Tư vấn khiếu nại hành chính - những điều cần biết

22/06/2021
Tư vấn khiếu nại hành chính là một lĩnh vực cụ thể của tư vấn pháp luật, là việc Luật sư đưa ra các nhận định, giải pháp, kết luận, khuyến nghị về một tình huống cụ thể của công dân, tổ chức khi có khiếu nại đối với các QĐHC, HVHC của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức nhằm giúp khách hàng có các hành vi ứng xử hợp pháp, hợp lý. 

 

Kỹ năng lập luận Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 024-66527527

1- Tư vấn khiếu nại hành chính

Tư vấn khiếu nại hành chính là một lĩnh vực cụ thể của tư vấn pháp luật, là việc Luật sư đưa ra các nhận định, giải pháp, kết luận, khuyến nghị về một tình huống cụ thể của công dân, tổ chức khi có khiếu nại đối với các QĐHC, HVHC của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức nhằm giúp khách hàng có các hành vi ứng xử hợp pháp, hợp lý.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại hành chính, có nhiều chủ thể khác nhau (chủ thể tiến hành và chủ thể tham gia), trong đó Luật sư là một trong số các chủ thể tham gia và vai trò của Luật sư ngày càng được đề cao.

Phạm vi hoạt động nghề nghiệp của Luật sư trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính được pháp luật quy định ở các loại việc sau: Luật sư được phép tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người khiếu nại, Luật sư là người đại diện ngoài tố tụng (thay mặt người khiếu nại thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại theo ủy quyền của họ) ; thực hiện các dịch vụ pháp lý khác : soạn đơn khiếu nại, soạn thảo các văn bản, tài liệu, thu thập các chứng cứ ... Trong các hoạt động kể trên, hoạt động tư vấn khiếu nại hành chính có vai trò vô cùng quan trọng, sự tham gia tư vấn của Luật sư một mặt góp phần bảo đảm trật tự quản lý nhà nước về khiếu nại, mặt khác giúp các bên tranh chấp đặc biệt là người khiếu nại hiểu biết pháp luật, hiểu đúng các hành vi xử lý cần thiết trong quá trình khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Tư vấn khiếu nại hành chính của Luật sư có một số đặc trưng sau:

Thứ nhất , hoạt động tư vấn khiếu nại hành chính của Luật sư là một loại tư vấn pháp luật cụ thể, trong độ tuỳ thuộc vào khách hàng và yêu cầu của khách hàng, vào sự thoả thuận của Luật sư với khách hàng nhằm giúp khách hàng hiểu biết, lựa chọn đúng văn bản pháp luật, tập hợp và hệ thống các tình tiết khách quan, có ý nghĩa cho việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Với khách hàng là người khiếu nại, Luật Sư cần dựa vào tính chất, diễn biến vụ việc và đối tượng khiếu nại để lựa chọn các văn bản pháp luật, các quy phạm pháp luật tương ứng, phù hợp làm cơ sở hướng dẫn khách hàng thực hiện các hành vi khiếu nại và đưa ra nội dung, yêu cầu khiếu nại đúng pháp luật. Văn bản pháp luật cần sử dụng để giải quyết vụ khiếu nại gồm các văn bản pháp luật về hình thức (Luật Khiếu nại, các văn bản hướng dẫn thi hành) và văn bản pháp luật về nội dung (tùy thuộc các QĐHC, HVHC trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước, các văn bản pháp luật đó là cơ sở để đánh giá các quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ, lợi ích... của đối tượng chịu tác động của QĐHC, HVHC và tính hợp pháp của đối tượng khiếu nại).

Đối với việc lựa chọn, sắp xếp và hệ thống các tình tiết khách quan có ý nghĩa cho việc làm sáng tỏ sự việc và là cơ sở thực hiện yêu cầu khiếu nại, Luật sự cần hướng dẫn cho khách hàng của mình tập hợp những tài liệu, chứng cứ dùng làm căn cứ để xác định đổi tượng khiếu nại, các tình tiết xác định quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, các tình tiết đánh giá tính bất hợp pháp của đối tượng khiếu nại, ..

Trong quá trình tư vấn khiếu lại, Luật sư cần chỉ rõ các cơ sở pháp lý xác định hình vi xử sự theo những trình tự, thủ tục nhất định do pháp luật quy định để khách hàng của mình chủ động thực hiện những hành vi của họ cho phù hợp với pháp luật. Đối với khách hàng là người khiếu nại (công dân, tổ chức) được thực hiện bất kỳ hành vi nào là pháp luật không cấm để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, Luật sư cần phân tích và chỉ rõ một số loại hình vì cần thực hiện trong phạm vi điều chỉnh pháp luật và phải biết cách lựa chọn hành vi ứng xử thật sự có ý nghĩa và hiệu quả cho việc khiếu nại để tránh tình trạng gây rắc rối và mất trật tự trong quá trình khiếu nại. Đối với khách hàng là người bị khiếu nại, là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc tham mưu cho người giải quyết khiếu nại, Luật sự cần tư vấn để các chủ thể này thực hiện những hành vi được phép, được quyền thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, hoạt động tư vấn của Luật sư về khiếu nại hành chính chủ yếu dựa trên kết quả phân tích và nhận định về tính hợp pháp hay bất hợp pháp của đối tượng khiếu nại.

Đây là nội dung tư vấn cơ bản và tập trung nhất, chiếm nhiều thời gian và công sức nhất trong các nội dung tư vấn của Luật sư.

Trường hợp khách hàng là người khiếu nại, với nội dung tư vấn này, trước hết đòi hỏi Luật sư cần chỉ rõ cho khách hàng biết đối tượng khiếu nại là QĐHC, HVHC cụ thể nào, dựa vào đâu để cho rằng đối tượng đó là trái pháp luật. Cùng với việc xác định đối tượng khiếu nại, Luật sư cần xem khách hàng có bị thiệt hại không (tài sản, tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín), việc ban hành và thực hiện QĐHC, HVHC bị khiếu nại có mối liên hệ như thế nào với thiệt hại đó để hướng dẫn khách hàng đưa ra yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại.

Trường hợp khách hàng là người bị khiếu nại hoặc người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại : Luật sư cần chỉ rõ cho khách hàng biết việc người khiếu nại đưa ra yêu cầu khiếu nại là có hay không có căn cứ, đối tượng khiếu nại hợp pháp hay không hợp pháp, thiệt hại do việc ban hành hoặc thực hiện QĐHC , HVHC bị khiếu nại đó gây ra (nếu có) .

Thứ ba, tư vấn khiếu nại hành chính là loại tư vấn pháp luật liên quan đến trình tự và thiết chế giải quyết là trình tự, thiết chế hành chính. Do vậy, khi tư vấn khiếu nại hành chính, Luật sư không chỉ cần có trình độ, năng lực tư vấn khiếu nại mà còn phải hiểu biết sâu kiến thức, trình độ quản lý hành chính và pháp luật hành chính. Ví dụ : tư vấn khiếu nại với các quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, ngoài các kiến thức pháp luật chung về xử lý vi phạm hành chính, Luận sư cần có các kiến thức về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế lĩnh vực hải quan, một số nghiệp vụ của ngành thuế, ngành hải quan ...

2- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

(I) Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

(II) Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

(III) Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024-66527527, E-mail: info@everest.org.vn.

 

 

0 bình luận, đánh giá về Tư vấn khiếu nại hành chính - những điều cần biết

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18537 sec| 957.953 kb