Trang chủ » Yêu cầu quản trị nguồn nhân lực của tổ chức hành nghề luật sư

Yêu cầu quản trị nguồn nhân lực của tổ chức hành nghề luật sư

Quản trị nguồn nhân lực đội ngũ luật sư và người lao động trong tổ chức hành nghề luật sư đòi hỏi luật sư quản trị cần xác định đúng mục tiêu của luật sư và người lao động trong tổ chức mình và mục tiêu của tổ chức hành nghề luật sư để hài hòa hai mục tiêu này với nhau. 

Quản trị nguồn nhân lực
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Nguồn nhân lực của tổ chức hành nghề luật sư

Nguồn nhân lực của tổ chức hành nghề luật sư bao gồm đội ngũ luật sư: bộ phận trợ giúp luật sư, có thể có thêm người tập sự hành nghề luật sư. Đội ngũ luật sư là nguồn nhân lực chính và chủ yếu, mang yếu tố quyết định đến sự phát triển của tổ chức hành nghề luật sư. Đội ngũ hỗ trợ luật sư giữ vai trò quan trọng trong tổ chức hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề có thể đóng vai trò nhất định mang ý nghĩa là đội ngũ kế cận. Quản trị nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt các dịch vụ pháp lý phát sinh hàng ngày, hàng giờ của tổ chức hành nghề luật sư, đồng thời, có chiến lược phát triển nguồn nhân lực về trung hạn và lâu dài; kế hoạch nhân sự, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp nhân sự chủ chốt, phát huy khả năng của mỗi thành viên trong tổ chức hành nghề luật sư. Quản trị nhân lực tổ chức hành nghề luật sự là quá trình thực hiện các hoạt động thu hút, sử dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ luật sư, đội ngũ phục vụ luật sư nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu của tổ chức hành nghề luật sư, đồng thời góp phần đạt được các mục tiêu, thỏa mãn các nhu cầu của cá nhân từng luật sư và người lao động, đạt được mục đích của người tập sự hành nghề, đưa tổ chức hành nghề luật sư ngày càng phát triển số lượng luật sư, số lượng và chất lượng dịch vụ pháp lý và tăng trưởng bền vững.

Yêu cầu quản trị nguồn nhân lực của tổ chức hành nghề luật sư

Về nội dung, quản trị nhân sự tổ chức hành nghề luật sư gồm các hoạt động: tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, đánh giá, đề bạt và phát triển đội ngũ luật sư và đội ngũ phục vụ luật sư.

Về mục tiêu, quản trị nhân sự tổ chức hành nghề luật sư phải làm cho mục tiêu của cá nhân và mục tiêu của tổ chức được kết hợp hài hòa và hỗ trợ lẫn nhau.

Quản trị nhân lực đội ngũ luật sư và người lao động trong tổ chức hành nghề luật sư đòi hỏi luật sư quản trị cần xác định đúng mục tiêu của luật sư và người lao động trong tổ chức mình và mục tiêu của tổ chức hành nghề luật sư để hài hòa hai mục tiêu này với nhau. 

Mục tiêu của các luật sư thành viên và người lao động trong tổ chức hành nghề luật sư thông thường bao gồm: 

– Có thu nhập thỏa đáng so với công sức đóng góp;

– Được thừa nhận trong công việc và nghề nghiệp

– Có điều kiện để thể hiện và phát triển tài năng

– Có môi trường làm việc tốt

– Có người lãnh đạo là luật sư giỏi, có kỹ năng và hành nghề có hiệu quả

Mục tiêu của tổ chức hành nghề luật sư khi sử dụng luật và người lao động.

– Có hiệu suất hành nghề cao, chi phí hợp lý

– Trung thành và hợp tác có hiệu quả với tổ chức hành nghề luật sư

– Có kế hoạch hoạt động ổn định và sẵn sàng cam kết lâu dài; 

– Có tinh thần, kỹ năng làm việc nhóm và cộng sự chặt chẽ;

 – Có nhiều sáng kiến đóng góp cho tổ chức hành nghề luật sư,

Để quản trị nhân sự tổ chức hành nghề luật sư có hiệu quả, đòi hỏi phải tuân thủ những yêu cầu có tính nguyên tắc sau: 

– Thứ nhất: tổ chức hành nghề luật sư phải có một triết lý rõ ràng về hoạt động của mình. Triết lý đó thể hiện được ý đồ, phương hướng, chủ trương xuyên suốt mọi hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong đó có hoat dong quan ll man sų. hoạt động quản trị nhân sự. 

– Thứ hai: quản trị nhân sự tổ chức hành nghề luật sư phải thực sự tôn trọng sự công bằng và luôn luôn đảm bảo sự công bằng. Công bằng trong tuyển dụng, trong đánh giá, trong phân phối, trong thưởng phạt, trong đào tạo và phát triển 

– Thứ ba: phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho luật sư thành viên, luật sư cộng sự và người lao động, người tập sự hành nghề về những vấn đề mà tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư và người lao động đều quan tâm. 

 – Thứ tư: phải làm cho luật sư thành viên, luật sư cộng sự và người lao động, người tập sự hành nghề cảm thấy họ xứng đáng và có vai trò quan trọng trong tổ chức hành nghề luật sư.

– Thứ năm: phải làm cho luật sư, người lao động hiểu rằng những quyền lợi mà họ nhận được là kết quả hành nghề của chính họ chứ không phải họ được ban ơn. Quyền lợi người tập sự hành nghề luật sư nhận được (nếu có) là đóng góp của họ vào kết quả hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư. 

-Thứ sáu: luật sư Trương Văn phòng, Giám đốc Công ty Luật phải luôn luôn quan tâm đến yếu tố tâm lý, tình cảm và thái độ của luật sư, người lao động. Luật sư quản trị phải là người luôn quan tâm và thấu hiểu các khó khăn viếng mắc trong công việc của từng cá nhân trong tổ chức để có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ để cùng nhau phát triển.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