Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật đất đai

14/09/2023
Đỗ Duy Hoàng
Đỗ Duy Hoàng
Luật đất đai điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực đất đai. Đó là các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đất đai mà Nhà nước là người đại diện chủ sở hữu, đồng thời nhà nước tạo điều kiện tối đa để các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thụ hưởng các quyềr của người sử dụng đất và gánh vác trách nhiệm pháp lý của họ.

1- Đối tượng điều chỉnh của ngành luật đất đai 

Theo quan niệm chung, mỗi ngành luật điều chỉnh một lĩnh vực quan hệ xã hội, do vậy Luật đất đai điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực đất đai. Đó là các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đất đai mà Nhà nước là người đại diện chủ sở hữu không hề thay đổi, nhung tạo điều kiện tối đa để các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thụ hưởng các quyềr của ngưòi sử dụng đất và gánh vác trách nhiệm pháp lý của họ.

Hình thức pháp lý mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sửdụng đất tại Việt Nam chủ yếu là thuê đất. Tuy nhiên, đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài từ Luật đất đai năm 2003 và đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam từsau Luật đất đai năm 2013 có thể lựa chọn hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất khi thực hiện các dự án đầu từ tại Việt Nam.

Việc sử dụng đó được phân định thành các mục đích khác nhau nhự xây dựng các công trình ngoại giao, vǎn phòng dai diên cua các tô chúc quôc tê tai Viêt Nam và đầu tư vào Việt Nam theo quy định của pháp luật về đầu tư và đuọc mua nhà, sởhữu nhàở tai Viêt Nam. Như vậy, việc giao đất, cho thuê đất nhằm các mục đích khác nhau, thời hạn khác nhau, nhu cầu sử dụng cũng khác nhau cho nên Nhà nước cân quy định một cách chặt chẽtrình tự, thủ tục cho thuê đất, các nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam, đồng thời bảo hộ các quyền lợi cần thiết cho họ,đặc biệt khuyên khích các tô chức, cá nhân nuóc ngoài,nguòi Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Nhóm IV: Các quan hệ đất đai phát sinh trong quá trình sửdụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các giao dịch dân

Với hơn 12 triệu hộ nông dân, có thể khằng định rằng đây là nhóm chủ thể đông đảo nhất tham gia vào quan hệ sử dụng đất.

Việc xác lập các quyền cụ thể của hộ gia đình, cá nhân trong Luật đất đai năm 1993, Luật đất đai năm 2003 và hiện nay trong Luật đất đai năm 2013 là nền tảng pháp lý cho việc thực hiên các giao dịch dân sự về đất đai.

Thực tế chỉ ra rằng, nhu cầu sử dụng đất không chỉ nhằm mục đích khai thác tối đa các lợi ích vôn có của đất mà trong khai thác và sử dụng, việc xác lập các quyền về

Xem thêm: Dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp nhà đất (luật sư đất đai) của Công ty Luật TNHH Everest.

2- Phương pháp điều chỉnh của ngành luật đất đai 

Phương pháp điều chỉnh  hành chính mệnh lện rất đặc trưng cho ngành luật hành chính bởi nguyên tắc quyền lực phục tùng. Đặc điểm của phuơng pháp này thể hiện ở chỗ, các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật không có sự bình đẳng về địa vị pháp lý. Một bên trong quan hệ này là các cơ quan Nhà nước có thâm quyền nhân danh Nhà nước thực thi quyền lực nhà nước. Vì vậy, các chù thể có quyền và nghĩa vu phài thuc hiên các chỉ thị, mênh lệnh và nhiệm vụ được giao của các cơquan nhân danh Nhà nước, họ không có quyên thoa thuân với cơquan Nhà nước và phải thực hiện các phán quyết đơn phương tù phía Nhà nước.

Ngành luật đất đai sử dụng phương pháp hành chính mệnh lệnh trong nhiều trường hợp, song điểm khác biệt cǎn bàn so với việc áp dụng trong ngành luật hành chính là tính linh hoạt và mềm dẻo khi áp dụng các mênh lệnh từ phía cơ quan Nhà nước. Ví dụ, khi giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về đất dai,các tô chức chính quyền và đoàn thể tại các địa phương nơi xảy ra tranh chấp có trách nhiệm hoà giải, tìm biện pháp giáo dục, thuyết phục và tuyên truyền trong nội bộ nhân dân làm tiền đề cho việc giải quyết mọi tranh chấpvà khiếu nại. Khi các tranh chấp và khiếu nại không thểgiải quyết bằng con đường thương lượng, hoà giải thì các cơ quan nhà nước theo luật định mới trực tiếp giải quyết và ban hành các quyết định hành chính.

Quan hệ đất đai được vận dụng phương pháp hành chính mệnh lệnh luôn có một bên chủ thể là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thể hiện quyền lực Nhà nước và một bên là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải thực thi các biện pháp hành chính xuất phát tù nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai. Các quyết định hành chính được ban hành trong các trường hợpsau dây:

- Quyết định hành chính về giao đất, cho thuê đất;

- Quyết định hành chính về thu hồi đất.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư thu hồi đất của Công ty Luật TNHH Everest.

3- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 Bài viết Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật đất đai được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại. 

Bài viết Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật đất đai có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật đất đai

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.29711 sec| 954.711 kb