Hợp đồng quyền sử dụng đất

10/12/2022
Hiện nay giá trị của đất đai ngày càng được đẩy lên cao dẫn đến tình trạng quyền sử dụng đất cũng trở thành đối tượng để kinh doanh. Do đó Hợp đồng về quyền sử dụng đất được hình thành để đáp ứng sự cần thiết của xã hội. Vậy hợp đồng quyền sử dụng đất là gì, nội dung, hình thức, hiệu lực của quyền sử dụng đất được pháp luật quy định như thế nào ?. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc đó.

1. Quyền sử dụng đất là gì?

Theo Điều 500 Bộ luật dân sự 2015 có quy định:

“Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.”

2. Nội dung của hợp đồng quyền sử dụng đất.

Điều 501 BLDS quy định về nội dung quyền sử dụng đất như sau:

1. Quy định chung về hợp đồng và nội dung của hợp đồng thông dụng có liên quan trong Bộ luật này cũng được áp dụng với hợp đồng về quyền sử dụng đất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất không được trái với quy định về mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3 Hình thức, thủ tục thực hiện và hiệu lực của Hợp đồng:

Về hình thức của Hợp đồng pháp luật quy định tại Điều 502 Bộ luật dân sự năm 2015 thì mọi hợp đồng phải lập thành văn bản có hình thức theo đúng quy định Bộ luật dân sự năm 2015 gồm hợp đồng bằng hình thức miệng, hợp đồng bằng hình thức viết, hợp đồng bằng hình thức chứng thực xác nhận, Luật đất đai và các luật có liên quan và Hợp đồng khi giao kết phải có công chứng, chứng thực theo quy định của nhà nước.

Về thủ tục thực hiện các loại hợp đồng được quy định việc thực hiện hợp đồng về quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan như việc xác lập đối tượng của hợp đồng, người giao kết, thời điểm, phương thức thực hiện và quan trọng phải được công chứng của phòng công chứng được cấp phép hoạt động.

Về hiệu lực của Hợp đồng: theo quy định của pháp luật thì mọi hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm đăng kí theo quy định của luật đất đai căn cứ theo Điều 503 Bộ luật dân sự năm 2015.

Như vậy, việc thực hiện giao dịch thông quan hợp đồng được quy định thực hiện với các bước có thể nói là khá phức tạp, tuy nhiên sẽ đem lại lợi ích cho cả hai bên bởi lẽ nó thể hiện chi tiết, nội dung, các quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên được phép và bắt buộc phải thực hiện, kèm theo đó có dấu công chứng của cơ quan được cấp phép sẽ là căn cứ nếu phát sinh nội dung khác hoặc có xảy ra tranh chấp trong quá trình thực hiện.

4. Các hợp đồng về quyền sử dụng đất:

Theo quy định của pháp luật về hợp đồng về quyền sử dụng đất, cụ thể tại khoản 3 Điều 167 Bộ luật dân sự năm 2015 sẽ bao gồm một số loại hợp đồng sau, và nhưng hợp đồng này bắt buộc phải được công chứng thì có giá trị pháp lý trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

– Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

– Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

– Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

– Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất 

 

0 bình luận, đánh giá về Hợp đồng quyền sử dụng đất

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.26989 sec| 941.195 kb