Pháp luật về tổ chức triển khai quy chế quản lý tài chính

23/06/2021
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Các cấp quản lý và từng chức danh quản lý thực thi đầy đủ và đúng hạn định. Vậy pháp luật quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp như thế nào?

1- Tư vấn pháp luật về tổ chức triển khai thực hiên quy chế quản lý tài chính

Quản lý tài chính cần phải được các cấp quản lý và từng chức danh quản lý thực thi đầy đủ và đúng hạn định, nhằm đạt được các mục tiêu quản trị tài chính của doanh nghiệp. Theo đó, luật sư cần quan tâm xem xét và tư vấn cho khách hàng về các bước tổ chức triển khai thực hiện quản lý tài chính. Đó chính là hoạt động việc thực thi chức trách, nhiệm vụ và thẩm quyền trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các chức danh quản lý chủ chốt khác và bộ máy kế toán của doanh hình tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, các chế định quản trị tài chính và lập báo cáo kế toán của doanh nghiệp.

Giai đoạn chuẩn bị bao gồm các công việc:

+ Phân định rõ trách nhiệm và thẩm quyền của từng cấp quản lý, c năng hoặc đơn vị kinh doanh và cán bộ quản lý doanh ẩn bị các thông tin, tài liệu hướng dẫn và huy động các càng triển khai thực hiện quy chế quản lý tài chính;

+ tổ chức tập huấn, hội thảo làm rõ các vấn đề pháp lý, nghĩa vụ cung cấp thông tin đầu vào cho phần hành kế toán tài chính và phần hành kế toán quản trị;

+ Xác lập và phần giao các mục tiêu quản trị tài chính cho từng cấp đơn vị kinh doanh và các cán bộ quản lý chủ chốt, quy định trách nhiệm và quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các bộ phận kế . đơn vị, bộ phận khác của doanh nghiệp, gắn chặt cơ chế phân phối và thu nhập với kết quả thực hiện mục tiêu quản trị tài chính. Giai đoạn triển khai thực hiện bao gồm các công việc:

- Hội đồng quản trị giao kế hoạch kinh doanh, bao gồm kế toán tài chính cho Giám đốc (Tổng Giám đốc) tổ chức triển khai thực hiện;

+ Giám đốc phân giao nhiệm vụ kế hoạch định kỳ (năm, quý, tháng) và các nguồn lực cần thiết cho các đơn vị chức năng và đơn vị kinh doanh;

+ Đơn vị thực thi nhiệm vụ kế hoạch và cung cấp thông tin cho bộ phận kế toán;

+ Kế toán thu thập, xử lý thông tin và ghi sổ kế toán, kiểm kê và lập báo cáo kế toán (báo cáo kế toán quản trị và báo cáo tài chính), inh Giám đốc xem xét, chuyển Ban kiểm soát thẩm tra về chuyên in và trình Hội đồng quản trị thẩm định hoặc phê duyệt.

+ Giai đoạn tổng kết, đánh giá, đề suất chỉnh sửa và bổ sung hoàn thiện quy chế quản trị tài chính, bao gồm công việc:

+ Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, kiến nghị áp dụng chế tài khen thưởng và kỷ luật;

+ Phân tích, giải trình làm rõ nguyên nhân hoàn thành mục tiêu của quản trị tài chính, phát hiện ra sai sót hoặc cấp bậc của quy chế quản lý tài chính, đề xuất sửa đổi và bổ sinh hoàn thiện;

+ Soạn thảo, thẩm định và ban hành quyết định của hội đồng quản trọ về việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài chính.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về tổ chức lại doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest.

 

2- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

(i) Bài viết Pháp luật về tổ chức triển khai quy chế quản lý tài chính đượcchuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

(ii) Bài viết Pháp luật về tổ chức triển khai quy chế quản lý tài chí nh có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

(iii) Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, cần ý kiến pháp lý hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024-66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng

Phạm Nhật Thăng là chuyên gia Quản trị và An ninh (Management and Security)

0 bình luận, đánh giá về Pháp luật về tổ chức triển khai quy chế quản lý tài chính

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.21065 sec| 944.484 kb