Quan điểm chính trị của Đảng Dân chủ (Mỹ)

"Thành công đến bất ngờ hơn khi bạn không quan tâm tới lợi ích".

Harry S. Truman, tổng thống thứ 33 của Mỹ

Quan điểm chính trị của Đảng Dân chủ (Mỹ)

Cương lĩnh của Đảng Dân chủ kết hợp giữa tự do dân sự và bình đẳng xã hội với sự hỗ trợ cho nền kinh tế tư bản hỗn hợp về các vấn đề xã hội, ủng hộ việc tiếp tục hợp pháp hóa việc phá thai, cần sa và quyền LGBT.

Về các vấn đề kinh tế, Đảng Dân chủ ủng hộ việc bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, chính sách công nghiệp, chăm sóc trẻ em toàn dân, nghỉ ốm có lương, cải cách quản trị doanh nghiệp và hỗ trợ các công đoàn.

Về chính sách xã hội Đảng Dân chủ ủng hộ hôn nhân đồng giới và cấm liệu pháp chuyển đổi, cho phép tiếp cận hợp pháp tới việc phá thai và chăm sóc sức khoẻ sinh sản của phụ nữ, cải cách hệ thống nhập cư và tạo điều kiện cho con đường trở thành công dânc, cải thiện luật riêng tư, phản đối tra tấn, bãi bỏ hình phạt tử hình...

Liên hệ

I- CHÍNH SÁCH VỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI

1- Chính sách kinh tế

(i) Mở rộng các chương trình An sinh xã hội và mạng lưới an toàn. 

(ii) Tăng thuế suất lãi vốn lên 39,6% đối với người nộp thuế có thu nhập hàng năm trên 1 triệu USD.

(iii) Cắt giảm thuế cho tầng lớp lao động và trung lưu cũng như các doanh nghiệp nhỏ.

(iv) Thay đổi các quy định về thuế để ngăn cản việc vận chuyển ra nước ngoài. 

(v) Tăng mức lương tối thiểu của liên bang và tiểu bang.

(vi) Hiện đại hóa và mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục công và cung cấp giáo dục mầm non phổ cập.

(vii) Hỗ trợ mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân thông qua lựa chọn bảo hiểm y tế công cộng hoặc mở rộng Medicare/Medicaid.

(viii) Tăng cường đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng cũng như nghiên cứu khoa học và công nghệ.

(ix) Cung cấp các khoản tín dụng thuế để giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận năng lượng sạch hơn và tăng cường sản xuất năng lượng sạch trong nước.

(x) Ủng hộ các biện pháp bảo vệ lao động và quyền thành lập công đoàn.

(xi) Cải cách hệ thống cho vay sinh viên và cho phép tái cấp vốn cho các khoản vay sinh viên.

(xii) Làm cho việc học đại học trở nên hợp lý hơn.

(xiii)Yêu cầu trả lương ngang nhau cho công việc như nhau bất kể giới tính, chủng tộc hay sắc tộc.

2- Chính sách xã hội

(i) Hợp pháp hóa hoặc hợp pháp hóa cần sa.

(ii) Duy trì tính trung lập của mạng.

(iii) Thực hiện cải cách tài chính vận động tranh cử.

(iv) Bảo vệ quyền biểu quyết và dễ dàng tiếp cận biểu quyết.

(v) Hỗ trợ hôn nhân đồng giới và cấm liệu pháp chuyển đổi.

(vi) Cho phép tiếp cận hợp pháp tới việc phá thai và chăm sóc sức khoẻ sinh sản của phụ nữ.

(vii) Cải cách hệ thống nhập cư và tạo điều kiện cho con đường trở thành công dân.

(viii) Mở rộng kiểm tra lý lịch và giảm khả năng tiếp cận vũ khí tấn công để giải quyết bạo lực súng đạn.

(ix) Cải thiện luật riêng tư và hạn chế sự giám sát của chính phủ.

(x) Phản đối tra tấn.

(xi) Bãi bỏ hình phạt tử hình. 

(xii) Công nhận và bảo vệ quyền tự do Internet trên toàn thế giới.

Xem thêm: Đảng Dân chủ tại Mỹ

II- VẤN ĐỀ KINH TẾ

Cơ hội kinh tế bình đẳng, mạng lưới an toàn xã hội và các liên đoàn lao động vững mạnh trong lịch sử luôn là trọng tâm của chính sách kinh tế của Đảng Dân chủ. Quan điểm về chính sách kinh tế của Đảng Dân chủ, được đo bằng phiếu bầu trong Quốc hội, có xu hướng phù hợp với quan điểm của tầng lớp trung lưu. 

Đảng Dân chủ ủng hộ hệ thống thuế lũy tiến, mức lương tối thiểu cao hơn, An sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe toàn dân, giáo dục công cộng và nhà ở được trợ cấp. Họ cũng hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư vào năng lượng sạch để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế và tạo việc làm. 

Kể từ những năm 1990, Đảng Dân chủ đã có lúc ủng hộ những cải cách kinh tế ôn hòa nhằm cắt giảm quy mô chính phủ và giảm bớt các quy định thị trường. Đảng nói chung đã bác bỏ cả kinh tế tự do kinh tế và chủ nghĩa xã hội thị trường, thay vào đó ủng hộ kinh tế học Keynes trong một hệ thống dựa trên thị trường tư bản chủ nghĩa. 

1- Chính sách tài khóa

Đảng Dân chủ ủng hộ cơ cấu thuế lũy tiến hơn nhằm cung cấp nhiều dịch vụ hơn và giảm bất bình đẳng kinh tế bằng cách đảm bảo rằng những người Mỹ giàu có nhất phải đóng thuế nhiều hơn. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa theo truyền thống có quan điểm khác nhau về xóa đói giảm nghèo. Brady nói "Mức nghèo đói của chúng ta là hậu quả trực tiếp của các chính sách xã hội yếu kém, là hậu quả trực tiếp của các chủ thể chính trị yếu kém". 

