Khái niệm và phân loại về báo chí đối với nghề luật

26/07/2021
Ứng Mỹ Ly
Ứng Mỹ Ly
Hiện nay, báo chí là phương tiện truyền thông không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành. Đối với nghề luật, báo chí phản ánh và định hướng dư luận xã hội trong các vấn đề pháp lý.

phân loại về báo chí 

1- Khái niệm về báo chí

Hiện nay, báo chí là phương tiện truyền thông không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Theo Khoản 1 Điều 3 Luật Báo chí năm 2016 quy định: "Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử". Trong mối quan hệ với báo chí thì hoạt động bảo chí là hoạt động sáng tạo các tác phẩm sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí; cung cấp thông tin và phản hồi thông tin cho báo chí; cải chính thông tin trên báo chí; xuất bản, in, phát hành báo in; truyền dẫn báo điện tử và truyền dẫn, phát sóng báo nói, báo hình.

Với các chức năng cơ bản, như là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; diễn chí có nhiệm vụ, quyền hạn.

Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của nhân dân. Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân; Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; Góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt, tiếng của các dân tộc thiểu số Việt Nam; - Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững.

Xem thêm: Dịch vụ trợ lý pháp lý từ xa của Công ty Luật TNHH Everest

2- Phân loại về báo chí

Phân loại về báo chí hiện nay được thể hiện dưới các dạng như: Báo in (còn gọi là báo viết), báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình, thông tấn, báo ảnh) và báo điện tử (báo trên môi trường mạng Internet). Trong điều kiện hiện nay, báo chí vẫn là phương tiện thông tin đại chúng nhanh nhất, hiệu quả nhất và có nhiều công chúng nhất. Báo chí tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống, trở thành một sự phát triển của xã hội.

(i) Đặc trưng của báo in (báo viết): là loại hình báo chỉ sử dụng chữ viết, tranh, ảnh, thực hiện bằng phương tiện in để phát hành đến bạn đọc, gồm báo in, tạp chí in. Thông tin bằng văn bản (bản viết tay, bản đánh máy in): ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, chính xác với ngôn ngữ trong sáng, dễ nhớ. Lỗi viết nên đơn giản, không văn hoa, màu mè, đảm bảo đúng trọng tâm. Bảo in bao gồm: báo in, tạp chí in (theo Luật Báo chí năm 2016). Báo in chuyển tải nội dung thông tin thông qua văn bản bao gồm: chữ in, hình vẽ, tranh, ảnh, sơ đồ, biểu đồ... Toàn bộ nội dung thông tin của báo in xuất hiện đồng thời ngay trước mắt độc giả. Việc tiếp nhận thông tin của công chúng đối với báo in chỉ qua thị giác - giác quan quan trọng nhất của con người trong mối quan hệ với thể giới xung quanh.

(ii) Đặc trưng của báo nói (phát thanh) là loại hình báo chí sử dụng tiếng nói, âm thanh, được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau. Thông tin bằng lời nói (cùng với tiếng động, âm thanh). Thông tin cho báo phát thanh đơn giản, ngắn gọn, dễ đọc, dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ... trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc: viết để đọc cho công chúng nghe. Thông tin cho phát thanh nên sử dụng lối viết giàu hình ảnh, viết về những điều vừa mới xảy ra, đang xảy ra hoặc sắp xảy ra.

(iii) Đặc trưng của báo hình (truyền hình, thông tấn, báo ảnh): là loại hình báo chỉ sử dụng hình ảnh là chủ 1 yếu, kết hợp tiếng nói, âm thanh, chữ viết, được truyền dẫn, phát trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau. Thông tin về hiện thực thông qua hình ảnh sống động, xác thực. Sau hình ảnh là vai trò của lời nói cùng với tiếng động, âm thanh. Sự phối hợp, bổ sung cho nhau giữa hình ảnh và lời nói là một nguyên tắc quan trọng khi thực hiện những tác phẩm báo hình.

(iv) Đặc trưng của báo điện tử (báo trên môi trường mạng Internet): là loại hình báo chỉ sử dụng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được truyền dẫn trên môi trường mạng, gồm bảo điện tử và tạp chí điện tử. Báo điện tử là loại hình báo chỉ mới xuất hiện, sử dụng mạng thông tin toàn cầu (Internet), là phương tiện chuyển tải thông tin, có khả năng kết hợp được những ưu thế của cả chữ viết và hình ảnh (của bảo in), âm thanh (của phát thanh) và hình ảnh sống động (của truyền hình).So với các loại hình báo chí khác, báo điện tử có rất nhiều ưu thế (về tốc độ lan truyền ngay tức thì, phạm vi tác động không giới hạn, sự hấp dẫn do tính tương tác cao...) nên đã mạnh mẽ thu hút công chúng hiện đại – nhất là giới trẻ. Nói về những chức năng của báo chí, người ta thường nhấn mạnh một số chức năng quan trọng như: thông tin, tuyên truyền, giáo dục, dự báo, giải trí, giao tiếp... Trong đó, thông tin là chức năng cơ bản có tầm quan trọng hàng đầu.

3- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

(i) Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

(ii) Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

(iii) Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Khái niệm và phân loại về báo chí đối với nghề luật

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18806 sec| 958.148 kb