So sánh luật sư nội bộ doanh nghiệp và luật sư công ty luật

05/03/2024
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Luật sư làm việc tại các công ty luật và chuyên gia pháp chế nội bộ (thường gọi là luật sư nội bộ, tiếng Anh: in-house councel) làm việc trong một doanh nghiệp đều là những chuyên gia pháp lý, họ có đặc điểm chung quan trọng, như kiến thức về pháp luật, kỹ năng phân tích, khả năng giao tiếp, trách nhiệm đạo đức và nhu cầu phát triển chuyên môn nghề nghiệp liên tục. Tuy nhiên, do đặc thù công việc hai loại luật sư nội bộ doanh nghiệp và luật sư công ty luật vẫn có điểm khác biệt quan trọng.

1- Điểm chung giữa luật sư nội bộ doanh nghiệp và luật sư công ty luật

Kiến thức và chuyên môn pháp lý: luật sư công ty luật và luật sư nội bộ đều phải có hiểu biết sâu sắc về pháp luật và nguyên tắc pháp lý có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của họ; 

Kỹ năng phân tích và nghiên cứu: hai loại luật sư này đòi hỏi kỹ năng phân tích xuất sắc để xem xét các tài liệu pháp lý phức tạp, tiến hành nghiên cứu pháp lý và cung cấp lời khuyên chính xác; 

Tuân thủ pháp luật: hai loại luật sư này đều có vai trò đảm bảo tuân thủ pháp luật trong từng môi trường của họ. Họ có trách nhiệm tư vấn cho khách hàng hoặc người sử dụng lao động của họ về các nghĩa vụ pháp lý, theo dõi các thay đổi quy định và phát triển các chiến lược tuân thủ để giảm thiểu rủi ro pháp lý;

Trách nhiệm đạo đức: hai loại luật sư này đều phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và duy trì tính bảo mật khi xử lý các vấn đề pháp lý nhạy cảm của các khách hàng của họ và người sử dụng lao động của họ tương ứng;  

Kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề: hai loại luật sư này đều cần có khả năng nhận diện và phân tích các vấn đề pháp lý và rủi ro tiềm ẩn, chủ động đối phó và tạo ra các chiến lược hiệu quả để giảm thiểu chúng và bảo vệ lợi ích của khách hàng hoặc doanh nghiệp của họ;

Phát triển chuyên môn: hai loại luật sư này phải liên tục tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn để cập nhật thông tin về sự phát triển và tiến hóa của pháp luật, các thay đổi quy định của pháp luật và xu hướng ngành;

Kỹ năng đàm phán: hai loại luật sư này đều cần có kỹ năng đàm phán mạnh để đại diện cho khách hàng và lợi ích của người sử dụng lao động của họ trong các cuộc đàm phán pháp lý, các cuộc thảo luận về thỏa thuận hoặc việc soạn thảo hợp đồng;

Kỹ năng giao tiếp: giao tiếp hiệu quả là rất quan trọng đối với cả luật sư công ty luật và luật sư nội bộ để truyền đạt các khái niệm pháp lý, đàm phán hợp đồng và cung cấp lời khuyên cho khách hàng hoặc các bên liên quan nội bộ;

Kỹ năng viết: hai loại luật sư này cần có kỹ năng viết tốt để soạn thảo các tài liệu pháp lý, hợp đồng, bản ghi nhớ và các văn bản liên lạc khác;

Kỹ năng đại diện: mặc dù tập trung có thể khác nhau, cả hai loại luật sư này đều cần có kỹ năng đại diện để trình bày lập luận pháp lý, cho dù trong một phòng xử án đối với luật sư công ty luật hay trong quá trình đàm phán và các cuộc họp nội bộ đối với luật sư nội bộ;

Kỹ năng quản lý thời gian: đây là rất quan trọng đối với luật sư trong cả hai môi trường làm việc để xử lý nhiều nhiệm vụ, đáp ứng các hạn chế thời gian và cân nhắc các ưu tiên cạnh tranh;

Đạo đức chuyên nghiệp: hai loại luật sư này đều phải duy trì các tiêu chuẩn cao về đạo đức chuyên nghiệp, bao gồm lòng trung thành với khách hàng hoặc người sử dụng lao động của họ, duy trì tính bảo mật và tránh xung đột lợi ích; và:

Tính thích nghi: hai loại luật sư này đều cần phải linh hoạt và thích nghi với cách tiếp cận của mình, vì các vấn đề pháp lý và nhu cầu kinh doanh có thể thay đổi nhanh chóng.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest

2- Điểm khác biệt giữa luật sư nội bộ doanh nghiệp và luật sư công ty luật

Môi trường làm việc: luật sư công ty luật thường làm việc trong môi trường nhanh nhẹn, áp lực cao do yêu cầu của khách hàng và các hạn chế thời gian. Luật sư nội bộ có môi trường làm việc ổn định hơn và có cơ hội phát triển mối quan hệ lâu dài với đồng nghiệp trong các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp; 

Tìm kiếm khách hàng: luật sư công ty luật tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển kinh doanh để tìm kiếm khách hàng mới cho công ty. Luật sư nội bộ không có trách nhiệm tìm kiếm khách hàng mà thay vào đó là sẽ tập trung chủ yếu vào việc đáp ứng nhu cầu sử dụng pháp lý của người sử dụng lao động;

Hợp tác với đội ngũ pháp lý: luật sư nội bộ có lợi thế làm việc chặt chẽ với các phòng ban, bộ phận và nhóm công việc khác trong doanh nghiệp, thúc đẩy sự hợp tác và tích hợp các yếu tố. Luật sư công ty luật có thể hợp tác với đồng nghiệp của mình trong cùng công ty luật, nhưng tương tác của họ với các đội ngũ nội bộ của khách hàng sẽ bị giới hạn hơn;

