Trang chủ » Trao đổi, đề xuất với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát

Trao đổi, đề xuất với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát

Trao đổi, đề xuất với cơ quan tiến hành tố tụng về việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn là một hoạt động thường gặp trong thực tiễn bào chữa do nhu cầu, do lo lắng của gia đình về môi trường giam giữ và khả năng chịu đựng, thích nghi của người dưới 18 tuổi.

trao đổi đề xuất
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Trao đổi, đề xuất với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát

– Trao đổi, đề xuất với cơ quan tiến hành tố tụng về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn

Trao đổi, đề xuất với cơ quan tiến hành tố tụng về việc áp dụng, thay đổi , hủy bỏ biện pháp ngăn chặn là một hoạt động thường gặp trong thực tiễn bào chữa do nhu cầu , do lo lắng của gia đình về môi trường giam giữ và khả năng chịu đựng , thích nghi của người dưới 18 tuổi . Với các thông tin hiện có , luật sư cũng cần kiểm tra , xác định các biện pháp ngăn chặn áp dụng với thân chủ của mình thật sự có căn cứ và cần thiết hay không để có những trao đổi , đề xuất phù hợp . Theo quy định , việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp , bắt người , tạm giữ , tạm giam được chia thành hai trường hợp theo nhóm tuổi với người bị buộc tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi .

Luật sư kiểm tra căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn với thân chủ theo các tiêu chí : thứ nhất , nhóm tuổi ( từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi ) ; thứ hai , nhóm tội danh và thứ ba , loại tội phạm được quan tiến hành tố tụng áp dụng . Tuy nhiên , kể cả nếu có các căn cứ và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 419 BLTTHS năm 2015, thì về nguyên tắc , Cơ quan tiến hành tố tụng chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn , biện pháp cưỡng chế trong trường hợp thật cần thiết . Đây là cơ sở pháp lý thuận lợi để luật sư đề xuất không áp dụng biện pháp ngăn chặn , biện pháp cưỡng chế hoặc nếu đã áp dụng ( nhất là biện pháp tạm giam ) thì hủy bỏ hoặc thay thế bằng một biện pháp ngăn chặn khác ít nghiêm trọng hơn .

Luật sư xem xét điều kiện để đề xuất cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định

Mặt khác , luật sư cũng có thể xem xét điều kiện để đề xuất cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định giao người dưới 18 tuổi cho người đại diện giám sát . Luật sư tư vấn cho khách hàng về các thủ tục cần thiết để đề xuất áp dụng . Nếu các biện pháp này được áp dụng , luật sư lưu ý họ về nghĩa vụ giám sát để bảo đảm sự có mặt của người dưới 18 tuổi , rắn đe con em họ không được bỏ trốn hoặc có hành vi mua chuộc , cưỡng ép , xúi giục người khác khai báo gian dối , cung cấp tài liệu sai sự thật ; tiêu hủy , giả mạo chứng cứ , tài liệu , đồ vật của vụ án , tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án ; đe dọa , khống chế , trả thù người làm chứng , bị hại , người tố giác tội phạm hoặc người thân thích của những người này hoặc tiếp tục phạm tội … Luật sư cũng khuyến cáo trách nhiệm của gia đình phải kịp thời thông báo và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để có biện pháp ngăn chặn , xử lý kịp thời nếu để xảy ra các tình huống không mong muốn nêu trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *