Chiến lược công ty (Corporate Strategy)

03/03/2024
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Chiến lược cấp công ty có phạm vi trên toàn doanh nghiệp, được các nhà lãnh đạo sử dụng nhằm xác định ngành mà doanh nghiệp hoạt động và cần cạnh tranh, đồng thời quản lý chặt chẽ nhằm tăng cường vị trí của doanh nghiệp trên thị trường.

1- Khái lược về chiến lược công ty

Chiến lược công ty (Corporate Strategy) là một kế hoạch hoặc khuôn khổ độc đáo có tính chất lâu dài, được thiết kế với mục tiêu đạt được lợi thế cạnh tranh so với những người tham gia thị trường khác đồng thời thực hiện được cả lời hứa của khách hàng/khách hàng và các bên liên quan (tức là giá trị của cổ đông).

Chiến lược cấp công ty là chiến lược hướng tới mục tiêu dài hạn, ảnh hưởng đến toàn bộ doanh nghiệp, mục tiêu chính là tăng khả năng phát triển bền vững và tạo ra lợi nhuận lớn, lấy đà cho sự tồn tại và phát triển về lâu dài của doanh nghiệp.

Một ý nghĩa khác của chiến lược công ty đơn giản hơn nhiều là coi nó như một tập hợp các quyết định mà công ty sẽ đặt cược cho tương lai. Vì mọi tổ chức đều có số lượng tài nguyên hạn chế nên tổ chức cần phải quyết định cách thức ưu tiên sử dụng các tài nguyên này.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về nhượng quyền thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

2- Các loại chiến lược công ty khác nhau

Mặc dù không có hai chiến lược nào giống nhau, chiến lược của công ty có thể được phân thành bốn nhóm khác nhau: (i) Chiến lược tăng trưởng, (ii) Chiến lược ổn định, (iii) Chiến lược cắt giảm,  (iv) Chiến lược tái phát minh. [a] Chiến lược tăng trưởng. 

[a] Chiến lược tăng trưởng

Chiến lược tăng trưởng là một kế hoạch hoặc mục tiêu để công ty tạo ra sự tăng trưởng đáng kể trong các lĩnh vực khác nhau. Nó có thể đề cập đến sự tăng trưởng tổng thể, nhưng nó cũng có thể chỉ bao gồm các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như bán hàng, doanh thu, theo dõi hoặc quy mô doanh nghiệp. 

Các công ty có thể thực hiện các chiến lược tăng trưởng thông qua tập trung hoặc đa dạng hóa. Tập trung đề cập đến việc một công ty phát triển hoạt động kinh doanh  cốt lõi của mình, chẳng hạn như một hiệu sách đầu tư vào việc bán nhiều sách hơn thay vì các loại văn phòng phẩm. Đa dạng hóa là khi một công ty thâm nhập thị trường mới để mở rộng kinh doanh.

[b] Chiến lược ổn định

Chiến lược ổn định đề cập đến việc một công ty ở lại trong ngành hoặc thị trường hiện tại vì nó đã thành công. Chiến lược này duy trì sự bền vững của công ty bằng cách tiếp tục thực hiện những hoạt động có hiệu quả. Để làm được điều này, công ty có thể đầu tư vào những lĩnh vực mà họ đang làm tốt, chẳng hạn như sự hài lòng của khách hàng về thương hiệu, loại sản phẩm hay dịch vụ cụ thể.

Một số phương pháp được sử dụng để thực hiện chiến lược này bao gồm việc tối ưu các quy trình, tiết kiệm chi phí bằng cách tự động hóa, cắt giảm chi phí, thương lượng với nhà cung cấp để có chi phí nguyên liệu thô tốt hơn.

[c] Chiến lược cắt giảm

Chiến lược cắt giảm khuyến khích công ty thay đổi con đường khác để cải thiện hoạt động kinh doanh. Điều này có thể là chuyển đổi mô hình kinh doanh hoặc thay đổi thị trường. Mục tiêu chiến lược này là giảm bớt hoặc quản lý các bộ phận kinh doanh không mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Bằng cách chuyển đổi lộ trình kinh doanh hoặc loại bỏ một bộ phận, sản phẩm, dịch vụ không hiệu quả trong doanh nghiệp. Ví dụ: nếu một dòng sản phẩm không có dấu hiệu doanh số bán hàng khả thi, nhóm quản lý có thể loại bỏ dòng sản phẩm đó để tiết kiệm chi phí.

[d] Chiến lược kết hợp

Chiến lược kết hợp là khi doanh nghiệp thiết kế lại một khía cạnh kinh doanh có thể cũ hoặc không liên quan nhưng khả thi và cắt giảm một khía cạnh không hiệu quả. Doanh nghiệp cũng có thể kết hợp cả 3 loại hình chiến lược nếu phục vụ cho mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Chiến lược kết hợp mang lại sự linh hoạt, tuy nhiên nếu không quản trị tốt, doanh nghiệp có thể mất đi sự nhất quán và tối ưu khiến chiến lược thất bại.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest

3- Tầm quan trọng của chiến lược công ty tốt 

Tam giác chiến lược doanh nghiệp: lợi thế cạnh tranh, kiểm soát, phối hợp. 

