Sửa đổi hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi

26/06/2021
Everest Law Firm
Everest Law Firm

 

Một hợp đồng được giao kết hợp pháp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện có hiệu lực thì có giá trị ràng buộc các bên phải thực hiện. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của việc thực hiện hợp đồng. Tuy vậy, nguyên tắc này không phải là nguyên tắc tuyệt đối, khi có sự kiện bất ngờ xuất hiện dẫn đến thay đổi cơ bản làm ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa các nghĩa vụ trong hợp đồng thì có thể phát sinh ngoại lệ. Vậy sửa đổi hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi được quy định như thế nào?

 

 

kỹ năng viết pháp lý Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Sửa đổi hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi

 

 

 Trong thực tiễn thực hiện hợp đồng, sau khi hợp đồng sau khi được giao kết, có xảy ra hoàn cảnh thay đổi so với thời điểm xác lập hợp đồng và sự thay đổi này tác động tiêu cực đến việc thực hiện hợp đồng. Với sự cập nhật điều khoản “ Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản " , Điều 420 BLDS năm 2015 , luật sư có thể tìm đến phương án tư vấn đàm phán lại nội dung Hợp đồng cho khách hàng

 

 

 Có hai nội dung luật sư cần quan tâm khi tư vấn cho Khách hàng đàm phán sửa đổi hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi

 

 

Thứ nhất , những trường hợp nào được coi là có sự thay đổi hoàn cảnh cơ bản để được đàm phán lại Hợp đồng

 

 

Điều 420 BLDS năm 2015 quy định hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây :

 

 

( i ) Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng ;

 

 

( ii ) Tại thời điểm giao kết hợp đồng , các bên không thể lường trước được về sự thay đổi hoàn cảnh ;

 

 

Các sự kiện gây ra khó khăn trong thực hiện hợp đồng chỉ được bên bị bất lợi biết đến sau khi đã giao kết hợp đồng . Nếu bên bị bất lợi đã biết sự kiện đó khi giao kết hợp đồng thì phải tính đến hoàn cảnh đó một cách hợp lý khi giao kết và không thể viện dẫn sự kiện đó là hoàn cảnh khó khăn . Luật sư phải giúp khách hàng thu thập tài liệu chứng minh được khách hàng không thể lường trước việc xảy ra sự kiện này .

 

 

Ví dụ : Việc biến động về giá cả trong kinh doanh là rất phổ biến trong các hợp đồng mua bán . Tuy nhiên , vì một lý do nào đó mà giá cả thị trường có sự biến động mạnh mẽ , bên bán không thể lường trước được giá mua nguyên liệu để sản xuất hàng hóa có thể bị đẩy lên cao trên 20 % khiến cho chi phí để sản xuất hàng tăng cao so với giá thỏa thuận trong hợp đồng . Để chứng minh việc bên bán không thể lường trước được sự kiện tăng giá đột biến này , luật sư tư vấn cho bên bán đưa ra chứng cứ chứng minh như xảy ra sự kiện bất ngờ nào đó trên thị trường của Việt Nam hoặc thị trường thế giới có tác động đến thị trường Việt Nam mà các bên không thể lường trước được .

 

 

( iii ) Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu và các bên biết trước thì hợp đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết với nội dung hoàn toàn khác;

 

 

Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết với nội dung hoàn toàn khác được hiểu là hoàn cảnh trong đó xảy ra sự kiện làm thay đổi cơ bản sự cân bằng giữa các nghĩa vụ hợp đồng . Tham khảo từ bình luận chính thức của PICC năm 1994 ( Principles of International Commercial Contract - Những nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế ) cho rằng : Nếu việc thực hiện nghĩa vụ có thể quy đổi ra tiền , chi phí thực hiện nghĩa vụ hoặc giá trị của nghĩa vụ thay đổi từ 50 % trở lên (tăng lên hoặc giảm xuống ) có thể được coi là thay đổi cơ bản . Tuy nhiên , việc xác định như thế nào là hoàn cảnh thay đổi cơ bản còn phụ thuộc vào thực tiễn của mỗi quốc gia .

 

 

Luật sư cần lưu ý sự thay đổi cơ bản về sự cân bằng của hợp đồng có thể được thể hiện dưới hai hình thức khác nhau :

 

 

Một là , sự gia tăng chi phí thực hiện của bên có nghĩa vụ .

