Tháp nhu cầu của Maslow

"Người ta có thể chọn hướng tới sự an toàn hoặc hướng tới sự tăng trưởng. Tăng trưởng phải được chọn đi chọn lại. Nỗi sợ phải được khắc phục hết lần này đến lần khác".

- Abraham Maslow, nhà tâm lý học người Mỹ

Tháp nhu cầu của Maslow

Tháp nhu cầu của Maslow (Maslow’s hierarchy of needs) hay Hệ thống nhu cầu của Maslow là một Lý thuyết về tâm lý học được đề xuất bởi Abraham (Harold) Maslow. Lần đầu tiên Lý thuyết nhu cầu được Maslow đề xuất trong bài viết "Lý thuyết về động lực của con người" ("A Theory of Human Motivation") năm 1943, sau đó được thể hiện đầy đủ trong cuốn sách "Động cơ và Tính cách" ("A Theory of Human Motivation") năm 1954 của ông.

Tháp nhu cầu của Maslow cơ bản: gồm 05 giai đoạn (tầng) là Nhu cầu thể lý (physiological), Nhu cầu an toàn (safety), Nhu cầu được giao lưu tình cảm và được trực thuộc (love/belonging), Nhu cầu được quý trọng, kính mến (esteem), Nhu cầu tự thể hiện bản thân cường độ cao (self - actualization).

Tháp nhu cầu của Maslow mở rộng: Tháp nhu cầu cơ bản (05 giai đoạn) sau đó được mở rộng thành Mô hình 08 giai đoạn, bổ sung thêm Nhu cầu thẩm mỹ (Aesthetic needs), Nhu cầu tự thể hiện (Self-actualization needs) và Nhu cầu siêu việt (Transcendence needs).

Liên hệ

I- HỆ THỐNG PHÂN CẤP NHU CẦU 05 GIAI ĐOẠN (THE HIERACHY OF NEEDS OF FIVE-STAGE)

Maslow (1943, 1954) tuyên bố rằng, mọi người được thúc đẩy để đạt được những nhu cầu nhất định và một số nhu cầu được ưu tiên hơn những nhu cầu khác. Nhu cầu cơ bản nhất của chúng ta là sự sống còn về thể chất, và đây sẽ là điều đầu tiên thúc đẩy hành vi của chúng ta. Sau khi hoàn thành cấp độ đó, cấp độ tiếp theo sẽ là động lực thúc đẩy chúng tôi.

1- Nhu cầu sinh lý (physiological): là những yêu cầu sinh học để con người tồn tại, ví dụ như không khí, thức ăn, đồ uống, chỗ ở, quần áo, hơi ấm, tình dục, giấc ngủ. Nếu những nhu cầu này không được đáp ứng, cơ thể con người không thể hoạt động tối ưu. Maslow coi nhu cầu sinh lý là quan trọng nhất vì tất cả các nhu cầu khác đều trở thành thứ yếu cho đến khi những nhu cầu này được đáp ứng.

  2- Nhu cầu an toàn (safety): một khi nhu cầu sinh lý của một cá nhân được thỏa mãn thì nhu cầu về an ninh và an toàn trở nên nổi bật. Mọi người muốn trải nghiệm trật tự, khả năng dự đoán và kiểm soát trong cuộc sống của họ. Những nhu cầu này có thể được đáp ứng bởi gia đình và xã hội. Ví dụ: an ninh cảm xúc, an ninh tài chính (ví dụ như việc làm, phúc lợi xã hội), luật pháp và trật tự, không sợ hãi, ổn định xã hội, tài sản, sức khỏe và phúc lợi (ví dụ như an toàn chống lại tai nạn và thương tích).

3- Nhu cầu về tình yêu và sự thuộc về (love/belonging): sau khi nhu cầu sinh lý và an toàn đã được đáp ứng, cấp độ thứ ba của nhu cầu con người là xã hội và liên quan đến cảm giác thuộc về. Thuộc về, đề cập đến nhu cầu tình cảm của con người đối với các mối quan hệ giữa các cá nhân, liên kết, kết nối và là một phần của một nhóm. Ví dụ: nhu cầu thuộc về bao gồm tình bạn, sự thân mật, tin tưởng và chấp nhận, nhận và cho tình cảm, và tình yêu.

