Luật sư nghiên cứu tài liệu về định giá tài sản

03/04/2021
Luật sư nghiên cứu tài liệu định giá tài sản trong tố tụng hình sự là hoạt động có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án. Trong các vụ án hình sự có yếu tố chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại vế tài sản, việc xác định đúng giá trị tài sản bị chiếm đoạt, bị thiệt hại là căn cứ trong việc xác định hành vi có phạm tội hay không, cũng như áp dụng đúng khung hình phạt, mức hình phạt.

định giá tài sản Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: (024).66.527.527

1- Nghiên cứu tài liệu về định giá tài sản

Định giá tài sản trong tố tụng hình sự là hoạt động có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án. Trong các vụ án hình sự có yếu tố chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại vế tài sản, việc xác định đúng giá trị tài sản bị chiếm đoạt, bị thiệt hại là căn cứ trong việc xác định hành vi có phạm tội hay không, cũng như áp dụng đúng khung hình phạt, mức hình phạt.

Hiện nay, hoạt động định giá tài sản trong TTHS được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong TTHS, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chinh phủ (Nghị định số 30/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung năm 2019). Khi tiến hành hoạt động định giá tài sản, các cơ quan, người có thẩm quyền phải lập biên bản theo đúng quy định pháp luật. Hồ sơ định giá tài sản do Hội đồng định giá lập và gồm có các tài liệu sau đây:

- Văn bản yêu cầu định giá;

- Quyết định thành lập Hội đồng định giá;

- Báo cáo thuyết minh, giải trình về chuyên môn phục vụ công tác định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản;

- Biên bản phiên họp Hội đồng định giá;

- Kết luận định giá;

- Tài liệu do cơ quan tiến hành tổ tụng cung cấp;

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc định giá tài sản.

2- Nghiên cứu yêu cầu định giá tài sản

Khi cần xác định giá trị của tài sản để làm căn cứ giải quyết vụ án hình sự, cơ quan có thầm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá tài sản. Văn bản yêu cầu định giá tài sản có các nội dung: Tên cơ quan yêu cầu định giá; họ tên người có thẩm quyền yêu cầu định giá; tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu; thông tin và đặc điểm của tài sản cần định giá; tên tài liệu có liên quan (nếu có); nội dung yêu cầu định giá tài sản; ngày, tháng. năm yêu cầu định giá tài sản, thời hạn trả kết luận định giá tài sản.

Khi nghiên cứu yêu cầu định giá tài sản, luật sư cần xác định thẩm quyền của cơ quan yêu cầu định giá, họ tên người có thẩm quyền yêu cầu lịnh giá để đảm bảo giá trị pháp lý của yêu cầu định giá tài sản. BLTTHS quy định về nhiệm vụ, quyển hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó Thủ trường CQĐT, Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKS, trong đó có quyền yêu cầu định giá, định giá lại tài sản, yêu cấu thay đổi người định giá tài sản.

Trong yêu cầu định giá tài sản, người có thẩm quyền ra văn bản yêu cầu định giá tài sản phải ghi rõ tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cấu. Hội đồng định giá tài sản trong yêu cầu định giá phải được thành lập, hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Hiện nay, theo quy định của pháp luật, Hội đồng định giá tài sản trong TTHS có thể là hội đồng định giá theo vụ việc hoặc hội đồng định giá thường xuyên. Hội đồng định giá theo vụ việc được thành lập ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, ở tình, thành phố trực thuộc trung ương; ở bộ, cơ quan ngang bộ; Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ tướng Chinh phủ. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đóng định giá thường xuyên để định giá tài sản. Số lượng thành viên của Hội đóng định giá phải là số lẻ, tối thiểu là 03 người đối với Hội đồng định gia cấp huyện, tối thiểu là 05 người đối với Hội đồng định giá các cấp khác.

Giá trị của tài sản cần định giá là căn cứ để giải quyết vụ án hình sự, do đó, khi nghiên cứu yêu cầu định giá tài sản, luật sự cần nắm được các thông tin và đặc điểm của tài sản cần định giá cũng như các tài liệu liên quan (nếu có), yêu cẫu của cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu dịnh giá về nội dung yêu cầu định giá tài sản, thời gian yêu câu định giá, thôi hạn trả kết luận định giá.

Trong thực tiên giải quyết các vụ án hình sự, do tính chất phức tạp của vu án, tài sản định giá, việc định giá tài sản có thể được thực hiện nhiều lần. Khi nghiên cứu yêu cấu định giá, luật sư cần lưu ý việc yêu cầu định giá tài sản trong vụ án thuộc trường hợp nào theo quy định pháp luật:

Trong trường hợp có nghi ngờ kết luận định giá lẫn đầu, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tự mình hoặc theo để nghị của người bị buộc tôi, người tham gia tố tụng khác ra văn bản yêu cầu định giá lại tài sản. Việc dinh giả lại tài sản do Hội đồng định giá cấp trên trực tiếp thực hiện.

- Trường hợp có mâu thuần giữa kết luận định giá lần đầu và kết luận định giá lại về giá của tài sản cần định giá, cơ quan có thẩm quyển tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá lại lần thứ hai. Việc định giá lại lần thứ hai do Hội đồng định giá tài sản có thẩm quyền thực hiện. Kết luận định giá trong trường hợp này được sử dụng để giải quyết vụ án.

- Trường hợp đặc biệt, Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC quyết định việc định giá lại tài sản khi đã có kết luận định giá lại lần thứ hai của Hội đồng định giá tài sản. Việc định giá lại tài sản trong trường hợp đặc biệt phải do Hội đồng mới thực hiện. Người đã tham gia định giá trước đó không được định giá lại. Kết luận định giá lại trong trường hợp này được sử dụng để giải quyết vụ án.

3- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024).66.527.527, E-mail: info@everest.org.vn.

 

0 bình luận, đánh giá về Luật sư nghiên cứu tài liệu về định giá tài sản

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.20746 sec| 956.43 kb