Những quyền về phần vốn góp, cổ phần

19/10/2022
Bài viết dưới đây chúng tôi xin tư vấn về những vấn đề liên quan đến quyền về phần góp vốn, cổ phần để các cá nhân tổ chức có nhu cầu tham khảo

Hiện nay, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 tài sản góp vốn được góp vốn vào doanh nghiệp bao gồm các loại tài sản sau: Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Vậy, có thể góp vốn bằng cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp được hay không? Khi đã sở hữu phần vốn góp, cổ phần tại doanh nghiệp thì người sở hữu có những quyền gì. Bài viết dưới đây chúng tôi xin tư vấn về những vấn đề liên quan đến quyền về phần góp vốn, cổ phần để các cá nhân tổ chức có nhu cầu tham khảo

Những quyền về phần vốn góp, cổ phần

Quyền và thủ tục tặng cho phần vốn góp, cổ phần

Quyền tặng cho phần vốn góp, cổ phần

Chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên có quyền tặng cho một phần  hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác. Thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cô phân của mình tại công ty cho cá nhân, tổ chức khác .

Thủ tục tặng cho phần vốn góp, cổ phần

Để thực hiện việc tặng cho phần vốn góp tại công ty TNHH, cổ phần tại công ty cổ phần, theo quy định hiện hành, không phức tạp về thủ tục như trường hợp chuyển nhượng. Các bên tặng cho, nhận tặng cho phải thực hiện các thủ tục sau đây:

+ Thủ tục nội bộ tại công ty có vốn góp, cổ phần

•           Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên ban hành quyết định việc tặng cho một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ.

•           Người được thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên tặng cho phần vốn góp nhưng người này không thuộc đối tượng là người thừa kế theo pháp luật của thành viên, thành viên là bên tặng cho theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì để người nhận tặng cho trở thành thành viên công ty, công ty TNHH hai thành viên trở lên có phần vốn góp được tặng cho cần phài thực hiện thủ tục nội bộ đê được Họi đong thanh vien châp thuận .

•           Việc tặng cho tại công ty cổ phần phải thực hiện thủ tục nội bộ, ghi tên cổ đông mới vào sổ cô đông.

+ Thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

•           Đối với công ty TNHH, việc tặng cho phần vốn góp, dù có thay đổi loại hình doanh nghiệp hay không (việc chuyển nhượng có thể dần đến chuyển đổi loại hình doanh nghiệp), thì việc chuyển nhượng phải được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

•           Đối với việc tặng cho cổ phần tại công ty cổ phần, nếu không dẫn đến phải thay đổi loại hình doanh nghiệp, thì không phải thực hiện thủ tục đãng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Xem thêm: Muốn thành lập doanh nghiệp cần tối thiểu bao nhiêu vốn góp

Những quyền về phần vốn góp, cổ phần

Quyền và thủ tục thừa kế phần vốn góp, cỗ phần

Quyển để thừa kế phần vốn góp, cổ phần

Chủ sở hữu công ty là cá nhân mất đi thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu công ty hoặc thành viên công ty.

Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên là cá nhân mất thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó đương nhiên trở thành thành viên công ty, trừ trường hợp người thừa kê không muôn trở thành thành viên công ty. Người thừa kế phần vốn góp của thành viên không muốn trở thành thành viên của công ty thì được quyền yêu cầu công ty mua lại hoặc chuyển nhượng phần vổn góp được thừa kê theo quy định tại Điều 51 và Điều 52 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Cổ đông là cá nhân mất đi thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cô đông của công ty . Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần của cổ đông đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự . Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thì tài sản còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người để lại di sàn. mà không có người nhận thừa kế thuộc về Nhà nước.

Tìm hiểu thêm: Yếu tố nào thuộc phạm vi công việc pháp chế doanh nghiệp

Thủ tục đế thừa kế phần vốn góp, cổ phần

+ Thủ tục nội bộ tại công ty có vốn góp, cổ phần tặng cho

•           Người thừa kế phần vốn góp của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, nếu không muốn trở thành thành viên của công ty thì để dược thanh toán giá trị phần vốn góp, nếu người thừa kế yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp thì phải thực hiện thủ tục yêu cầu mua lại hoặc nếu người thừa kế chuyển nhượng phần vốn góp dược thừa kế thì phải thực hiện thủ tục chào bán theo quy định tại Điều 51 và Điều 52 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

•           Trường hợp thừa kế cổ phần tại công ty cổ phần, chỉ cần thực hiện thủ tục nội bộ, ghi tên cổ đông mới vào sổ cổ dông.

+ Thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

•           Công ty TNHH có phần vổn góp phát sinh việc thừa kế thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

•           Riêng đối với công ty TNHH một thành viên, khi thực hiện thủ tục nhận thừa kế von góp, tương ứng với số lượng người nhận thừa kế, và thỏa thuận giữa những người thừa kế với nhau nếu có từ hai người thừa kế trở lên, thì phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

+ Thủ tục đế lại thừa kế và khai nhận thừa kế

•           Cá nhân sở hữu phần vốn góp, cổ phần tại các loại hình công ty được quyền để lại thừa kể theo di chúc, việc lập di chúc được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự nãm 2015.

•           Để phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự về phân chia di sản thừa kế theo di chúc, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật đoi với phần vốn góp, cổ phần, người thừa kế cần thiết thực hiện thủ tục khai nhận di sàn thừa kế, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, yêu cầu công chứng vãn bản khai nhận, phàn chia di sản thừa kế là phần von góp, cổ phan, để công ty thực hiện thủ tục pháp lý cần thiết xác nhận tư cách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông được chặt chẽ.

Xem thêm: Nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp,chủ doanh nghiệp

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:
Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Những quyền về phần vốn góp, cổ phần

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.19261 sec| 968.953 kb