4- Nhu cầu được tôn trọng (esteem): trong hệ thống phân cấp của Maslow và bao gồm giá trị bản thân, thành tích và sự tôn trọng. Maslow phân loại các nhu cầu về lòng tự trọng thành hai loại: (i) lòng tự trọng đối với bản thân (nhân phẩm, thành tích, quyền làm chủ, sự độc lập) và (ii) mong muốn danh tiếng hoặc sự tôn trọng từ người khác (ví dụ như địa vị, uy tín). Maslow chỉ ra rằng nhu cầu được tôn trọng hoặc danh tiếng là quan trọng nhất đối với trẻ em và thanh thiếu niên và có trước lòng tự trọng hoặc phẩm giá thực sự.

5- Nhu cầu tự hoàn thiện bản thân (self - actualization): là cấp độ cao nhất trong hệ thống phân cấp của Maslow và đề cập đến việc nhận ra tiềm năng của một người, sự hoàn thiện bản thân, tìm kiếm sự phát triển cá nhân và trải nghiệm đỉnh cao. Maslow (1943) mô tả cấp độ này là mong muốn hoàn thành mọi thứ mà một người có thể, để trở thành người tốt nhất có thể.

Các cá nhân có thể nhận thức hoặc tập trung vào nhu cầu này rất cụ thể. Ví dụ: một cá nhân có thể có mong muốn mạnh mẽ trở thành cha mẹ lý tưởng. Mặt khác, mong muốn có thể được thể hiện về mặt kinh tế, học thuật hoặc thể thao. Đối với những người khác, nó có thể được thể hiện một cách sáng tạo, trong tranh, ảnh hoặc phát minh.

Maslow cho rằng, nhu cầu của con người được sắp xếp theo thứ bậc: "Đúng là con người chỉ sống bằng bánh mì - khi không có bánh mì. Nhưng điều gì xảy ra với những ham muốn của con người khi có nhiều bánh mì và khi bụng anh ta được no lâu?"

Ngay lập tức, các nhu cầu khác (và “cao hơn”) xuất hiện và những nhu cầu này, thay vì cơn đói sinh lý, thống trị cơ thể. Và khi những nhu cầu này lần lượt được thỏa mãn, một lần nữa những nhu cầu mới (và vẫn “cao hơn”) lại xuất hiện... "Đây là điều chúng tôi muốn nói khi nói rằng các nhu cầu cơ bản của con người được tổ chức thành một hệ thống phân cấp có ưu thế tương đối” (Maslow, 1943, trang 375) .

Maslow tiếp tục hoàn thiện lý thuyết của mình dựa trên khái niệm về hệ thống phân cấp nhu cầu trong nhiều thập kỷ (Maslow, 1943, 1962, 1987).

Về cấu trúc hệ thống phân cấp của mình, Maslow (1987) đề xuất rằng trật tự trong hệ thống phân cấp “gần như không cứng nhắc” (trang 68) như ông có thể ngụ ý trong mô tả trước đây của mình.

Maslow lưu ý rằng, thứ tự các nhu cầu có thể linh hoạt dựa trên hoàn cảnh bên ngoài hoặc sự khác biệt của từng cá nhân. Ví dụ, Maslow lưu ý rằng đối với một số cá nhân, nhu cầu về lòng tự trọng quan trọng hơn nhu cầu về tình yêu. Đối với những người khác, nhu cầu thỏa mãn sáng tạo có thể thay thế ngay cả những nhu cầu cơ bản nhất.

Maslow (1987) cũng chỉ ra rằng hầu hết các hành vi đều có nhiều động cơ và lưu ý rằng “bất kỳ hành vi nào cũng có xu hướng được xác định đồng thời bởi một số hoặc tất cả các nhu cầu cơ bản hơn là chỉ bởi một trong số chúng” (trang 71).

