Kỹ năng tư vấn pháp luật về một số loại việc trong doanh nghiệp

"Nếu bạn không xây dựng ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn để xây dựng ước mơ của họ".

- Dhirubhai Ambani, tỷ phú Ấn Độ, người sáng lập Tập đoàn Reliance Industries

Kỹ năng tư vấn pháp luật về một số loại việc trong doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định 04 loại hình: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn.  

Việc tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp thường đặt ra trong hai tình huống: (i) Khách hàng đề nghị tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp; (ii) Khách hàng đã xác định một loại hình doanh nghiệp song Luật sư tư vấn thêm các loại hình doanh nghiệp khác để khách hàng lựa chọn.

Luật sư khi tư vấn pháp luật về các loại hình doanh nghiệp phải nắm rõ về các ưu, nhược điểm của từng loại hình và chú ý những thông tin mà khách hàng cung cấp để đưa ra phương án lựa chọn loại hình tối ưu nhất.

Liên hệ

I- LUẬT SƯ TƯ VẤN LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Việc tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp thường đặt ra trong hai tình huống: (i) Khách hàng đề nghị tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp; (ii) Khách hàng đã xác định một loại hình doanh nghiệp song Luật sư tư vấn thêm các loại hình doanh nghiệp khác để khách hàng lựa chọn. 

Để có thể tư vấn hiệu quả cho khách hàng về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp, Luật sư cần lưu ý những vấn đề sau:

- Thông tin, tài liệu khách hàng cung cấp: Mỗi khách hàng sẽ cung cấp cho Luật sư những thông tin, tài liệu liên quan tới dự định thành lập doanh nghiệp của mình. Thông qua các tài liệu, thông tin đó, Luật sư sẽ hiểu được nguyện vọng, mong muốn, mục đích của khách hàng với doanh nghiệp của mình. Luật sư cần trao đổi với khách hàng một cách kỹ lưỡng để hiểu rõ về nguyện vọng, năng lực, điều kiện của khách hàng - đây là nguồn dữ liệu quan trọng để phân tích, tư vấn cho khách hàng về việc lựa chọn một loại hình doanh nghiệp cụ thể.

- Các ưu điểm và hạn chế của từng loại hình doanh nghiệp: Mỗi loại hình doanh nghiệp có những ưu điểm và hạn chế khác nhau. Các cá nhân, tổ chức khi thành lập doanh nghiệp cần phải nắm được các ưu điểm và hạn chế này để có thể tận dụng được các ưu điểm của mỗi loại hình doanh nghiệp, đồng thời nắm được những hạn chế và giảm thiểu các tác động của những hạn chế đó trong quá trình thành lập và điều hành doanh nghiệp.

Sau khi tư vấn cụ thể cho khách hàng các ưu điểm, hạn chế của từng loại hình doanh nghiệp, Luật sư có thể tư vấn những vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp về:

- Uy tín doanh nghiệp do chế độ chịu trách nhiệm của mỗi loại hình

- Khả năng huy động vốn

-  Rủi ro đầu tư;

- Tính phức tạp và các chi phí thành lập doanh nghiệp;

-  Tổ chức quản lý doanh nghiệp;

- Khả năng chi phối tới hoạt động của doanh nghiệp của những người tham gia doanh nghiệp;

- Tính đơn giản trong việc tổ chức quản lý nội bộ doanh nghiệp;

- Khả năng huy động vốn để mở rộng quy mô kinh doanh;

- Sự thuận lợi trong việc chuyển nhượng vốn đầu tư;

-  Chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với từng loại hình doanh nghiệp.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

II- LUẬT SƯTƯ VẤN VỀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Tư vấn cho khách hàng về điều kiện thành lập doanh nghiệp là việc Luật sư tổng hợp các thông tin, tài liệu do khách hàng cung cấp và đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến các điều kiện thành lập doanh nghiệp để tư vấn cho khách hàng khả năng đáp ứng các điều kiện thành lập doanh nghiệp. Liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, pháp luật quy định nhiều điều kiện cần phải đáp ứng như:

- Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp;

- Tên doanh nghiệp;

- Trụ sở chính;

-  Vốn;

- Ngành, nghề kinh doanh;

-  Nhân sự;

- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Trên thực tế, không phải khách hàng nào tại thời điểm thành lập doanh nghiệp cũng có thể đáp ứng được hết các điều kiện mà pháp luật đặt ra với loại hình doanh nghiệp mà mình dự định thành lập. Do đó, Luật sư có thể tư vấn cho khách hàng các phương án thay thế hoặc các giải pháp để đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật yêu cầu.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest

III- LUẬT SƯ TƯ VẤN SOẠN THẢO, NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và để tư vấn cho khách hàng về việc soạn thảo, đăng ký doanh nghiệp, Luật sư cần nắm được các bước sau:

Thứ nhất, Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh

Trên cơ sở các thông tin khách hàng cung cấp và mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, Luật sư soạn thảo Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty, danh sách cổ đông, ngành nghề kinh doanh một cách chính xác, đầy đủ và rõ ràng.

Thứ hai, nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh:

Luật sư tư vấn hoặc trực tiếp nộp đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thì hành tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

Thứ ba, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Thời hạn cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp là 3 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Trong trường hợp, doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện nêu trên, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thông báo nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về Sáp nhập và Mua bán doanh nghiệp (M&A) của Công ty Luật TNHH Everest 

IV- LUẬT SƯ TƯ VẤN THỦ TỤC SAU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Để có thể bắt đầu tiến hành hoạt động kinh doanh, sau khi đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể cần Luật sư tư vấn phải tiến hành một số công việc sau:

1- Công bố công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo Điều 32 Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, Luật sư hướng dẫn doanh nghiệp hoặc với sự ủy quyền của doanh nghiệp gửi giấy đề nghị công bố nội dung doanh nghiệp và thanh toán phí tại Phòng đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, Luật sư có thể liên hệ với các Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh để tiến hành thủ tục này. Trong trường hợp muốn đăng ký công bố nội dung đăng ký kinh doanh trực tuyến, Luật sư có thể truy cập vào công thông tin doanh nghiệp quốc gia.

2- Đăng ký khắc con dấu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: Tên doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp. Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Luật sư tư vấn cho doanh nghiệp việc khắc dấu và thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước khi sử dụng.

3- Kê khai thuế doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Luật sư tư vấn cho doanh nghiệp tiến hành việc kê khai và nộp các loại thuế sau: thuế môn bài, thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý đăng ký nhãn hiệu của Công ty Luật TNHH Everest

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp (nguồn tham khảo: Giáo trình Tư vấn Pháp luật cho Doanh nghiệp - Học viện Tư pháp và một số nguồn khác).

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
4.1 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Kỹ năng tư vấn pháp luật về một số loại việc trong doanh nghiệp

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.59559 sec| 1124.578 kb