào doanh nghiệp là ngân hàng hợp pháp và được phép hoạt động tại Việt Nam. Vốn pháp định của doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu theo pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp liên doanh. Đặc biệt là nó phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận.

Ngoài các điều kiện thành lập doanh nghiệp liên doanh cụ thể, doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện về thành lập doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật (Luật đầu tư, Luật du lịch, …) tùy theo ngành nghề mà doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

3- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Doanh nghiệp liên doanh được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Doanh nghiệp liên doanh có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Doanh nghiệp liên doanh

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18844 sec| 952.18 kb