Xác định đối tượng khiếu nại - những điều cần biết

22/06/2021
Xác định đối tượng khiếu nại là một nội dung cơ bản trong hoạt động tư vấn khiếu nại hành chính. Luật sư xác định đối tượng khiếu nại trên cơ sở căn cứ các đối tượng khiếu nại hành chính được quy định trong Luật Khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và sự tác động, ảnh hưởng của đối tượng đó với người khiếu nại. Sau đây Luật Everest xin chia sẻ tới quý bạn đọc.

 

việc thuyết trình Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 024-66527527

1- Xác định đối tượng khiếu nại

Xác định đối tượng khiếu nại là một nội dung cơ bản trong hoạt động tư vấn khiếu nại hành chính. Luật sư xác định đối tượng khiếu nại trên cơ sở căn cứ các đối tượng khiếu nại hành chính được quy định trong Luật Khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và sự tác động, ảnh hưởng của đối tượng đó với người khiếu nại.

Theo quy định của pháp luật về khiếu nại hành chính, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại các đối tượng sau đây khi có căn cứ cho rằng các đối tượng đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình :

Thứ nhất, QĐHC là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể .

Thứ hai, HVHC là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Khi xác định đối tượng khiếu nại là HVHC, Luật sư cần chú ý phân biệt khi nào HVHC là của cơ quan hành chính nhà nước, khi nào là của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước và khi nào là không thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Để phân biệt được các trường hợp đó Luật sư phải căn cứ vào quy định của pháp luật về thẩm quyền, thời hạn thực hiện đối với nhiệm vụ, công vụ đó :

Trường hợp theo quy định của pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ cụ thể là của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý nhà nước, nhưng cho người trong cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý nha nước đó thực hiện theo sự phân công hoặc ủy quyền, ủy nhiệm thi hành vì đó là HVHC của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được thực hiện HVHC đó, giao thực hiện quản lý nhà nước mà không phải là HVHC của người đã thực hiện HVHC đó.

Trường hợp theo quy định của pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ cụ thể là của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý nhà nước thì việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ cụ thể đó là HVHC của người có thẩm quyền, không phụ thuộc vào việc họ trực tiếp thực hiện hay phân công, ủy quyền, ủy nhiệm cho người khác thực hiện;

Trường hợp theo quy định của pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ cụ thể là của cơ quan hành chính nhà nước, Cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý nhà nước, nhưng hết thời hạn theo quy định của pháp luật mà cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý nhà nước không thực hiện nhiệm vụ, công vụ thi hành vi không thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó là HVHC của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý nhà nước, không phụ thuộc vào việc nhiệm vụ, công vụ đó được phân công, ủy quyền, ủy nhiệm cho người cụ thể nào trong cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý nhà nước đó thực hiện;

Tuy nhiên, không phải mọi QĐHC, HVHC đều có thể là đối tượng khiếu nại. Vì vậy, Luật sư phải căn cứ Điều 11 Luật Khiếu nại để xem xét xem đối tượng khiếu nại trong vụ việc cụ thể có thuộc trường hợp không được khiếu nại không. Những QĐHC, HVHC không phải là đối tượng khiếu nại gồm : các QĐHC, HVHC trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; QĐHC, HVHC trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; QĐHC có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân và thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; QĐHC, HVHC thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định.

Thứ ba, quyết định kỷ luật là văn bản thể hiện dưới hình thức quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Khi tư vấn, để xác định các đối tượng khiếu nại có trái pháp luật hay không, tuỳ thuộc đối tượng khiếu nại là QĐHC, HVHC hay quyết định kỷ luật, Luật sư cần dựa vào toàn bộ hoặc một số các căn cứ về mặt hình thức (thẩm quyền, thời hạn, thời hiệu  trình tự, thủ tục) và các căn cứ về nội dung (cơ sở pháp lý, đối tượng áp dụng, tình tiết khách quan và nội dung của các điều khoản chính) để đánh giá.

2- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

(I) Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

(II) Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

(III) Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024-66527527, E-mail: info@everest.org.vn.

 

 

 

0 bình luận, đánh giá về Xác định đối tượng khiếu nại - những điều cần biết

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.51477 sec| 950.102 kb