Họ phản đối việc cắt giảm các dịch vụ xã hội, chẳng hạn như An sinh xã hội, Medicare và Medicaid tin rằng: điều đó sẽ có hại cho hiệu quả và công bằng xã hội. Đảng Dân chủ tin rằng lợi ích của các dịch vụ xã hội về mặt tiền tệ và phi tiền tệ là lực lượng lao động có năng suất cao hơn và dân số có văn hóa hơn, đồng thời tin rằng, lợi ích của việc này lớn hơn bất kỳ lợi ích nào có thể có được từ việc giảm thuế, đặc biệt là đối với những người có thu nhập cao nhất hoặc cắt giảm thuế, tới các dịch vụ xã hội. Hơn nữa, Đảng Dân chủ coi các dịch vụ xã hội là thiết yếu để mang lại quyền tự do tích cực, quyền tự do bắt nguồn từ cơ hội kinh tế. 

2- Mức lương tối thiểu ở Mỹ 

Đảng Dân chủ ủng hộ việc tăng lương tối thiểu. Đạo luật về lương tối thiểu công bằng năm 2007 là một phần ban đầu trong chương trình nghị sự của Đảng Dân chủ trong Đại hội lần thứ 110. 

Năm 2006, Đảng Dân chủ ủng hộ 06 sáng kiến bỏ phiếu cấp tiểu bang nhằm tăng mức lương tối thiểu và tất cả 06 sáng kiến đều được thông qua.

Năm 2017, Đảng Dân chủ tại Thượng viện đưa ra Đạo luật Tăng lương nhằm tăng mức lương tối thiểu lên 15 đô la một giờ vào năm 2024.

Năm 2021, tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden đề xuất tăng mức lương tối thiểu lên 15 đô la vào năm 2025. Ở nhiều bang do đảng Dân chủ kiểm soát, mức lương tối thiểu của Bang đã được tăng lên cao hơn mức lương tối thiểu liên bang.

3- Chăm sóc sức khỏe

Tổng thống Obama ký Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Giá cả phải chăng thành luật vào năm 2010. 

Đảng Dân chủ kêu gọi "chăm sóc sức khỏe chất lượng và giá cả phải chăng" và ủng hộ việc hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn dân dưới nhiều hình thức khác nhau để giải quyết chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Các chính trị gia Đảng Dân chủ Cấp tiến ủng hộ chương trình thanh toán một lần hoặc Medicare cho Tất cả, trong khi những người theo chủ nghĩa tự do thích tạo ra một lựa chọn bảo hiểm y tế công cộng.

Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Giá cả phải chăng, được Tổng thống Barack Obama ký thành luật vào ngày 23/03/2010, là một trong những động lực quan trọng nhất cho việc chăm sóc sức khỏe toàn dân. Tính đến tháng 12/2019, hơn 20 triệu người Mỹ đã có bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng.

4- Chính sách gáo dục

Đảng Dân chủ ủng hộ việc cải thiện giáo dục công bằng cách nâng cao tiêu chuẩn trường học và cải cách chương trình Head Start. Họ cũng ủng hộ phổ cập giáo dục mầm non, mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục tiểu học, bao gồm cả thông qua các trường bán công, và thường phản đối các chương trình phiếu học phí. Họ kêu gọi giải quyết nợ vay của sinh viên và cải cách để giảm học phí đại học. 

Các đề xuất khác bao gồm các trường đại học công lập miễn học phí và cải cách việc kiểm tra tiêu chuẩn hóa. Đảng Dân chủ có mục tiêu lâu dài là có nền giáo dục đại học được nhà nước tài trợ với học phí thấp, dành cho mọi sinh viên Mỹ đủ điều kiện. Ngoài ra, họ khuyến khích mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục sau trung học bằng cách tăng nguồn tài trợ của tiểu bang để hỗ trợ tài chính cho sinh viên như Pell Grants và khấu trừ thuế học phí đại học.

5- Chính sách môi trường 

Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa có quan điểm khác nhau về mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa do biến đổi khí hậu gây ra, với đánh giá của Đảng Dân chủ tăng lên đáng kể vào giữa những năm 2010.

Sự phân chia rõ ràng về sự tồn tại và trách nhiệm đối với hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu phần lớn thuộc về đường lối chính trị.

Ý kiến về nguyên nhân con người gây ra biến đổi khí hậu đã tăng lên đáng kể cùng với sự giáo dục của các đảng viên Đảng Dân chủ, nhưng không phải ở các đảng viên Đảng Cộng hòa. Ngược lại, ý kiến ủng hộ việc trung hòa carbon lại giảm đáng kể theo độ tuổi ở các đảng viên Đảng Cộng hòa, nhưng không ở các đảng viên Đảng Dân chủ.

Một loạt các chính sách nhằm giảm phát thải khí nhà kính đã được đề xuất. Sự ủng hộ của đảng Dân chủ đối với những chính sách như vậy luôn vượt xa sự ủng hộ của đảng Cộng hòa.

Sự chấp nhận các cơ sở năng lượng gió và mặt trời trong cộng đồng của một người mạnh mẽ hơn ở các đảng viên Đảng Dân chủ (màu xanh), trong khi sự chấp nhận các nhà máy điện hạt nhân mạnh mẽ hơn ở các đảng viên Đảng Cộng hòa (màu đỏ). 

Đảng Dân chủ tin rằng, Chính phủ nên bảo vệ môi trường và có lịch sử bảo vệ môi trường. Trong những năm gần đây, lập trường này đã nhấn mạnh việc sản xuất năng lượng tái tạo làm cơ sở cho một nền kinh tế được cải thiện, an ninh quốc gia tốt hơn và các lợi ích chung về môi trường. Đảng Dân chủ về cơ bản có nhiều khả năng hơn Đảng Cộng hòa trong việc ủng hộ các quy định về môi trường và các chính sách hỗ trợ năng lượng tái tạo. 

Đảng Dân chủ cũng ủng hộ việc mở rộng đất bảo tồn và khuyến khích không gian mở và di chuyển bằng đường sắt để giảm bớt tắc nghẽn đường cao tốc và sân bay, đồng thời cải thiện chất lượng không khí và nền kinh tế. 

Mối quan tâm hàng đầu về môi trường của Đảng Dân chủ là biến đổi khí hậu.

Xem thêm: Đảng Cộng hòa, Mỹ

6- Năng lượng tái tạo và nhiên liệu hóa thạch

Đảng Dân chủ đã ủng hộ việc tăng cường phát triển năng lượng tái tạo trong nước, bao gồm các trang trại năng lượng gió và năng lượng mặt trời, trong nỗ lực giảm ô nhiễm carbon. Cương lĩnh của đảng kêu gọi chính sách năng lượng “tất cả những điều trên” bao gồm năng lượng sạch, khí đốt tự nhiên và dầu nội địa, với mong muốn trở nên độc lập về năng lượng. 

