Khái quát chung về tư vấn tài chính pháp luật

21/06/2021
Everest Law Firm
Everest Law Firm

 

Khái quát chung về tư vấn pháp luật tài chính, mối liên hệ hữu cơ giữa tư vấn tài chính với tư vấn pháp luật tài chính, có đặc điểm nào?

 

 

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Khái niệm tư vấn pháp luật tài chính

 

 

Tư vấm pháp luật tài chính là hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên biệt của Luật sư về các khía cạnh pháp lý trong quản trị tài

 

 

chính doanh nghiệp. Theo đó, trên cơ sở các điều thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, Luật sư sẽ hư kiến, giúp khách hàng (các doanh nghiệp, các nhà cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp...) soạn thảo qI chính, các tài liệu pháp lý khác liên quan đến việc nghĩa vụ của họ trong quá trình tạo lập, huy động, g định đoạt tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp. Các chi nguyên tắc quản trị tài chính, quyền và nghĩa vụ các chế tài khen thưởng và kỷ luật, trách nhiệm nhân và trách nhiệm giải trình) liên quan đến quản trị  tài chính doanh nghiệp, là những nội dung chính yếu của các sản phẩm tư vấn pháp luật tài chính của doanh nghiệp.

 

 

Mối quan hệ hữu cơ giữa tư vấn tài chính và luật tài chính và tư vấn pháp luật tài chính

 

 

Tư vấn tài chính là việc chuyên gia tài chính (có trình đi môn cao về kế toán - tài chính, có chứng chỉ hành nghề kế toán chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ hành nghề phân tích tài c hướng dẫn, đưa ra ý kiến và giúp doanh nghiệp soạn thảo hoặc định quy trình hạch toán - kế toán (kế toán quản trị và kế to chính), các tài liệu hướng dẫn về chuyên môn kế toán - tài chính các phương án tài chính (kế hoạch, dự án đầu tư tài chính).

 

 

Như vậy, tư vấn tài chính chủ yếu quan tâm đến việc xây dựng thẩm định các chỉ tiêu tài chính, thiết lập các quy trình và hướng dẫn nghiệp vụ hạch toán kế toán và quản trị tài chính doanh nghiệp, sẽ được phản ánh kết quả cuối cùng tại các báo cáo kế toán quản trị, báo cáo tài chính, hồ sơ kế hoạch tài chính và hồ sơ dự án đầu tư tài chính của doanh nghiệp. Tư vấn pháp luật tài chính lại chủ yếu quan tâm đến các khía cạnh pháp lý (trách nhiệm và thẩm quyền trong việc xác lập, thẩm định, phê duyệt và giá trị pháp lý của các chỉ tiêu tài chi

 

 

quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, chế tài khen thưởng và A9 trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm giải trình) trong quá UIT - huy động, quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản, nguồn vốn 9 nghiệp. Do đó, tư vấn tài chính là “người bạn” song hành N thiếu của tư vấn pháp luật tài chính, các chỉ tiêu tài chính ( kết quả của

 

 

tư vấn tài chính) cấu thành nên mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp và là cơ sở trọng yếu để xem xét trách nhiệm pháp lý của các đạo doanh nghiệp. Tư vấn pháp luật tài chính đưa ra rõ cơ chế quản trị tài chính và hành lang pháp lý n trị tài chính, nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp

 

 

Các loại vốn và phương thức quản lý vốn của doanh nghiệp 

 

 

Vốn kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm vốn cố định và vốn lưu động, chúng được vận động và biến đổi liên tục về hình thái vật Hành kinh doanh. Về mặt bản chất, vốn kinh doanh nghĩa với tài sản của doanh nghiệp và được bố trí nằm au một phần của bảng cân đối kế toán. Xuất phát từ rưng của kế toán là “ghi sổ kép”, nên tổng số vốn kinh doanh luôn cân bằng đối kế toán. Theo đó, luật sư cân bằng với tổng nguồn vốn được ghi nhận tại bảng cân. Theo đó, Luật sư cần nắm vững quy luật vận động của các loại vốn và phương thức quản lý vốn kinh doanh, để sẵn sàng tiếp sản bị tư vấn về soạn thảo, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý khác của quản trị tài chính doanh nghiệp.

 

 

Vốn cố định và phương thức quản lý vốn cố định

 

 

Áo cố định là khoản tiền dùng để đầu tư để mua sắm tài sản cố định của doanh nghiệp. Tham chiếu đến khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, thì tài sản cố định được hiểu là loại tài sản thỏa mãn đồng thời cả ba điều kiện sau: (i) có giá trị lớn (nguyên giá từ 30.000.000 đồng trở lên), (ii) tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh (có thời gian sử dụng trên một năm trở lên) và (iii) chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp từ việc sử dụng tài sản đó.

 

 

Như vậy, vốn cố định là khoản vốn đầu tư sẽ được chuyển dần Lưng phần giá trị vào giá trị sản phẩm của doanh nghiệp trong nhiều chu kỳ kinh doanh, bằng cách trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh doanh trong nhiều năm tài chính. Theo đó, tài sản cố định phải được quản lý và sử dụng theo đúng tính năng kỹ thuật và công dụng của tài sản. Doanh nghiệp có trách nhiệm lập, lưu trữ hồ sơ kiểm toán theo dõi từng tài sản cố định ( dưới cả hai hình thức hiện vật và giá trị) cấu thành nên vốn cố định của doanh nghiệp. Hồ sơ kế toán bao gồm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

 

0 bình luận, đánh giá về Khái quát chung về tư vấn tài chính pháp luật

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.19419 sec| 961.406 kb