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest

II- NHU CẦU THIẾU HỤT (DEFICIENCY NEEDS) VÀ NHU CẦU TĂNG TRƯỞNG (BEING NEEDS)

Mô hình năm (05) giai đoạn có thể được chia thành nhu cầu thiếu hụt (deficiency needs, viết tắt: D-needs) và nhu cầu tăng trưởng (being needs, viết tắt: B-needs). Bốn (04) cấp độ đầu tiên thường được gọi là nhu cầu thiếu hụt và cấp độ cao nhất được gọi là nhu cầu tăng trưởng hoặc nhu cầu hiện hữu.

Nhu cầu thiếu hụt phát sinh do thiếu thốn và được cho là thúc đẩy mọi người khi họ không được đáp ứng. Ngoài ra, động lực để đáp ứng những nhu cầu như vậy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong khoảng thời gian họ bị từ chối. Ví dụ, một người nhịn ăn càng lâu thì họ càng đói.

Maslow (1943) ban đầu tuyên bố rằng, các cá nhân phải thỏa mãn các nhu cầu thâm hụt ở mức độ thấp hơn trước khi tiếp tục đáp ứng các nhu cầu tăng trưởng ở mức độ cao hơn. Tuy nhiên, sau đó, ông làm rõ rằng sự thỏa mãn một nhu cầu không phải là hiện tượng “tất cả hoặc không”, thừa nhận rằng những tuyên bố trước đó của ông có thể đã tạo ra “ấn tượng sai lầm rằng một nhu cầu phải được thỏa mãn 100% trước khi nhu cầu tiếp theo xuất hiện”.

Khi một nhu cầu thâm hụt đã được thỏa mãn 'ít nhiều', nó sẽ biến mất và các hoạt động của chúng ta có thói quen hướng tới việc đáp ứng các nhóm nhu cầu tiếp theo mà chúng ta vẫn chưa thỏa mãn. Những điều này sau đó trở thành nhu cầu nổi bật của chúng tôi. Tuy nhiên, nhu cầu tăng trưởng tiếp tục được cảm nhận và thậm chí có thể trở nên mạnh mẽ hơn một khi họ đã tham gia.

Nhu cầu phát triển không bắt nguồn từ việc thiếu một cái gì đó, mà là từ mong muốn phát triển như một người. Khi những nhu cầu tăng trưởng này đã được thỏa mãn một cách hợp lý, một người có thể đạt đến cấp độ cao nhất được gọi là tự hiện thực hóa.

Mọi người đều có khả năng và có mong muốn thăng tiến trong hệ thống phân cấp hướng tới mức độ tự hiện thực hóa. Thật không may, tiến độ thường bị gián đoạn do không đáp ứng được các nhu cầu cấp thấp hơn. Trải nghiệm cuộc sống, bao gồm ly hôn và mất việc làm, có thể khiến một cá nhân dao động giữa các cấp độ của hệ thống phân cấp.

Do đó, không phải tất cả mọi người sẽ di chuyển qua hệ thống phân cấp theo cách đơn hướng mà có thể di chuyển qua lại giữa các loại nhu cầu khác nhau.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về Sáp nhập và Mua bán doanh nghiệp (M&A) của Công ty Luật TNHH Everest 

III- HỆ THỐNG PHÂN CẤP NHU CẦU MỞ RỘNG (THE EXPANDED HIERACHY OF NEEDS)

Mô hình 05 giai đoạn của Maslow (1943, 1954) trong khoảng năm 1960 đến 1970 được phát triển, mở rộng thành Mô hình 07 giai đoạn và Mô hình 08 giai đoạn. Mô hình 07 giai đoạn bổ sung thêm: nhu cầu nhận thức, nhu cầu thẩm mỹ (Maslow, 1970a) và Mô hình 08 giai đoạn tiếp tục bổ sung thêm: nhu cầu siêu việt (Maslow, 1970b). Cả hai mô hình mở rộng (07 giai đoạn và 08 giai đoạn) đều phát triển trong những năm 1960 và 1970. Trong đó:

1- Nhu cầu thiếu hụt (deficiency needs)

1- Nhu cầu sinh học và sinh lý (Biological and physiological needs): không khí, thức ăn, đồ uống, chỗ ở, hơi ấm, tình dục, giấc ngủ.