Đảng đã ủng hộ việc tăng thuế đối với các công ty dầu mỏ và tăng cường các quy định đối với các nhà máy điện than, ủng hộ chính sách giảm sự phụ thuộc lâu dài vào nhiên liệu hóa thạch. Ngoài ra, Đảng Dân chủ ủng hộ các tiêu chuẩn khí thải nhiên liệu chặt chẽ hơn để ngăn ngừa ô nhiễm không khí.

7- Hiệp định thương mại

Đảng Dân chủ có quan điểm rất khác nhau về thương mại quốc tế trong suốt lịch sử của mình. Đảng Dân chủ thống trị Hệ thống Đảng thứ hai và đặt ra mức thuế thấp nhằm chi trả cho chính phủ nhưng không bảo vệ ngành công nghiệp. Đối thủ của họ là đảng Whigs muốn có mức thuế bảo hộ cao nhưng thường bị bỏ phiếu trong Quốc hội. 

Thuế quan nhanh chóng trở thành một vấn đề chính trị lớn khi Đảng Whigs (1832 - 1852) và (sau 1854) Đảng Cộng hòa muốn bảo vệ các ngành công nghiệp và cử tri chủ yếu ở miền Bắc của họ bằng cách bỏ phiếu cho mức thuế cao hơn và Đảng Dân chủ miền Nam, nơi có rất ít ngành công nghiệp nhưng nhập khẩu nhiều hàng hóa. đã bỏ phiếu cho mức thuế thấp hơn. 

Sau khi Hệ thống Đảng thứ hai kết thúc vào năm 1854, Đảng Dân chủ mất quyền kiểm soát và Đảng Cộng hòa mới có cơ hội tăng lãi suất.

Trong Hệ thống Đảng thứ ba, chủ tịch Đảng Dân chủ Grover Cleveland đã coi mức thuế thấp là trọng tâm trong các chính sách của Đảng Dân chủ, cho rằng mức thuế cao là một loại thuế không cần thiết và không công bằng đối với người tiêu dùng. Miền Nam và miền Tây nhìn chung ủng hộ mức thuế thấp, trong khi miền Bắc công nghiệp có mức thuế cao.

Trong Hệ thống Đảng thứ tư, tổng thống Đảng Dân chủ Woodrow Wilson đã coi việc giảm mạnh thuế suất là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Thuế suất Underwood năm 1913 cắt giảm và nguồn thu mới do thuế thu nhập liên bang tạo ra đã khiến thuế quan trở nên kém quan trọng hơn nhiều xét về mặt tác động kinh tế và luận điệu chính trị. 

Trong những năm 1990, chính quyền Clinton và một số đảng viên Đảng Dân chủ nổi tiếng đã thúc đẩy thông qua một số hiệp định như Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Kể từ đó, việc đảng này rời xa thương mại tự do trở nên rõ ràng trong cuộc bỏ phiếu về Hiệp định Thương mại Tự do Trung Mỹ (CAFTA).

Nhiều đảng viên Đảng Dân chủ ngày nay ủng hộ các chính sách thương mại công bằng khi đề cập đến vấn đề các hiệp định thương mại quốc tế, chẳng hạn như USMCA, kế thừa của NAFTA.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về Sáp nhập và Mua lại doanh nghiệp (M&A) của Công ty Luật TNHH Everest

IV- CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Đảng Dân chủ hiện đại nhấn mạnh đến bình đẳng xã hội và cơ hội bình đẳng. Đảng Dân chủ ủng hộ quyền bầu cử và quyền thiểu số, bao gồm cả quyền LGBT. Các yếu tố xã hội tư tưởng trong đảng bao gồm chủ nghĩa tự do văn hóa, chủ nghĩa tự do dân sự và chủ nghĩa nữ quyền. Một số chính sách xã hội của Đảng Dân chủ là cải cách nhập cư, cải cách bầu cử và quyền sinh sản của phụ nữ.

1- Cơ hội bình đẳng

Đảng Dân chủ ủng hộ cơ hội bình đẳng cho tất cả người Mỹ bất kể giới tính, tuổi tác, chủng tộc, sắc tộc, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, tôn giáo, tín ngưỡng hoặc nguồn gốc quốc gia. Đảng Dân chủ có sức hấp dẫn rộng rãi đối với hầu hết các nhóm nhân khẩu học kinh tế xã hội và dân tộc, như đã thấy trong các cuộc thăm dò gần đây. Đảng Dân chủ cũng ủng hộ mạnh mẽ Đạo luật Người khuyết tật Mỹ nhằm cấm phân biệt đối xử với những người dựa trên tình trạng khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần. Do đó, Đảng Dân chủ cũng đã thúc đẩy Đạo luật sửa đổi ADA năm 2008, việc mở rộng quyền của người khuyết tật đã trở thành luật.

Hầu hết các đảng viên Đảng Dân chủ đều ủng hộ hành động khẳng định để có thêm cơ hội bình đẳng. Tuy nhiên, vào năm 2020, 57% cử tri ở California đã bỏ phiếu giữ nguyên lệnh cấm hành động khẳng định của hiến pháp tiểu bang, mặc dù Biden đã giành được 63% số phiếu bầu ở California trong cùng một cuộc bầu cử. 

2- Quyền biểu quyết

Đảng dân chủ rất ủng hộ việc cải thiện quyền bầu cử cũng như tính chính xác và khả năng tiếp cận bầu cử. Họ ủng hộ việc kéo dài thời gian bỏ phiếu, bao gồm cả việc coi ngày bầu cử là ngày nghỉ lễ. Họ ủng hộ việc cải cách hệ thống bầu cử để loại bỏ việc sắp xếp gian lận, bãi bỏ cử tri đoàn, cũng như thông qua cải cách tài chính chiến dịch toàn diện.

3- Phá thai và quyền sinh sản

Quan điểm của đảng Dân chủ về việc phá thai đã thay đổi đáng kể theo thời gian. Vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, Đảng Cộng hòa thường ủng hộ việc hợp pháp hóa việc phá thai hơn Đảng Dân chủ, mặc dù có thể nhận thấy sự không đồng nhất đáng kể trong cả hai đảng.