 

 

Thông thường , đó là bên phải thực hiện nghĩa vụ không phải là nghĩa vụ tính được bằng tiền . Sự tăng lên chi phí có thể là do giá nguyên vật liệu cần thiết cho việc sản xuất hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tăng mạnh hoặc do các quy định mới về an toàn được ban hành khiến cho bên thực hiện chịu nhiều chi phí hơn trong quá trình sản xuất .

 

 

Hai là , thiệt hại của bên có quyền ( giá trị của nghĩa vụ đối trừ giảm xuống ) .

 

 

Hình thức thể hiện thứ hai của hoàn cảnh thay đổi cơ bản là sự mất ý nghĩa của việc thực hiện hợp đồng đối với bên có quyền . Nghĩa là , khi việc thực hiện hợp đồng không còn giá trị gì đối với bên có quyền . Việc thực hiện nghĩa vụ của phía bên kia có thể nghĩa vụ trả tiền hoặc nghĩa vụ không tính bằng tiền . Việc giảm mạnh giá trị hoặc mất toàn bộ hoặc một phần giá trị của việc thực hiện nghĩa vụ có thể là do sự thay đổi cơ bản các điều kiện thị trường nữa ( như hệ quả của việc lạm phát đột ngột với giá thoả thuận trong hợp đồng) Việc giảm giá trị của việc thực hiện phải được đánh giá một cách khách quan , không phụ thuộc vào ý chí của bên có quyền về giá trị của việc thực hiện .

 

 

( iv ) Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên ;

 

 

( v ) Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép , phù hợp với tính chất của hợp đồng không thể ngăn chặn , giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích .

 

 

Thứ hai , các phương án xử lý khi khách hàng rơi vào tình huống hoàn cảnh thay đổi cơ bản

 

 

Về bản chất , nghĩa vụ trong hợp đồng phải chưa được thực hiện thì mới áp dụng hoàn cảnh thay đổi cơ bản . Nếu một bên đã thực hiện nghĩa vụ thì không thể viện dẫn sự tăng lên cơ bản chi phí thực hiện nghĩa vụ của mình cũng như sự giảm mạnh giá trị của nghĩa vụ đối trừ như một hậu quả của sự thay đổi của hoàn cảnh xảy ra sau khi đã thực hiện nghĩa vụ đó.

 

 

Trước hết , luật sư tư vấn cho khách hàng yêu cầu đối tác đàm phán lại hợp đồng . Luật sư tư vấn cho khách hàng yêu cầu đối tác đàm phán lại hợp đồng để sửa đổi các điều khoản ban đầu của hợp đồng nhằm thích ứng với hoàn cảnh mới. Yêu cầu này phải được đưa ra không chậm trễ và có đầy đủ căn cứ.

 

 

Lý do đưa ra yêu cầu đàm phán lại càng sớm càng tốt ngay sau khi xảy ra sự kiện dẫn đến hoàn cảnh thay đổi bởi vì điều đó có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại thực sự của hoàn cảnh thay đổi và khả năng thực hiện hợp đồng của khách hàng theo hợp đồng.

 

 

Luật sư phải nêu rõ lý do yêu cầu đàm phán lại hợp đồng để đối tác biết có căn cứ hay không và phải chuẩn bị cho khách hàng các căn cứ chứng minh hoàn cảnh thay đổi căn bản .

 

 

Luật sư cũng phải lưu ý , việc đàm phán lại hợp đồng phải dựa trên nguyên tắc thiện chí , trung thực và hợp tác , khách hàng là bên bị bất lợi phải trung thực khi cho rằng thực sự đã xảy ra hoàn cảnh khó khăn và phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết .

 

 

Trong trường hợp việc đàm phán lại hợp đồng không đạt được kết quả, luật sư tư vấn cho khách hàng yêu cầu toà án giải quyết; chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm hoặc sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền lợi ích hợp pháp của các bên . Đồng thời với việc gửi đơn yêu cầu đến Tòa án , luật sư cần chuẩn bị đầy đủ và gửi tài liệu làm căn cứ chứng minh hoàn cảnh thay đổi cơ bản

 

 

Một lưu ý đối với luật sư trong quá trình đàm phán sửa đổi , chấm dứt hợp đồng , Tòa án giải quyết vụ việc , các bên vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng , trừ trường hợp có thỏa thuận khác . Như vậy , khách hàng của luật sư không được tạm đình chỉ việc thực hiện nghĩa vụ khi có sự kiện khiến hoàn cảnh thay đổi cơ bản

 

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Bài viết trong lĩnh vực thương mại được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhTrường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.  

 

0 bình luận, đánh giá về Sửa đổi hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18779 sec| 961.109 kb