2- Nhu cầu an toàn (Safety needs): được bảo vệ khỏi các yếu tố, an ninh, trật tự, luật pháp, ổn định, không sợ hãi.

3- Nhu cầu về tình yêu và sự thuộc về (Love and belongingness needs): tình bạn, sự thân mật, tin tưởng và chấp nhận, nhận và trao tình cảm và tình yêu. Liên kết, là một phần của một nhóm (gia đình, bạn bè, công việc).

4- Nhu cầu được tôn trọng (Esteem needs): được phân thành hai loại: (i) được đánh giá cao về bản thân (nhân phẩm, thành tích, quyền làm chủ, độc lập) và (ii) nhu cầu được người khác chấp nhận và đánh giá cao (ví dụ địa vị, uy tín).

2- Nhu cầu phát triển (Growth needs)

5- Nhu cầu nhận thức (Cognitive needs): kiến thức và sự hiểu biết, sự tò mò, khám phá, nhu cầu về ý nghĩa và khả năng dự đoán.

6- Nhu cầu thẩm mỹ (Aesthetic needs): đánh giá và tìm kiếm cái đẹp, sự cân đối, hình thức.

7- Nhu cầu tự thể hiện (Self-actualization needs): nhận ra tiềm năng cá nhân, tự hoàn thiện bản thân, tìm kiếm sự phát triển cá nhân và trải nghiệm đỉnh cao. Mong muốn “trở thành mọi thứ mà một người có thể trở thành” (Maslow, 1987, trang 64).

8- Nhu cầu siêu việt (Transcendence needs): Một người được thúc đẩy bởi các giá trị vượt ra ngoài bản thân cá nhân (ví dụ: trải nghiệm thần bí và một số trải nghiệm nhất định với thiên nhiên, trải nghiệm thẩm mỹ, trải nghiệm tình dục, phục vụ người khác, theo đuổi khoa học, đức tin tôn giáo.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về hợp đồng hôn nhân của Công ty Luật TNHH Everest

IV- TỰ THỰC HIỆN

Thay vì tập trung vào tâm lý học và những điều sai trái xảy ra với con người, Maslow (1943) đã xây dựng một cách giải thích tích cực hơn về hành vi của con người, tập trung vào những điều đúng đắn. Maslow quan tâm đến tiềm năng của con người và cách chúng ta phát huy tiềm năng đó.

Maslow (1943, 1954) tuyên bố rằng động lực của con người dựa trên việc con người tìm kiếm sự thỏa mãn và thay đổi thông qua sự phát triển cá nhân. Những người tự hiện thực hóa là những người đã hoàn thành và làm tất cả những gì họ có khả năng.

Sự phát triển của việc tự hiện thực hóa (Maslow, 1962) đề cập đến nhu cầu phát triển và khám phá cá nhân hiện diện trong suốt cuộc đời của một người. Đối với Maslow, một người luôn 'đang trở thành' và không bao giờ đứng yên trong những thuật ngữ này. Trong quá trình tự hiện thực hóa, một người tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống quan trọng đối với họ.

Vì mỗi cá nhân là duy nhất, động lực để tự hoàn thiện bản thân sẽ dẫn mọi người đi theo những hướng khác nhau (Kenrick và cộng sự, 2010). Đối với một số người, có thể đạt được sự tự hiện thực hóa bản thân thông qua việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật hoặc văn học, đối với những người khác thông qua thể thao, trong lớp học hoặc trong môi trường công ty.

Maslow (1962) tin rằng khả năng tự hiện thực hóa bản thân có thể được đo lường thông qua khái niệm trải nghiệm đỉnh cao. Điều này xảy ra khi một người trải nghiệm thế giới hoàn toàn đúng với bản chất của nó và có cảm giác hưng phấn, vui sướng và ngạc nhiên.