Mối quan hệ với khách hàng: luật sư công ty luật thường có nhiều khách hàng từ các ngành công nghiệp khác nhau, trong khi luật sư nội bộ tập trung chủ yếu vào việc cung cấp hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng lao động duy nhất của họ, đó là doanh nghiệp nơi họ làm việc;

Đa dạng vấn đề pháp lý : luật sư công ty luật xử lý một loạt các vấn đề pháp lý từ dân sự, hình sự đến vấn đề thương mại cho các khách hàng khác nhau, chẳng hạn như tranh chấp, tư vấn pháp lý và tuân thủ quy định. Trong khi đó, luật sư nội bộ chỉ chủ yếu xử lý các vấn đề pháp lý cụ thể có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nơi họ làm việc;

Sự chuyên môn về pháp lý: luật sư công ty luật thường phát triển chuyên môn trong các lĩnh vực pháp lý cụ thể, cho phép họ cung cấp lời khuyên chuyên sâu cho các khách hàng của mình. Trong khi đó, luật sư nội bộ cần hiểu rõ về các lĩnh vực pháp lý khác nhau để đáp ứng các nhu cầu quản lý đa dạng của người sử dụng lao động của họ mà thôi;

Tập trung đối ngoại và tập trung đối nội: luật sư công ty luật chủ yếu làm việc bên ngoài, tương tác với các khách hàng bên ngoài và đại diện cho lợi ích của họ trong các cuộc đàm phán, phòng xử án, các cơ quan Nhà nước và các thủ tục pháp lý. Trong khi đó, luật sư nội bộ tập trung vào các vấn đề pháp lý nội bộ, cung cấp lời khuyên cho các nhà điều hành, các cấp quản lý và những người làm việc trong các bộ phận, phòng ban khác trong phạm vi doanh nghiệp;

Mức độ chịu đựng rủi ro: luật sư công ty luật thường phải có tính cẩn trọng hơn về rủi ro vì họ cung cấp lời khuyên dựa trên việc giảm thiểu rủi ro pháp lý cho khách hàng. Luật sư nội bộ, mặc dù cũng nhạy cảm với rủi ro, có thể hiểu rõ hơn về sự chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp và có thể cung cấp lời khuyên phù hợp hơn theo hướng đó; và: 

Chứng chỉ hành nghề chuyên môn: trong khi luật sư công ty luật và luật sư nội bộ đều cần có trình độ chuyên nghiệp, bao gồm bằng cấp tối thiểu là cử nhân luật và vượt qua kỳ thi lấy bằng luật sư để trở thành luật sư chuyên nghiệp, luật sư nội bộ chỉ cần có bằng luật, còn chứng chỉ hành nghề luật sư hay thẻ luật sư chỉ là tùy chọn mà thôi.

Phân chia thời gian và nguồn lực: luật sư công ty luật luật thường phải xử lý đồng thời nhiều vụ việc và phải phân chia thời gian và nguồn lực có hạn của mình một cách phù hợp. Luật sư nội bộ có lợi thế là có thể dành toàn bộ thời gian và nguồn lực có hạn của mình cho các nhu cầu pháp lý của doanh nghiệp;

Kiến thức về doanh nghiệp: Luật sư nội bộ cần hiểu rõ về hoạt động kinh doanh, ngành công nghiệp và mục tiêu của doanh nghiệp để cung cấp lời khuyên pháp lý hiệu quả phù hợp với các mục tiêu kinh doanh. Luật sư công ty luật thường ít tiếp xúc trực tiếp vào hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp;

Cấu trúc thanh toán: Luật sư công ty luật thường lập hóa đơn cho khách hàng dựa trên tỷ lệ số giờ làm việc hoặc các hình thức thanh toán thay thế ví dụ như phí cố định, phí thành công… Luật sư nội bộ không xuất hóa đơn trực tiếp cho người sử dụng lao động của họ mà thay vào đó họ sẽ nhận mức lương đã được định sẵn trong hợp đồng lao động của họ;

Ràng buộc về ngân sách: Luật sư nội bộ phải làm việc trong phạm vi giới hạn ngân sách của doanh nghiệp khi tương tác với dịch vụ pháp lý bên ngoài hoặc quản lý các chi phí pháp lý. Trong khi đó, luật sư công ty luật ít bị ràng buộc bởi ngân sách cụ thể vì họ thường lập hóa đơn phí riêng biệt để khách hàng chi trả cho công ty luật của họ;

Tiếp xúc với tiền lệ pháp lý: Luật sư công ty luật thường gặp phải các tiền lệ pháp lý và các quyết định của tòa án khác nhau do họ có cơ hội tiếp xúc nhiều với các vụ việc pháp lý khác nhau. Luật sư nội bộ, mặc dù vẫn đối mặt với các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp nơi họ làm việc, có thể ít tiếp xúc hơn với các tiền lệ pháp lý trừ khi doanh nghiệp của họ đã tham gia vào các tranh chấp pháp lý nào đó trước đây. 

Xem thêm: Thù lao luật sư và Chi phí pháp lý tại Công ty Luật TNHH Everest

3- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết So sánh luật sư nội bộ doanh nghiệp và luật sư công ty luật được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết So sánh luật sư nội bộ doanh nghiệp và luật sư công ty luật có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết. 

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về So sánh luật sư nội bộ doanh nghiệp và luật sư công ty luật

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.97667 sec| 980.891 kb