Trang chủ » Phương pháp khai thác quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả

Phương pháp khai thác quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả

Quyền sở hữu trí tuệ chỉ thực sự mang lại lợi ích cho chủ sở hữu khi được khai thác một cách hiệu quả. Chủ sở hữu có thể tự mình sử dụng quyền hoặc cho phép người khác sử dụng quyền để đạt được các lợi ích về mặt vật chất thông qua các hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (hợp đồng li-xăng). 

phát triển bài thuyết trình
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198

Khai thác quyền sở hữu trí tuệ thông qua hợp đồng li-xăng

Thông thường, các doanh nghiệp thường tìm đến các chuyên gia để được tư vấn khi tiến hành đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng li-xăng. Các công việc chủ yếu cần tiến hành bao gồm: xác định các bên tham gia hợp đồng; phạm vi li-xăng; đối tượng của hợp đồng quyền và nghĩa vụ của các bên. Việc xác định các bên tham gia hợp đồng nhằm bảo đảm một cách chắc chắn danh tính và địa vị pháp lý của các bên thực hiện các điều khoản của hợp đồng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong các giao dịch kinh doanh phức tạp giữa các bên gồm nhiều pháp nhân hay cá nhân và giữa các pháp nhân hay cá nhân ở nhiều nước khác nhau. 

Phạm vi của hợp đồng li-xăng được khái quát trong phần mở đầu của hợp đồng li-xăng và được thể hiện cụ thể hơn trong các điều khoản tiếp theo, tức là xác định đối tượng kỹ thuật của hợp đồng (là sản phẩm hoặc quy trình, sáng chế hoặc những sáng chế, bí quyết kỹ thuật và những tiến bộ công nghệ, nếu có). 

Những quy định về đối tượng của hợp đồng mô tả sản phẩm được chế tạo, được sử dụng hay bán hoặc quy trình được áp dụng để chế tạo sản phẩm để rồi sử dụng hoặc bán sản phẩm đó, những bí quyết kỹ thuật được cung cấp, nếu có và xác định những điều kiện chia sẻ những tiến bộ công nghệ. Quyền và nghĩa vụ của các bên không chỉ đơn thuần liên quan tới các khoản thanh toán tiền thù lao được ấn định trong hợp đồng mà còn bao gồm cam kết về việc bảo mật đối với bí quyết và các tiến bộ công nghệ, những quy định hạn chế và giải quyết tranh chấp. 

Thời hạn của hợp đồng li-xăng, bao gồm thời điểm bắt đầu và kết thúc phải được quy định trong hợp đồng, bảo đảm rằng thời hạn này nằm trong thời hạn hiệu lực của đối tượng của hợp đồng li-xăng. 

Một số lưu ý riêng đối với từng loại đối tượng Sở hữu trí tuệ trong hợp đồng li-xăng

(i) Thứ nhất: Đối với li-xăng sáng chế, việc ghi rõ các thông tin về Bằng độc quyền sáng chế (số bằng, quốc gia) là cần thiết. Đối tượng kỹ thuật của sáng chế được nêu vắn tắt trong phần mở đầu hoặc trong điều khoản định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng. Dạng li-xăng có thể là li-xăng độc quyền, li-xăng duy nhất hoặc li-xăng không độc quyền: li-xăng độc quyền bảo đảm cho bên nhận li-xăng không bị cạnh tranh, kể cả từ bên giao li-xăng; li-xăng duy nhất bảo đảm với bên nhận là bên giao sẽ không li-xăng cho các nhà sản xuất khác trong phạm vi hợp đồng. Quyền kiện người vi phạm là đặc quyền của bên giao với tư cách là chủ sở hữu, song bên nhận li-xăng có thể được trao quyền này nếu điều đó được ghi trong hợp đồng. Hơn nữa, bên nhận được bảo hộ chống lại việc không hành động của chủ sở hữu trong trường hợp có vi phạm và có quyền tự mình khởi kiện nếu chủ sở hữu sau khi nhận được yêu cầu của bên nhận li-xăng mà vẫn không tiến hành khởi kiện trong thời hạn xác định trong hợp đồng.

(ii) Thứ hai: Đối với li-xăng nhãn hiệu, việc cho phép sử dụng một hay nhiều nhãn hiệu là điều khoản được nêu đầu tiên trong hầu hết các hợp đồng li-xăng, các chi tiết của nhãn hiệu hoặc các nhãn hiệu thường được liệt kê trong một phụ lục của hợp đồng li-xăng cùng với các sản phẩm dịch vụ sẽ sử dụng nhãn hiệu đó. Trong trường hợp li-xăng không độc quyền, tức là có những bên khác cũng được cấp li-xăng, bên nhận li-xăng cần được bảo đảm rằng các đối thủ cạnh tranh của họ được li-xăng theo các điều kiện tương đương. Các điều khoản về kiểm soát chất lượng là cần thiết. Thông thường, bên nhận li-xăng phải báo cho bên li-xăng mọi thông tin về các hành vi xâm phạm quyền và bên li-xăng sẽ tiến hành tất cả các thủ tục xử lý vi phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