Điều quan trọng cần lưu ý là tự hiện thực hóa là một quá trình liên tục trở thành chứ không phải là một trạng thái hoàn hảo mà người ta đạt đến 'hạnh phúc mãi mãi' (Hoffman, 1988).

Maslow đưa ra mô tả sau đây về tự thực hiện: "Nó đề cập đến mong muốn tự hoàn thiện của một người, cụ thể là xu hướng để anh ta trở thành hiện thực hóa những gì anh ta có khả năng. Tất nhiên, hình thức cụ thể của những nhu cầu này sẽ rất khác nhau tùy theo từng người. Ở một cá nhân, nó có thể ở dạng mong muốn trở thành một người mẹ lý tưởng, ở một người khác, nó có thể được thể hiện bằng thể thao, và ở một người khác, nó có thể được thể hiện bằng những bức tranh vẽ hoặc bằng những phát minh' (Maslow, 1943, tr. 382–383 )".

Xem thêm: Dịch vụ thư ký pháp lý từ xa của Công ty Luật TNHH Everest

V- ĐẶC ĐIỂM CỦA NHỮNG NGƯỜI TỰ THỰC HIỆN

Mặc dù về mặt lý thuyết, tất cả chúng ta đều có khả năng tự hiện thực hóa, nhưng hầu hết chúng ta sẽ không làm như vậy, hoặc chỉ ở một mức độ hạn chế. Maslow (1970) ước tính rằng chỉ có 2% số người đạt đến trạng thái tự thể hiện bản thân.

Maslow đặc biệt quan tâm đến đặc điểm của những người mà Maslow coi là đã đạt được tiềm năng của họ với tư cách là những cá nhân.

Bằng cách nghiên cứu 18 người mà Maslow coi là những người tự hiện thực hóa (bao gồm cả Abraham Lincoln và Albert Einstein), Maslow (1970) đã xác định được 15 đặc điểm của một người tự hiện thực hóa. Đặc điểm của tự thực hiện: 1- Họ nhận thức thực tế một cách hiệu quả và có thể chịu đựng được sự không chắc chắn; 2- Chấp nhận con người thật của chính họ và những người khác; 3- Tự phát trong suy nghĩ và hành động; 4- Lấy vấn đề làm trung tâm (không lấy mình làm trung tâm); 5- Khiếu hài hước khác thường; 6- Có khả năng nhìn cuộc sống một cách khách quan; 7- Có tính sáng tạo cao; 8- Chống lại hội nhập văn hóa, nhưng không cố ý khác thường; 9- Quan tâm đến phúc lợi của nhân loại; 10- Có khả năng đánh giá sâu sắc kinh nghiệm sống cơ bản; 11- Thiết lập mối quan hệ giữa các cá nhân thỏa mãn sâu sắc với một vài người; 12- Những trải nghiệm đỉnh cao; 13- Nhu cầu riêng tư; 14- Thái độ dân chủ; 15- Tiêu chuẩn đạo đức/đạo đức mạnh mẽ.

Hành vi dẫn đến tự thực hiện: (a) Trải nghiệm cuộc sống như một đứa trẻ, với sự tập trung và chú ý đầy đủ; (b) Thử những điều mới thay vì bám vào những con đường an toàn; (c) Lắng nghe cảm xúc của chính mình trong việc đánh giá kinh nghiệm thay vì tiếng nói của truyền thống, uy quyền hay số đông; (d) Tránh giả vờ ('chơi trò chơi') và trung thực; (e) Sẵn sàng không được ưa chuộng nếu quan điểm của bạn không trùng với quan điểm của đa số; (f) Chịu trách nhiệm và làm việc chăm chỉ; (g) Cố gắng xác định sự phòng thủ của bạn và can đảm từ bỏ chúng.