Trong thời gian này, sự phản đối việc phá thai có xu hướng tập trung vào phe cánh tả ở Mỹ. Những người theo đạo Tin lành tự do và Công giáo - cả hai đều có xu hướng bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ - phản đối trong khi hầu hết những người theo đạo Tin lành bảo thủ đều ủng hộ việc tiếp cận hợp pháp các dịch vụ phá thai.

Nền tảng hiện tại tuyên bố rằng tất cả phụ nữ phải được tiếp cận với các biện pháp tránh thai và hỗ trợ tài trợ công cho các biện pháp tránh thai cho phụ nữ nghèo. Trong các cương lĩnh quốc gia của mình từ năm 1992 đến năm 2004, Đảng Dân chủ đã kêu gọi việc phá thai là “an toàn, hợp pháp và hiếm có”. 

Cụ thể là, giữ cho nó hợp pháp bằng cách bác bỏ các luật cho phép chính phủ can thiệp vào các quyết định phá thai và giảm số ca phá thai bằng cách thúc đẩy cả hai. kiến thức về sinh sản, tránh thai và khuyến khích việc nhận con nuôi. 

Từ ngữ đã thay đổi trong nền tảng năm 2008. Khi Quốc hội bỏ phiếu về Đạo luật cấm phá thai một phần vào năm 2003, các đảng viên Đảng Dân chủ trong Quốc hội đã bị chia rẽ, với một thiểu số ủng hộ lệnh cấm và đa số đảng viên Đảng Dân chủ phản đối luật này.

Theo cương lĩnh của Đảng Dân chủ năm 2020, "Đảng Dân chủ tin rằng mọi phụ nữ đều có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng cao, bao gồm cả phá thai an toàn và hợp pháp”.

4- Vấn đề nhập cư

Giống như Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề nhập cư trong suốt lịch sử của mình. Kể từ những năm 1990, Đảng Dân chủ nhìn chung ủng hộ việc nhập cư hơn Đảng Cộng hòa. Nhiều chính trị gia Đảng Dân chủ đã kêu gọi cải cách một cách có hệ thống hệ thống nhập cư để những cư dân vào Mỹ bất hợp pháp có con đường trở thành công dân hợp pháp. 

Tổng thống Obama nhận xét vào tháng 11/2013 rằng: ông cảm thấy "đã phải lâu lắm rồi mới sửa chữa được hệ thống nhập cư bị hỏng của chúng ta", đặc biệt là cho phép "những người trẻ cực kỳ thông minh" đến đây khi còn là sinh viên trở thành công dân đầy đủ. 

Năm 2013, Đảng Dân chủ tại Thượng viện đã thông qua S.744 - đạo luật cải cách chính sách nhập cư để cấp quyền công dân cho những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ và cải thiện cuộc sống của tất cả những người nhập cư hiện đang sống ở Mỹ. Luật này không được Hạ viện thông qua. Tính đến năm 2023, không có luật cải cách nhập cư lớn nào được ban hành thành luật trong thế kỷ 21.

5- Quyền LGBT

Quan điểm của đảng Dân chủ về quyền LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) đã thay đổi đáng kể theo thời gian. Trước những năm 2000, giống như Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ thường giữ những quan điểm thù địch với quyền của người LGBT. Ngày nay, cả cử tri và đại diện được bầu trong Đảng Dân chủ đều ủng hộ quyền LGBT một cách áp đảo.

Sự ủng hộ cho hôn nhân đồng giới đã tăng đều đặn trong công chúng, bao gồm cả cử tri ở cả hai đảng lớn, kể từ đầu thế kỷ 21. 

Đại đa số đảng viên Đảng Dân chủ đã ủng hộ các luật khác liên quan đến LGBT như mở rộng quy chế về tội phạm căm thù, ngăn chặn một cách hợp pháp sự phân biệt đối xử với người LGBT trong lực lượng lao động và bãi bỏ chính sách quân sự "không hỏi, không nói".

Một cuộc thăm dò của đảng Dân chủ năm 2006 cho thấy: 55% ủng hộ những người đồng tính nhận con nuôi với 40% phản đối trong khi 70% ủng hộ những người đồng tính trong quân đội, chỉ có 23% phản đối. 

Cuộc thăm dò trong năm 2009 cho thấy: 82% đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ việc nhập ngũ rộng rãi. Một cuộc thăm dò dư luận năm 2023 cho thấy: 84% đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ hôn nhân đồng giới, so với 71% của công chúng và 49% của Đảng Cộng hòa.

Nền tảng Quốc gia Dân chủ năm 2004 tuyên bố rằng: hôn nhân nên được xác định ở cấp tiểu bang và nó bác bỏ Tu chính án Hôn nhân Liên bang. Mặc dù không nêu rõ sự ủng hộ đối với hôn nhân đồng giới, nền tảng năm 2008 đã kêu gọi bãi bỏ Đạo luật Bảo vệ Hôn nhân, cấm Liên bang công nhận hôn nhân đồng giới và loại bỏ nhu cầu công nhận giữa các tiểu bang, ủng hộ luật chống phân biệt đối xử và mở rộng luật tội phạm thù hận với người LGBT và phản đối “không hỏi, không nói”. Nền tảng năm 2012 bao gồm hỗ trợ cho hôn nhân đồng giới và bãi bỏ DOMA.

Vào ngày 09/52012, Barack Obama trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên nói rằng: ông ủng hộ hôn nhân đồng giới.

Trước đây, ông đã phản đối những hạn chế đối với hôn nhân đồng giới như Đạo luật Bảo vệ Hôn nhân mà ông hứa sẽ bãi bỏ, Dự luật 8 của California và sửa đổi hiến pháp để cấm đồng giới. hôn nhân (điều mà ông phản đối khi nói rằng "các quyết định về hôn nhân nên được giao cho các tiểu bang như trước đây vẫn vậy"), nhưng cũng tuyên bố rằng cá nhân ông tin rằng hôn nhân là giữa một người đàn ông và một người phụ nữ và rằng ông ủng hộ các kết hợp dân sự. điều đó sẽ "mang lại cho các cặp đồng giới những quyền và đặc quyền hợp pháp bình đẳng như các cặp vợ chồng". 

Các cựu tổng thống Bill Clinton và Jimmy Carter cùng với các cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Al Gore và Michael Dukakis hiện ủng hộ hôn nhân đồng giới.

Tổng thống Joe Biden đã ủng hộ hôn nhân đồng giới kể từ năm 2012, khi ông trở thành quan chức chính phủ cấp cao nhất ủng hộ điều này. Năm 2022, Biden ký Đạo luật Tôn trọng Hôn nhân; Luật bãi bỏ Đạo luật Bảo vệ Hôn nhân mà Biden đã bỏ phiếu trong nhiệm kỳ Thượng viện của mình.

6- Tình trạng của Puerto Rico và Quận Columbia

Cương lĩnh của Đảng Dân chủ năm 2016 tuyên bố, liên quan đến tình trạng của Puerto Rico (Khối thịnh vượng chung Puerto Rico - một lãnh thổ của Mỹ ở Biển Caribe): "Chúng tôi cam kết giải quyết những thách thức đặc biệt mà đồng bào của chúng tôi ở Puerto Rico phải đối mặt". Đảng Dân chủ tin rằng, người dân của Puerto Rico Puerto Rico nên xác định tình trạng chính trị cuối cùng của họ từ các lựa chọn lâu dài không xung đột với Hiến pháp, luật pháp và chính sách của Mỹ. 

Đảng Dân chủ cam kết thúc đẩy cơ hội kinh tế và việc làm được trả lương cao cho những người dân chăm chỉ của Puerto Rico. 

Chúng tôi cũng tin rằng, người Puerto Rico phải được đối xử bình đẳng bởi Medicare, Medicaid và các chương trình khác mang lại lợi ích cho gia đình. Người Puerto Rico có thể bỏ phiếu cho những người đưa ra luật của họ, cũng như họ nên được đối xử bình đẳng. Tất cả công dân Mỹ, bất kể ở đâu họ cư trú, phải có quyền bầu cử tổng thống Mỹ. Cuối cùng, chúng tôi tin rằng các quan chức liên bang phải tôn trọng chính quyền địa phương của Puerto Rico khi luật pháp được thực thi và ngân sách cũng như nợ của Puerto Rico được cơ cấu lại để nó có thể tiếp tục phát triển con đường hướng tới sự ổn định và thịnh vượng”.

Ngoài ra, nó tuyên bố rằng liên quan đến tình trạng của Quận Columbia: "Khôi phục nền dân chủ của chúng ta cũng có nghĩa là cuối cùng chuyển Quận Columbia thành tiểu bang, để các công dân Mỹ cư trú tại thủ đô của quốc gia có các quyền quốc hội đầy đủ và bình đẳng cũng như các quyền quyền được tôn trọng luật pháp và ngân sách của chính quyền địa phương mà không có sự can thiệp của Quốc hội".

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về nhượng quyền thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

IV- VẤN ĐỀ PHÁP LÝ

1- Kiểm soát súng

Với mục tiêu đã nêu là giảm tội phạm và giết người, Đảng Dân chủ đã đưa ra nhiều biện pháp kiểm soát súng khác nhau, đáng chú ý nhất là Đạo luật Kiểm soát Súng năm 1968, Dự luật Brady năm 1993 và Đạo luật Kiểm soát Tội phạm năm 1994. 

Trong cương lĩnh quốc gia của mình năm 2008, tuyên bố ủng hộ rõ ràng việc kiểm soát súng là một kế hoạch kêu gọi đổi mới Lệnh cấm vũ khí tấn công năm 1994.

Năm 2022, tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã ký Đạo luật Cộng đồng An toàn hơn lưỡng đảng, trong đó có nhiều đạo luật mở rộng kiểm tra lý lịch và khuyến khích các bang thông qua luật cờ đỏ. Theo cuộc thăm dò năm 2023, 20% đảng viên Đảng Dân chủ sở hữu súng, so với 32% công chúng và 45% đảng viên Đảng Cộng hòa.

2- Án tử hình

Đảng Dân chủ hiện phản đối án tử hình. Mặc dù hầu hết các đảng viên Đảng Dân chủ tại Quốc hội chưa bao giờ nghiêm túc chuyển sang lật ngược hình phạt tử hình liên bang hiếm khi được sử dụng, cả Russ Feingold và Dennis Kucinich đều đưa ra những dự luật như vậy nhưng không mấy thành công. Đảng Dân chủ đã dẫn đầu các nỗ lực nhằm lật ngược luật hình phạt tử hình của các bang, đặc biệt là ở New Jersey và New Mexico. 

Họ cũng tìm cách ngăn chặn việc tái áp dụng hình phạt tử hình ở những bang cấm hình phạt này, bao gồm Massachusetts, New York và Delaware. Trong thời chính quyền Clinton, đảng Dân chủ đã lãnh đạo việc mở rộng án tử hình liên bang. Những nỗ lực này đã dẫn đến việc thông qua Đạo luật chống khủng bố và hình phạt tử hình có hiệu lực năm 1996, được Tổng thống Clinton ký thành luật, trong đó hạn chế rất nhiều việc kháng cáo trong các trường hợp tử hình. 

Năm 1972, cương lĩnh của Đảng Dân chủ kêu gọi bãi bỏ hình phạt tử hình.

Vào các năm 1992, 1993 và 1995, Nghị sĩ đảng Dân chủ Texas Henry González đã không thành công khi đưa ra Tu chính án bãi bỏ hình phạt tử hình vốn cấm sử dụng hình phạt tử hình ở Mỹ.

Trong sự nghiệp của mình, cựu Tổng thống Barack Obama đã đưa ra thành công luật nhằm giảm khả năng bị kết án oan trong các vụ án tử hình, yêu cầu quay video lời thú tội. Khi vận động tranh cử tổng thống, Obama tuyên bố rằng, ông ủng hộ việc sử dụng hạn chế hình phạt tử hình, kể cả đối với những người đã bị kết án cưỡng hiếp trẻ vị thành niên dưới 12 tuổi, phản đối phán quyết của Tòa án Tối cao trong vụ Kennedy kiện Louisiana rằng hình phạt tử hình là vi hiến khi nạn nhân của tội ác không bị giết.

