Tư vấn chuẩn bị hồ sơ vụ kiện trong tố tụng trọng tài

19/06/2021

 

Trong tố tụng trọng tài đơn khởi kiện hay bản tự bảo vệ các văn bản trình bày ý kiến, lập luận của các bên tham gia tố tụng trọng tài về các vấn đề tranh chấp có nhiều tên gọi khác nhau như pleadings, memorials, briefs hay statements, v.v. đều gọi chung là đệ trình bằng văn bản (written submission). Vậy công tác chuẩn bị hồ sơ vụ kiện như thế nào? Sau đây Luật Everest xin được chia sẻ tới quý bạn đọc.

 

 

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Khái quát về tư vấn chuẩn bị hồ sơ vụ kiện

 

 

Trong tố tụng trọng tài, chuẩn bị hồ sơ vụ kiện bao gồm đơn khởi kiện hay bản tự bảo vệ các văn bản trình bày ý kiến, lập luận của các bên tham gia tố tụi trọng tài về các vấn đề tranh chấp có nhiều tên gọi khác nhau như pleadings, memorials, briefs hay statements, v.v. đều gọi chung là đệ trình bằng văn bản (written submission)

 

 

Hội đồng trọng tài thương mại quốc tế (International Council of Commercial Arbitration- ICCA) đã soạn thảo Báo cáo số 2 trình bày những vấn đề liên quan đến soạn thảo trong tố tụng trọng tài (The ICCA Drafting Sourcebook for Logistical Matters in Procedural Orders ) trong đó có những hướng dẫn cụ thể liên quan đến thời điểm xuất trình văn bản, cách thức gửi các văn bản đó cho bên kia và Hội đồng trọng tài cũng như việc trao đổi các văn bản qua các phương tiện lưu trữ điện tử như email, USB, v.v.cách đánh số thứ tự các văn bản, thể thức trình bày văn bản, đóng quyển văn bản, cách ghi thông tin chi dẫn và thời gian lập văn bản, v.v..

 

 

Những câu hỏi cần đặt ra khi soạn thảo văn bản

 

 

- Mục đích của văn bản được đệ trình là gì?

 

 

- Số lượng bản của văn bản là bao nhiêu?

 

 

- Thời điểm nộp văn bản là khi nào?

 

 

- Văn bản có chứa đựng những khiếu nại mới hay không?

 

 

- Ai là người có quyền trình bày sau cùng?

 

 

- Nội dung của văn bản đệ trình là gì?

 

 

- Hình thức của văn bản phải tuân theo những thể thức như thế nào?

 

 

- Chuẩn bị văn bản được đệ trình như thế nào?

 

 

- Độ dài của văn bản được đệ trình?

 

 

Các lưu ý khi soạn thảo một văn bản cụ thể :

 

 

- Xác định thẩm quyền của tòa án có liên quan , tư cách pháp lý của các bên tham gia tố tụng trọng tài.

 

 

 - Xác định luật áp dụng cho tố tụng trọng tài, luật xem xét giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài, luật áp dụng để xem xét nội dung vụ việc.

 

 

- Xác định quy tắc tố tụng trọng tài.

 

 

- Xác định quy tắc xem xét , đánh giá giá trị pháp lý của chứng cứ.

 

 

- Xác định tư cách pháp lý của người đệ trình các bản luận cứ.

 

 

- Tuân theo các quy định về đệ trình chứng cứ, thời hạn nộp bản luận cứ theo quy tắc trọng tài và luật tố tụng trọng tài mà các bên đã lựa chọn.

 

 

Văn bản phản đối về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài

 

 

(i) Các nguyên tắc chung

 

 

Luật sư cần lưu ý về những nguyên tắc sau liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng trọng tài:

 

 

- Trừ khi các bên thỏa thuận khác, Hội đồng trọng tài có quyền cân nhắc và quyết định về thẩm quyền của riêng mình nhất là khi một bên đưa ra phản đối về thẩm quyền. Tuy nhiên, quyết định của họ không phải là quyết định cuối cùng vì trong một số trường hợp thì quyết định về thẩm quyền này sẽ bị xem xét lại bởi tòa án quốc gia có thẩm quyền(xem thêm: tổng đài tư vấn giao thông đường bộ)

 

 

 - Thỏa thuận trọng tài thì lại độc lập với hợp đồng. Bất kỳ phản đối nào về giá trị pháp lý của hợp đồng thường sẽ không ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài.