Các đặc điểm của người tự thực hiện và các hành vi dẫn đến việc tự thực hiện được hiển thị trong danh sách trên. Mặc dù mọi người đạt được sự tự hiện thực hóa theo cách độc đáo của riêng họ, nhưng họ có xu hướng chia sẻ một số đặc điểm nhất định. Tuy nhiên, tự thực hiện là một vấn đề mức độ, 'Không có con người hoàn hảo' (Maslow, 1970a, trang 176 ).

Không nhất thiết phải hiển thị tất cả 15 đặc điểm để trở thành người tự hiện thực hóa và không chỉ những người tự hiện thực hóa mới hiển thị chúng.

Maslow không đánh đồng việc hoàn thiện bản thân với sự hoàn hảo. Tự thực hiện chỉ liên quan đến việc đạt được tiềm năng của một người. Do đó, một người nào đó có thể ngớ ngẩn, lãng phí, vô ích và bất lịch sự, mà vẫn tự hiện thực hóa. Ít hơn hai phần trăm dân số đạt được sự tự thực hiện.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

VI- ỨNG DỤNG GIÁO DỤC

Lý thuyết thứ bậc nhu cầu của Maslow (1962) đã có đóng góp lớn cho việc giảng dạy và quản lý lớp học trong nhà trường. Thay vì giảm hành vi thành phản ứng trong môi trường , Maslow (1970a) áp dụng cách tiếp cận toàn diện đối với giáo dục và học tập.

Maslow xem xét toàn bộ phẩm chất thể chất, cảm xúc, xã hội và trí tuệ của một cá nhân và cách chúng tác động đến việc học.

Các ứng dụng của lý thuyết thứ bậc của Maslow đối với công việc của giáo viên đứng lớp là hiển nhiên. Trước khi nhu cầu nhận thức của học sinh có thể được đáp ứng, trước tiên họ phải đáp ứng các nhu cầu sinh lý cơ bản của mình.

Ví dụ, một học sinh mệt mỏi và đói sẽ khó tập trung vào việc học. Học sinh cần cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc và thể chất cũng như được chấp nhận trong lớp học để tiến bộ và phát huy hết khả năng của mình.

Maslow gợi ý rằng, học sinh phải được chứng minh rằng chúng được coi trọng và tôn trọng trong lớp học, và giáo viên nên tạo ra một môi trường hỗ trợ. Học sinh có lòng tự trọng thấp sẽ không tiến bộ trong học tập với tốc độ tối ưu cho đến khi lòng tự trọng của họ được củng cố.

Maslow (1971, trang 195) lập luận rằng, phương pháp giáo dục nhân văn sẽ phát triển những con người “mạnh mẽ hơn, khỏe mạnh hơn và sẽ tự chủ cuộc sống của mình ở một mức độ lớn hơn. Với trách nhiệm cá nhân ngày càng tăng đối với cuộc sống cá nhân của một người và với một tập hợp các giá trị hợp lý để hướng dẫn lựa chọn của một người, mọi người sẽ bắt đầu tích cực thay đổi xã hội mà họ đang sống”.

Xem thêm: Điều kiện có hiệu lực của Hợp đồng hôn nhân

VII- NHỮNG ĐÁNH GIÁ QUAN TRỌNG

Hạn chế đáng kể nhất của Lý thuyết nhu cầu của Maslow liên quan đến phương pháp luận của ông. Maslow đã hình thành nên các đặc điểm của các cá nhân tự khẳng định mình từ việc thực hiện một phương pháp định tính gọi là phân tích tiểu sử.

Maslow đã xem tiểu sử và bài viết của 18 người mà Maslow xác định là đã tự thực hiện. Từ những nguồn này, Maslow đã phát triển một danh sách các phẩm chất dường như là đặc trưng của nhóm người cụ thể này, trái ngược với loài người nói chung.

Từ góc độ khoa học, có rất nhiều vấn đề với cách tiếp cận cụ thể này. Đầu tiên, có thể lập luận rằng phân tích tiểu sử như một phương pháp là cực kỳ chủ quan vì nó hoàn toàn dựa trên ý kiến của nhà nghiên cứu. Ý kiến cá nhân luôn dễ bị sai lệch, điều này làm giảm tính hợp lệ của bất kỳ dữ liệu nào thu được. Do đó, định nghĩa hoạt động của Maslow về tự thực hiện không được chấp nhận một cách mù quáng như một sự thật khoa học.

