Kỹ năng thu thập thông tin, tài liệu về đất đai

19/06/2021
Everest Law Firm
Everest Law Firm

 

Việc thu thập thông tin, tài liệu về đất đai của doanh nghiệp có ý nghĩa then chốt giúp Luật sư nhận diện được toàn diện và xử lý hiệu quả vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai của doanh nghiệp.

 

 

Kỹ năng thu thập thông tin, tài liệu về đất đai Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Kỹ năng xác định nội dung, hình thức thông tin, tài liệu liên quan đến quyền sử dụng đất

 

 

Để bảo đảm thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu về đất đai hay liên quan đến đất đai phục vụ cho việc tư vấn pháp luật đất đai cho doanh nghiệp, Luật sự cần lưu ý một số vấn đề sau:

 

 

Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Bao gồm các loại giấy tờ mà  doanh nghiệp được cấp theo các thời kỳ là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trong một số trường hợp là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cửa, ghi rõ thửa đất có nhà cửa đó tọa lạc, được cấp theo chính sách quản lý nhà cửa của Chính phủ từ năm 1993 trở về trước.(xem thêm: dịch vụ thành lập công ty)

 

 

Giấy tờ về nguồn gốc đất: Trong trường hợp doanh nghiệp chưa  có giấy tờ về quyền sử dụng đất Luật sư có thể rà soát để thu thập giấy tờ, tài liệu về nguồn gốc đất của doanh nghiệp theo quy định tại Luật Đất đai năm  2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai năm 2013 (Nghị định số 43/2014/NĐ-CP), gồm:

 

 

i) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 

(ii) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Số đăng ký ruộng đất, Sở địa chính trước ngày 15/10/1993;

 

 

(iii) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất

 

 

(iv) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

 

 

(v) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

 

 

(vi) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp

 

 

(vii) Sổ mục kê đất sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980;

 

 

(vii) Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299- TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm: Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp, Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

 

 

(ix) Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân di xây dựng khu kinh tế mới, di dân tải định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

 

 

(x) Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có);

 

 

(xi) Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được Ủy ban nhan dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép;

 

 

(xii) Giấy tờ tạm giao đất của ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh: Đơn đề nghị được sử dụng đất được Uỷ ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt chân thuận tiện Hày 01/7/1986 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cho tình phê duyệt, chấp thuận.

 

 

Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất Đất đai nói chung và đất đai của doanh nghiệp nói riêng luôn luôn có tài sản gắn liền với đất như: Văn phòng trụ sở, nhà máy, công trình xây dựng khác và cây cối trên đất. Do vậy, luật sư cần thu thập đầy đủ những thông tin, tài liệu về và hình của bên khác đối với những tài sản này căn cứ theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản và pháp luật dân sự.(đọc về: dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh)

 

 

Ví dụ:

 

 

Nhà ở thì cần thu thập giấy chứng nhận quyền sở hữu, công trình xây dựng chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu thì thu tháp giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toàn kiểm toán, hồ sơ nghiệm thu đưa vào sử dụng, hợp đồng mua bán

 

 

Thông tin, tài liệu về thế chấp quyền sử dụng đất, những cam kết nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với bên khác liên quan đến đất đai: Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có thể đã thế chấp quyền sử dụng đất hoặc ký kết những hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến đất đai, theo đó, doanh nghiệp đã dùng đất đai thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp để cam kết, xác lập nghĩa vụ của mình với bên khác. Những hợp đồng, thỏa thuận này có thể sẽ hạn chế, ảnh hưởng đến quyền của doanh nghiệp trong quản lý, sử dụng đất đai. Đây là tài liệu quan trọng ảnh hưởng đến quá trình giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai của doanh nghiệp. Ngoài ra còn có thông tin tài liệu về thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.(tìm hiểu: dịch vụ giải thể doanh nghiệp)

 

 

Kỹ năng thu thập thông tin, tài liệu về đất đai

 

 

Đất đai thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp có thể có nhiều nguồn nh khác nhau, hình thành trong nhiều thời kỳ khác nhau và phục vụ cho những hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau. Do đó, thông tin, tài liệu về đất đai và liên quan đến đất đai trong doanh nghiệp có thể không đầy đủ và thường không được lưu trữ tập trung về một đầu mối. Vì vậy, Luật sư cần lưu ý thu thập thông tin, tài liệu ở nhiều nguồn trong doanh nghiệp, với các cách thức đa dạng, trong đó có một số nguồn cơ bản và cách thức thu thập thông tin tài liệu như sau:

 

 

i) Thu thập từ hồ sơ nghiệp vụ, nhất là hồ sơ kế toán của doanh nghiệp khi thực hiện nghiệp vụ hạch toán tài sản, thu chi và hồ sơ tài sau thì tài sản của doanh nghiệp

 

 

ii) Thu thập trong hồ sơ, tài liệu liên quan đến đất đai, tài sản trên đất trong những giao dịch với đối tác khác

 

 

iii) Thu thập từ những hồ sơ tài liệu giao dịch, tương tác giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý đất đai hoặc liên quan đến quản lý đất đai,

 

 

iv) Trường hợp cần thiết, có thể đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ cung cấp thông tin, tài liệu do họ quản lý đối với đất đai của doanh nghiệp.

 

0 bình luận, đánh giá về Kỹ năng thu thập thông tin, tài liệu về đất đai

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.26905 sec| 961.422 kb