Tháng 06/2016, Ủy ban Soạn thảo Cương lĩnh Dân chủ đã nhất trí thông qua sửa đổi nhằm bãi bỏ án tử hình.

3- Tra tấn 

Nhiều đảng viên Đảng Dân chủ phản đối việc sử dụng hình thức tra tấn đối với những cá nhân bị quân đội Mỹ bắt giữ và giam giữ, đồng thời cho rằng việc phân loại những tù nhân đó là những chiến binh bất hợp pháp không giải phóng Mỹ khỏi các nghĩa vụ của mình theo Công ước Geneva. Đảng Dân chủ cho rằng tra tấn là vô nhân đạo, làm tổn hại đến vị thế đạo đức của Mỹ trên thế giới và tạo ra những kết quả đáng nghi ngờ.

Tra tấn đã trở thành một vấn đề gây chia rẽ trong đảng sau khi Barack Obama được bầu làm tổng thống.

4- Đạo luật yêu nước

Nhiều đảng viên Đảng Dân chủ phản đối Đạo luật Yêu nước, nhưng khi luật được thông qua, hầu hết các đảng viên Đảng Dân chủ đều ủng hộ nó và tất cả ngoại trừ hai đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện đã bỏ phiếu ủng hộ đạo luật ban đầu của Đạo luật Yêu nước vào năm 2001. Lá phiếu phản đối duy nhất là từ Russ Feingold của Wisconsin với tư cách là Mary Landrieu của Louisiana đã không bỏ phiếu. 

Tại Hạ viện, Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu tán thành Đạo luật với tỷ lệ 145 thuận và 62 phản đối. Các đảng viên Đảng Dân chủ đã bị chia rẽ về việc gia hạn năm 2006. Tại Thượng viện, các đảng viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu 34 ủng hộ việc gia hạn năm 2006 và 9 phiếu chống. Tại Hạ viện, 66 đảng viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ việc đổi mới và 124 phiếu chống.

5- Quyền riêng tư

Đảng Dân chủ tin rằng các cá nhân cần có quyền riêng tư. Ví dụ, nhiều đảng viên Đảng Dân chủ đã phản đối việc NSA giám sát công dân Mỹ một cách không có phép.

Một số quan chức Đảng Dân chủ đã ủng hộ luật bảo vệ người tiêu dùng nhằm hạn chế việc chia sẻ dữ liệu người tiêu dùng giữa các tập đoàn. Các đảng viên Đảng Dân chủ đã phản đối luật kê gian kể từ cương lĩnh năm 1972 trong đó tuyên bố rằng "Người Mỹ nên được tự do lựa chọn lối sống và thói quen riêng tư mà không bị phân biệt đối xử hoặc truy tố" và tin rằng: chính phủ không nên điều chỉnh các quan hệ đồng thuận phi thương mại, hành vi tình dục ở người lớn như một vấn đề riêng tư cá nhân.

6- Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính sách đối ngoại của cử tri hai đảng lớn phần lớn có sự trùng lặp kể từ những năm 1990. Một cuộc thăm dò của Gallup vào đầu năm 2013 cho thấy sự đồng thuận rộng rãi về các vấn đề hàng đầu, mặc dù có một số khác biệt về nhân quyền và hợp tác quốc tế thông qua các cơ quan như Liên Hợp Quốc.

Vào tháng 06/2014, Cuộc thăm dò Quinnipiac đã hỏi người Mỹ về chính sách đối ngoại nào họ ưa thích: (A) Mỹ đang làm quá nhiều việc ở các nước khác trên thế giới, và đã đến lúc phải làm ít hơn trên khắp thế giới và tập trung nhiều hơn vào các vấn đề của chính chúng ta ở quê nhà. (B) Mỹ phải tiếp tục thúc đẩy thúc đẩy dân chủ và tự do ở các quốc gia khác trên toàn thế giới vì những nỗ lực này làm cho đất nước chúng ta an ninh hơn.

Đảng Dân chủ chọn A hơn B với tỷ lệ 65% đến 32%; Đảng Cộng hòa chọn A hơn B với tỷ lệ 56% đến 39%; và những người độc lập đã chọn A hơn B với tỷ lệ từ 67% đến 29%.

7- Lệnh trừng phạt Iran

Đảng Dân chủ đã chỉ trích chương trình vũ khí hạt nhân của Iran và ủng hộ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với chính phủ Iran. Vào năm 2013, chính quyền do Đảng Dân chủ lãnh đạo đã nỗ lực đạt được thỏa thuận ngoại giao với chính phủ Iran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế quốc tế. 

Tính đến năm 2014, các cuộc đàm phán đã thành công và đảng kêu gọi hợp tác nhiều hơn với Iran trong tương lai. 

Năm 2015, chính quyền Obama đã đồng ý với Kế hoạch hành động toàn diện chung, trong đó cung cấp biện pháp trừng phạt để đổi lấy sự giám sát quốc tế đối với chương trình hạt nhân của Iran. 

8- Cuộc xâm lược Afghanistan

Đảng Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện gần như nhất trí bỏ phiếu cho phép sử dụng lực lượng quân sự chống lại những kẻ khủng bố chống lại "những kẻ chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Mỹ " ở Afghanistan năm 2001, ủng hộ cuộc xâm lược của liên minh NATO vào Afghanistan. 

Hầu hết các đảng viên Đảng Dân chủ được bầu tiếp tục ủng hộ cuộc xung đột ở Afghanistan trong suốt thời gian diễn ra, với một số người, chẳng hạn như người phát ngôn của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ, bày tỏ lo ngại rằng Chiến tranh Iraq đã chuyển quá nhiều nguồn lực ra khỏi sự hiện diện ở Afghanistan.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2008, ứng cử viên lúc đó là Barack Obama đã kêu gọi "tăng cường" quân vào Afghanistan. Sau khi đắc cử tổng thống, Obama tiếp tục gửi một lực lượng "tăng vọt" quân bổ sung tới Afghanistan. 

Sự ủng hộ đối với cuộc chiến của người dân Mỹ giảm dần theo thời gian. Nhiều đảng viên Đảng Dân chủ đã thay đổi quan điểm của họ trong suốt cuộc chiến, phản đối việc tiếp tục xung đột. Vào tháng 07/2008, khảo sát cho thấy, 41% đảng viên Đảng Dân chủ gọi cuộc xâm lược là một "sai lầm" trong khi đa số 55% không đồng ý. 