 

 

- Sau khi được thành lập, Hội đồng trong tài không cần phải đưa ra những câu hỏi chi tiết vẫn có thể thỏa mãn rằng các bên đã ký kết một thỏa thuận trong tài có giá trị pháp lý, Hội đồng trọng tài đã được thành lập hợp lệ và tranh chấp nằm trong phạm vị của thỏa thuận trọng tài.

 

 

- Hội đồng trọng tài có thể bác bỏ phản đối về thẩm quyền nếu phản đối đó không được đưa ra kịp thời và trong thời hạn quy định,

 

 

- Nếu Hội đồng trọng tài quan ngại rằng nội dung tranh chấp không thể được giải quyết bằng trọng tài và không bên nào đưa ra vấn đề này thì Hội đồng trọng tài có thể mời các bên có ý kiến về vấn đề này trước khi cân nhắc và quyết định Hội đồng trọng tài có thẩm quyền hay không.

 

 

- Nếu Hội đồng trọng tài quan ngại rằng trọng tài được sử dụng như là một phần của hoạt động phạm tội như hoạt động rửa tiền thì Hội đồng trọng tài nên điều tra những quan ngại đó và quyết định Hội đồng trọng tài có thẩm quyền hay không .(đọc về: dịch vụ sở hữu trí tuệ)

 

 

- Nếu một trong số các bên quyết định không tham gia tố tụng trọng tài thậm chí cả khi không có phản đối về thẩm quyền thì Hội đồng trọng tải nên cân nhắc và quyết định xem Hội đồng trọng tài có thẩm quyết giải quyết vấn đề liên quan đến bến vắng mặt đó hay không.

 

 

(ii) Những căn cứ để đưa ra phản đối về thẩm quyền điển hình

 

 

Luật sư có thể tham khảo những căn cứ sau liên quan đến việc đưa ra các phản đối thẩm quyền trọng tài điển hình :

 

 

- Thỏa thuận trọng tài không tồn tại.

 

 

- Các bên có tranh chấp không phải là các bên tham gia thỏa thuận và trọng tài,

 

 

- Thỏa thuận trọng tài có khiếm khuyết .

 

 

- Thỏa thuận trọng tài không tuân thủ yêu cầu về hình thức .

 

 

- Nội dung của tranh chấp không nằm trong phạm vi của thỏa thuận trọng tài .

 

 

- Hội đồng trọng tài không có những quyền hạn cần thiết.

 

 

(iii) Khiếu nại có được chấp nhận là hợp lệ hay không

 

 

Sau khi quyết định về phản đối thẩm quyền, Hội đồng trọng tài có thể được yêu cầu quyết định về khả năng có chấp nhận khiếu nại là hợp lệ hay không. Vấn đề này bao gồm việc xác định có hay không một điều kiện tiên quyết để đưa tranh chấp ra trọng tài và nếu có thì điều kiện đó đã được thỏa mãn hay chưa. Vấn đề này cũng liên quan đến những phản đối về việc đã hết thời hiệu khiếu nại.

 

 

Đây là vấn đề mà các luật sư Việt Nam hay nhầm lẫn với những căn cứ pháp lý để phản đối thẩm quyền như nêu tại mục 4.2 kể trên .

 

 

(iv) Thời gian và hình thức của quyết định về thẩm quyền

 

 

Hội đồng trọng tài nên giải quyết các phản đối về thẩm quyền theo một thể thức kịp thời và hiệu quả . Khi giải quyết phản đối về thẩm quyền, Hội đồng trọng tài có thể:

 

 

- Quyết định về thẩm quyền riêng rẽ với nội dung vụ tranh chấp. Trong trường hợp này, Hội đồng trọng tài thường tổ chức phiên họp riêng xem xét thẩm quyền.

 

 

- Hội đồng trọng tài cũng có thể đồng thời quyết định về phản đối về thẩm quyền và nội dung vụ tranh chấp.

 

 

- Trong mọi trường hợp thì hội ddồng trọng tài đều nên quyết định về thẩm quyền bằng một quyết định hay phán quyết có nêu rõ lý do và quyết định giải quyết khiếu nại về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài đều có thể bị khiếu nại và tòa án quốc gia để xem xét lại.(viết về: dịch vụ tư vấn doanh nghiệp)

 

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3.  

   

  Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

   

   

 

0 bình luận, đánh giá về Tư vấn chuẩn bị hồ sơ vụ kiện trong tố tụng trọng tài

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.22040 sec| 965.078 kb