Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần có phải ‘to’ nhất?

Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần có phải ‘to’ nhất?

Chủ tịch hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Quy định về trọng tài thương mại tại một số quốc gia

Quy định về trọng tài thương mại tại một số quốc gia

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 tại Việt Nam, trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định Luật Trọng tài thương mại 2010.
Khái quát về hoạt động trọng tài tại một số quốc gia

Khái quát về hoạt động trọng tài tại một số quốc gia

Trọng tài là một thiết chế tài phán tư, không nằm trong hệ thống cơ quan tư pháp của quốc gia nên đã trở thành một xu thế được thương nhân lựa chọn, vì đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn. Đặc biệt là, việc chọn luật áp dụng tại trọng tài luôn khách quan, độc lập, không bị ràng buộc bởi pháp luật quốc gia như Tòa án.
Quyền, nghĩa vụ của các bên khi giải quyết bằng trọng tài thương mại

Quyền, nghĩa vụ của các bên khi giải quyết bằng trọng tài thương mại

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại 2010, trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định Luật Trọng tài thương mại 2010.
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

Trọng tài là một thiết chế tài phán tư, không nằm trong hệ thống cơ quan tư pháp của quốc gia nên đã trở thành một xu thế được thương nhân lựa chọn, vì đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn. Đặc biệt là, việc chọn luật áp dụng tại trọng tài luôn khách quan, độc lập, không bị ràng buộc bởi pháp luật quốc gia như Tòa án.
Tổng quan về trọng tài thương mại

Tổng quan về trọng tài thương mại

Trọng tài là một thiết chế tài phán tư, không nằm trong hệ thống cơ quan tư pháp của quốc gia nên đã trở thành một xu thế được thương nhân lựa chọn, vì đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn. Đặc biệt là, việc chọn luật áp dụng tại trọng tài luôn khách quan, độc lập, không bị ràng buộc bởi pháp luật quốc gia như Tòa án.
Dấu hiệu cảnh báo quan trọng trong nhượng quyền kinh doanh

Dấu hiệu cảnh báo quan trọng trong nhượng quyền kinh doanh

Sau khi đã rút gọn danh sách mạng lưới mà bạn muốn bắt tay cộng tác, giờ bạn cần tiến hành khảo sát tiền khả thi để bảo an toàn cho khoản đầu tư của mình. Bạn nên tiến hành những bước đơn giản để chắc rằng mình đang đầu tư vào một cơ hội tiềm năng. Những bước này có thể khiến bạn phải tìm hiểu lại từ đầu, những thế còn hơn là tiếp tục đầu tư vào một mạng lưới không đáp ứng được những bước kiểm tra cơ bản.
Điều cần tìm kiếm ở một nhượng quyền

Điều cần tìm kiếm ở một nhượng quyền

Nhượng quyền thương hiệu (Franchise) là thuật ngữ để nói về một hình thức kinh doanh của cá nhân hay tổ chức nào đó được phép dùng thương hiệu của một sản phẩm, dịch vụ của bên nhượng quyền để kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên với điều kiện bên được nhượng phải đồng ý các thỏa thuận của bên nhượng lại thương hiệu.
Lý do đầu tư vào một nhượng quyền

Lý do đầu tư vào một nhượng quyền

Giờ đây, khi đã biết một chút về lịch sử nhượng quyền kinh doanh, và điều gì làm nên một nhượng quyền công thức kinh doanh, thì đã đến lúc chúng ta cần xem xét tại sao nên đầu tư vào một nhượng quyền. Có thể một nhượng quyền rất “đắt đỏ”; tuy nhiên, để đánh giá đúng khoản đầu tư phải cân bằng giữa rủi ro tài chính và lợi nhuận dự kiến, cũng như cân nhắc về những gì bạn sẽ nhận được với số tiền đã bỏ ra.
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.10337 sec| 820.539 kb