Hơn nữa, phân tích tiểu sử của Maslow tập trung vào một mẫu thiên vị gồm những cá nhân tự khẳng định mình, đặc biệt giới hạn ở những người đàn ông da trắng có học vấn cao như Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Albert Einstein, William James , Aldous Huxley, Beethoven.

Mặc dù Maslow (1970) đã nghiên cứu những phụ nữ tự khẳng định mình, chẳng hạn như Eleanor Roosevelt và Mẹ Teresa, nhưng họ chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong mẫu của ông. Điều này gây khó khăn cho việc khái quát lý thuyết của Maslow cho phụ nữ và cá nhân thuộc các tầng lớp xã hội thấp hơn hoặc dân tộc khác. Do đó đặt câu hỏi về giá trị dân số của những phát hiện của Maslow.

Hơn nữa, rất khó để kiểm tra thực nghiệm khái niệm tự thực hiện của Maslow theo cách mà các mối quan hệ nhân quả có thể được thiết lập.

Một lời chỉ trích khác liên quan đến giả định của Maslow rằng các nhu cầu thấp hơn phải được thỏa mãn trước khi một người có thể đạt được tiềm năng của mình và tự hiện thực hóa. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, và do đó, hệ thống phân cấp nhu cầu của Maslow ở một số khía cạnh đã bị làm sai lệch .

Thông qua việc xem xét các nền văn hóa mà phần lớn người dân sống trong nghèo đói (chẳng hạn như Ấn Độ), rõ ràng là mọi người vẫn có khả năng đáp ứng các nhu cầu bậc cao hơn như tình yêu và sự thuộc về. Tuy nhiên, điều này không nên xảy ra, vì theo Maslow, những người khó đạt được những nhu cầu sinh lý rất cơ bản (như thức ăn, chỗ ở...) không có khả năng đáp ứng những nhu cầu phát triển cao hơn.

Ngoài ra, nhiều người sáng tạo, chẳng hạn như các tác giả và nghệ sĩ (ví dụ: Rembrandt và Van Gogh) đã sống trong cảnh nghèo khó trong suốt cuộc đời của họ, nhưng có thể lập luận rằng họ đã đạt được sự tự hiện thực hóa.

Các nhà tâm lý học hiện nay khái niệm động lực như một hành vi đa nguyên, theo đó các nhu cầu có thể hoạt động đồng thời ở nhiều cấp độ. Một người có thể được thúc đẩy bởi các nhu cầu phát triển cao hơn cùng lúc với các nhu cầu thiếu hụt ở mức độ thấp hơn (Wahba & Bridwell, 1973).

Nghiên cứu đương đại của Tay và Diener (2011) đã kiểm tra Lý thuyết nhu cầu của Maslow bằng cách phân tích dữ liệu của 60.865 người tham gia từ 123 quốc gia, đại diện cho mọi khu vực chính trên thế giới. Cuộc khảo sát được thực hiện từ năm 2005 đến 2010.

Những người được hỏi trả lời câu hỏi về 06 nhu cầu gần giống với mô hình của Maslow: nhu cầu cơ bản (thức ăn, chỗ ở); sự an toàn; nhu cầu xã hội (yêu thương, đùm bọc); kính trọng; làm chủ; và quyền tự chủ. Họ cũng đánh giá mức độ hạnh phúc của mình qua ba biện pháp riêng biệt: đánh giá cuộc sống (quan điểm của một người về toàn bộ cuộc sống của họ), cảm xúc tích cực (các trường hợp vui vẻ hoặc hài lòng hàng ngày) và cảm xúc tiêu cực (trải nghiệm hàng ngày về đau buồn, tức giận hoặc căng thẳng).