Trong Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, ứng cử viên lúc bấy giờ là Joe Biden đã hứa sẽ "chấm dứt các cuộc chiến tranh mãi mãi ở Afghanistan và Trung Đông". Biden tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và vào tháng 04/2021, ông tuyên bố sẽ rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Afghanistan trước ngày 11/9/2020. Những binh sĩ cuối cùng rời đi vào tháng 8, kết thúc chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm của Mỹ ở nước này. 

9- Người Israel

Đảng Dân chủ trong lịch sử luôn là người ủng hộ Israel mạnh mẽ hơn Đảng Cộng hòa. Ngày nay, đảng tiếp tục duy trì cam kết của mình đối với Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái. 

Trong những năm 1940, đảng ủng hộ sự nghiệp thành lập một nhà nước Do Thái độc lập trước sự phản đối của nhiều người bảo thủ trong Cánh hữu cũ, những người phản đối mạnh mẽ nó.

Năm 1948, Tổng thống Đảng Dân chủ Harry Truman trở thành nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên công nhận một nhà nước độc lập của Israel. 

Cương lĩnh của Đảng Dân chủ năm 2020 thừa nhận "cam kết đối với an ninh của Israel, lợi thế quân sự chất lượng cao, quyền tự vệ của nước này và Biên bản ghi nhớ năm 2016 là chắc chắn" và rằng: "chúng tôi phản đối mọi nỗ lực nhằm chỉ ra và ủy quyền cho Israel một cách không công bằng".

Trong Chiến tranh Israel-Hamas năm 2023, Đảng Dân chủ đã yêu cầu một gói viện trợ quân sự quy mô lớn cho Israel. 

10- Nhân khẩu học

Tỷ lệ thành viên của Đảng Dân chủ cao hơn Đảng Cộng hòa là thành viên của các hộ gia đình công đoàn.

Bắt đầu từ thời Chính sách mới, liên minh truyền thống của đảng bao gồm giai cấp công nhân, người Công giáo, người Tin lành chính thống, người Do Thái, người da đen, trí thức và lao động có tổ chức. 

Chiến thắng của Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa vào năm 2016 đã dẫn đến một sự tái tổ chức trong đó nhiều cử tri thuộc tầng lớp lao động đã bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đảng Dân chủ giành được sự ủng hộ của cử tri Mỹ gốc Phi, gốc Tây Ban Nha và châu Á; cử tri trẻ; phụ nữ; cử tri thành thị; cử tri có trình độ đại học; và cử tri không theo tôn giáo nào.

Tính đến năm 2023, mọi tổng thống, phó tổng thống của đảng Dân chủ và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đều là người theo đạo Cơ đốc. 

Một thành phần quan trọng của liên minh Đảng là tổ chức lao động. Các công đoàn lao động cung cấp rất nhiều tiền, tổ chức chính trị cơ sở và cử tri cho đảng. Đảng Dân chủ có nhiều khả năng được các công đoàn đại diện hơn so với cử tri Đảng Cộng hòa. Những người Mỹ trẻ tuổi, bao gồm cả thế hệ millennials và Thế hệ Z, có xu hướng bỏ phiếu chủ yếu cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ trong những năm gần đây.
 
Sự ủng hộ cho phong trào dân quyền trong những năm 1960 của các tổng thống Đảng Dân chủ John F. Kennedy và Lyndon B. Johnson đã giúp tăng cường sự ủng hộ của Đảng Dân chủ trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Người Mỹ gốc Phi đã liên tục bỏ phiếu từ 85% đến 95% đảng Dân chủ từ những năm 1960 đến những năm 2000, khiến người Mỹ gốc Phi trở thành một trong những khu vực bầu cử lớn nhất của đảng. 

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest

V- PHE PHÁI TRONG ĐẢNG DÂN CHỦ
 
Khi thành lập, Đảng Dân chủ ủng hộ chủ nghĩa nông nghiệp và phong trào dân chủ Jacksonian của Tổng thống Andrew Jackson, đại diện cho nông dân và lợi ích nông thôn cũng như các nhà dân chủ truyền thống kiểu Jefferson. Kể từ những năm 1890, đặc biệt là ở các bang phía bắc, đảng bắt đầu ủng hộ các quan điểm tự do hơn. 

Trong các cuộc thăm dò ý kiến gần đây, Đảng Dân chủ đã có sức hấp dẫn rộng rãi đối với hầu hết các nhóm nhân khẩu học về kinh tế xã hội và dân tộc.

Trong lịch sử, đảng đại diện cho nông dân, người lao động, các tôn giáo và dân tộc thiểu số vì đảng này phản đối hoạt động kinh doanh và tài chính không được kiểm soát cũng như ủng hộ thuế thu nhập lũy tiến. Trong chính sách đối ngoại, chủ nghĩa quốc tế là chủ đề nổi bật từ năm 1913 đến giữa những năm 1960. 

Vào những năm 1930, Đảng Dân chủ bắt đầu ủng hộ các chương trình xã hội nhắm vào người nghèo.  Đảng có phe bảo thủ về mặt tài chính, ủng hộ doanh nghiệp. 

Những ảnh hưởng lớn đối với chủ nghĩa tự do là các liên đoàn lao động (đạt đỉnh điểm vào thời kỳ 1936 - 1952) và người Mỹ gốc Phi. Chủ nghĩa môi trường đã là một thành phần chính kể từ những năm 1970. Đảng Dân chủ thế kỷ 21 chủ yếu là một liên minh gồm những người theo chủ nghĩa ôn hòa, những người theo chủ nghĩa tự do và những người cấp tiến, với sự chồng chéo đáng kể giữa ba nhóm. 

1- Đảng dân chủ Trung tâm

Đảng Dân chủ Trung tâm, hay Đảng Dân chủ Mới, là một phe trung dung về mặt ý thức hệ trong Đảng Dân chủ nổi lên sau chiến thắng của đảng Cộng hòa George HW Bush trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1988 khi dân chúng Mỹ chuyển sang cánh hữu chính trị nhiều hơn. Họ là phe tự do về kinh tế và phe "Con đường thứ ba" đã thống trị đảng trong khoảng 20 năm, cho đến khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của Obama. Họ được đại diện bởi các tổ chức như Mạng lưới Dân chủ Mới và Liên minh Dân chủ Mới. Liên minh Dân chủ Mới là một liên minh quốc hội ủng hộ tăng trưởng và ôn hòa về mặt tài chính. 

Một trong những nhóm trung dung có ảnh hưởng nhất là Hội đồng Lãnh đạo Dân chủ (DLC), một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ quan điểm trung dung cho đảng. DLC ca ngợi Tổng thống Bill Clinton là bằng chứng về khả năng tồn tại của các chính trị gia "Con đường thứ ba" và là một câu chuyện thành công của DLC.

Một số quan chức được bầu của Đảng Dân chủ đã tự tuyên bố là những người theo chủ nghĩa trung dung, bao gồm cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Phó Tổng thống Al Gore, Thượng nghị sĩ Mark Warner, cựu thống đốc bang Pennsylvania Ed Rendell, cựu Thượng nghị sĩ Jim Webb, Tổng thống Joe Biden và cựu nghị sĩ Ann Kirkpatrick.

Mạng lưới Đảng Dân chủ Mới hỗ trợ các chính trị gia Đảng Dân chủ tự do về mặt xã hội và ôn hòa về mặt tài chính, đồng thời được liên kết với Liên minh Đảng Dân chủ Mới trong Hạ viện. 

2- Đảng Dân chủ Bảo thủ

Đảng viên Đảng Dân chủ bảo thủ là thành viên của Đảng Dân chủ có quan điểm chính trị bảo thủ hoặc có quan điểm tương đối bảo thủ so với quan điểm của đảng quốc gia. Trong khi các thành viên như vậy của Đảng Dân chủ có thể được tìm thấy trên khắp đất nước, các quan chức được bầu thực sự lại được tìm thấy một cách không cân xứng ở các vùng nông thôn của Mỹ, phổ biến hơn ở miền Nam và miền Tây. 

Trong lịch sử, các đảng viên Đảng Dân chủ miền Nam nhìn chung bảo thủ hơn nhiều về mặt tư tưởng so với các đảng viên Đảng Dân chủ bảo thủ hiện nay.

Sau Cách mạng Cộng hòa năm 1994, Liên minh Chó Xanh (Blue Dog Coalition) được thành lập, một nhóm gồm những người bảo thủ và trung dung sẵn sàng thỏa hiệp với giới lãnh đạo Đảng Cộng hòa, những người từng hoạt động như một khối bỏ phiếu thống nhất trong quá khứ, trao cho các thành viên của mình một số khả năng thay đổi luật pháp, tùy theo ý muốn của họ. số tại Quốc hội. Cho đến những năm 2010, Đảng Dân chủ có thành phần bảo thủ đông đảo, chủ yếu đến từ miền Nam và Biên giới. 

Nhiều đảng viên Đảng Dân chủ miền Nam bảo thủ chuyển sang Đảng Cộng hòa, bắt đầu bằng việc thông qua Đạo luật Dân quyền năm 1964 và sự chuyển hướng chung sang cánh tả của đảng. Làn sóng các đảng viên Đảng Dân chủ bảo thủ gia nhập Đảng Cộng hòa thường được coi là nguyên nhân khiến Đảng Cộng hòa chuyển hướng sang cánh hữu hơn vào cuối thế kỷ 20 cũng như sự chuyển căn cứ của đảng này từ Đông Bắc và Trung Tây sang Nam.

3- Người theo chủ nghĩa tự do hiện đại

Những người theo chủ nghĩa tự do xã hội là một phần lớn của cơ sở Dân chủ. Theo các cuộc thăm dò ý kiến năm 2018, những người theo chủ nghĩa tự do chiếm 27% tổng số cử tri và 91% những người theo chủ nghĩa tự do ở Mỹ ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân chủ.

Các chuyên gia cổ trắng có trình độ đại học hầu hết là đảng viên Đảng Cộng hòa cho đến những năm 1950, nhưng giờ đây họ là một bộ phận quan trọng của Đảng Dân chủ.

Phần lớn những người theo chủ nghĩa tự do ủng hộ việc hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là nhiều người ủng hộ việc chuyển đổi dần dần sang hệ thống chi trả một lần. Đa số cũng ủng hộ ngoại giao hơn là hành động quân sự; nghiên cứu tế bào gốc, hôn nhân đồng giới, kiểm soát súng chặt chẽ hơn, luật bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ quyền phá thai. 

Sự đa dạng về nhập cư và văn hóa được coi là tích cực vì những người theo chủ nghĩa tự do ủng hộ chủ nghĩa đa nguyên văn hóa, một hệ thống trong đó người nhập cư giữ lại nền văn hóa bản địa của họ bên cạnh việc tiếp nhận nền văn hóa mới của họ.

Hầu hết những người theo chủ nghĩa tự do phản đối việc tăng chi tiêu quân sự và sự kết hợp giữa nhà thờ và nhà nước.

4- Những người cấp tiến

Những người cấp tiến là phe thiên tả nhất trong đảng và ủng hộ các quy định kinh doanh mạnh mẽ, các chương trình xã hội và quyền của người lao động. Những người cấp tiến thường được coi là có những ý tưởng tương tự như dân chủ xã hội do lấy cảm hứng nặng nề từ Mô hình Bắc Âu, tin vào mức thuế thu nhập cận biên cao nhất của liên bang từ 52% đến 70%, kiểm soát tiền thuê nhà, tăng khả năng thương lượng tập thể, một Mức lương tối thiểu 15 đô la một giờ, học phí miễn phí và Chăm sóc sức khỏe toàn cầu.

Năm 2014, Thượng nghị sĩ cấp tiến Elizabeth Warren đã đặt ra "Mười một điều răn của Chủ nghĩa Cấp tiến": quy định chặt chẽ hơn đối với các tập đoàn; giáo dục giá cả phải chăng; đầu tư khoa học và chủ nghĩa môi trường; tính trung lập ròng; tăng lương; trả lương bình đẳng cho phụ nữ; quyền thương lượng tập thể; bảo vệ các chương trình xã hội; hôn nhân đồng tính; cải cách nhập cư và khả năng tiếp cận không hạn chế tới dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
4.7 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Quan điểm chính trị của Đảng Dân chủ (Mỹ)

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
2.16343 sec| 1258.219 kb