Kết quả của nghiên cứu ủng hộ quan điểm cho rằng nhu cầu phổ quát của con người dường như tồn tại bất kể sự khác biệt về văn hóa. Tuy nhiên, thứ tự của các nhu cầu trong hệ thống phân cấp là không chính xác.

Diener giải thích: "Mặc dù những nhu cầu cơ bản nhất có thể được chú ý nhiều nhất khi bạn không có chúng, nhưng bạn không cần phải đáp ứng chúng để nhận được lợi ích [từ những người khác". Chẳng hạn, ngay cả khi đang đói, chúng ta vẫn có thể vui vẻ với bạn bè của mình. "Chúng giống như vitamin" - Diener nói về cách các nhu cầu hoạt động độc lập, "Chúng tôi cần tất cả".

Xem thêm: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

VIII- MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC VỀ THÁP NHU CẦU CỦA MASLOW

1- Một số điểm hạn chế của Lý thuyết nhu cầu của Maslow

Maslow đề xuất một quan điểm tích cực về con người, tuy nhiên, có thể lập luận rằng điều này có thể không thực tế lắm khi xem xét thực tế hàng ngày như bạo lực gia đình và diệt chủng.

Hơn nữa, sự tập trung của hệ thống phân cấp vào việc đáp ứng nhu cầu của chúng ta và hoàn thành tiềm năng phát triển của chúng ta phản ánh quan điểm cá nhân, tự ám ảnh, đó là một phần của vấn đề mà xã hội của chúng ta phải đối mặt hơn là một giải pháp.

2- Đỉnh cao trong Lý thuyết nhu cầu của Maslow

Theo Maslow, nhu cầu cấp cao nhất liên quan đến việc tự thể hiện bản thân, một quá trình giúp chúng ta đạt được tiềm năng đầy đủ của mình.

Những người tự hiện thực hóa có cả nhận thức hiệu quả hơn về thực tế và quan hệ thoải mái hơn với nó. Điều này bao gồm việc phát hiện những gì là giả mạo và/hoặc không trung thực và nhận thức chính xác về những gì thực sự tồn tại, mà chứ không phải là sự bóp méo nhận thức theo nhu cầu của một người.

Những người tự hiện thực chấp nhận bản thân, người khác và thiên nhiên. Họ không xấu hổ hay mặc cảm về việc là con người, với những thiếu sót, sự không hoàn hảo, sự yếu đuối và yếu đuối của nó. Họ cũng không chỉ trích những khía cạnh này ở người khác. Họ tôn trọng và đánh giá cao bản thân và những người khác.

Xem thêm: Điều kiện có hiệu lực của Hợp đồng hôn nhân

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
THÁP NHU CẦU CỦA MASLOW QUAN TRỌNG:
  • Lý thuyết của Maslow đã tạo ra một cách mới để xem xét nhu cầu của mọi người. Ví dụ, hệ thống phân cấp nhu cầu của Maslow được sử dụng rộng rãi trong y tế và công tác xã hội như một khuôn khổ để đánh giá nhu cầu của khách hàng. 
  • Các vấn đề hoặc hoàn cảnh khó khăn tại một thời điểm trong cuộc đời của một người có thể khiến họ tập trung vào một nhóm nhu cầu cụ thể và điều này có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc trong tương lai của họ. Ví dụ, một người từng trải qua thời kỳ thiếu thốn cùng cực và thiếu an toàn trong thời thơ ấu có thể tập trung vào các nhu cầu sinh lý và an toàn. Những vẫn còn nổi bật ngay cả khi họ hài lòng. Vì vậy, ngay cả khi người này sau này có mọi thứ họ cần, họ vẫn có thể bị ám ảnh bởi tiền hoặc giữ đủ thức ăn trong tủ lạnh. 
  • Đối với Maslow, điều này là nguyên nhân gốc rễ của nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần 'thần kinh', chẳng hạn như lo lắng hoặc trầm cảm.
THÁP NHU CẦU CỦA MASLOW QUAN TRỌNG:
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
4.4 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Tháp nhu cầu của Maslow

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.69850 sec| 1189.875 kb