Mặc dù vẫn còn là một lĩnh vực còn khá non trẻ nhưng chiến lược công ty đã có những bước tiến đáng kinh ngạc trong thế giới kinh doanh trong hơn 40 năm qua. Quan tâm đến mục đích và phạm vi tổng thể của hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng mong đợi của các bên liên quan, chiến lược công ty chịu ảnh hưởng nặng nề từ các nhà đầu tư trong doanh nghiệp và đóng vai trò hướng dẫn việc ra quyết định chiến lược trong toàn doanh nghiệp ở mọi cấp độ.

Để thành công, một chiến lược tốt cần có cả nền tảng vững chắc và khả năng phát triển và thay đổi theo thời gian thực. Hoạt động kinh doanh không cố định, chiến lược của công ty cũng không cố định.

Các tổ chức phải đối mặt với một số thách thức khi thiết kế và đưa vào thực tiễn các chiến lược của công ty. Vậy chính xác thì nền tảng của một chiến lược công ty vững chắc là gì?

Một chiến lược công ty tốt bao gồm sáu yếu tố cùng nhau phát huy lợi thế của công ty. Những yếu tố này có thể được thể hiện trong Tam giác chiến lược công ty, trong đó các cạnh của tam giác là nền tảng của một chiến lược vững chắc: Nguồn lực, Doanh nghiệp, Tổ chức.

Tầm quan trọng của chiến lược công ty là tập trung vào một tổ chức với tất cả các nguồn lực và khả năng của mình để hoàn thành các mục tiêu trung và dài hạn được xác định rõ ràng.

Giáo sư Richard Rumelt của UCLA lập luận rằng sai lầm của các công ty là khi họ thực hiện chiến lược quá phức tạp. Cũng theo xu hướng tự nhiên của chúng ta là cố gắng làm hài lòng tất cả các đối tượng có thể có (CEO, Hội đồng quản trị, nhà đầu tư chủ chốt, v.v.), chính ở đây mà các chiến lược thường trở nên phức tạp và mất tập trung.

Để đạt được lợi thế cạnh tranh, mỗi nhánh của tam giác phải đủ mạnh để hỗ trợ tam giác một cách thống nhất, nhưng cũng phải đủ linh hoạt để phát triển cùng với hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp phải ở trong tình thế có thể tận dụng tam giác điểm mạnh này để mang lại lợi thế cạnh tranh. Vấn đề là khi ba cạnh của tam giác này không khớp với nhau thì mọi lợi thế mà doanh nghiệp cuối cùng sẽ mất đi.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

4- 10 thành phần của chiến lược công ty

Một chiến lược công ty tốt không chỉ là sự mô tả tầm nhìn hay sứ mệnh của công ty. Đây không phải là một danh sách dài các nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Chúng tôi tin rằng một chiến lược công ty tốt có một số thành phần thiết yếu:

(i) Một tập hợp các mục tiêu được xác định rõ ràng, được định lượng, gắn chặt với các yếu tố tài chính (ví dụ: giá trị doanh nghiệp, lợi nhuận, tăng trưởng) và được liên kết với một mốc thời gian

(ii) Việc cung cấp sản phẩm hoặc/và dịch vụ được xác định rõ ràng làm rõ bốn khía cạnh: Chúng tôi cung cấp những sản phẩm/dịch vụ nào (bao gồm giá trị gia tăng được xác định rõ ràng)? Khách hàng/khách hàng của chúng ta là ai? Chúng tôi phục vụ những thị trường nào (ví dụ: địa lý)? Chúng ta cung cấp sản phẩm/dịch vụ của mình ở mức giá nào?

(iii) Hiểu biết rõ ràng về thị trường/ngành và bối cảnh cạnh tranh;

(iv) Các khả năng cốt lõi mà tổ chức có VÀ không có (ví dụ: đổi mới, lợi thế về chi phí...);

(v) Phương pháp thực hiện xác định cách thức đạt được các mục tiêu (ví dụ: thông qua tăng trưởng hữu cơ, mua lại...), 

(vi) Các yếu tố chính của quản lý hiệu suất để theo dõi hành trình thực hiện (ví dụ: KPI), 

(vii) Phương pháp quản lý rủi ro đã được thống nhất (tức là các rủi ro được xác định và chiến lược giảm thiểu), 

(viii) Cách tiếp cận lãnh đạo và quản lý thay đổi rõ ràng để thúc đẩy những thay đổi cần thiết để thành công.

ix) Lộ trình chiến lược được xác định rõ ràng vạch ra con đường phía trước (tức là các cột mốc quan trọng, hoạt động, trách nhiệm, nguồn lực liên quan...)

(x) Một chiến lược được xác định rõ ràng sẽ xem xét các kịch bản khác nhau thể hiện sự phát triển chiến lược tiềm năng và các phiên bản khả thi của sự phát triển trong tương lai để đảm bảo rằng công ty đã chuẩn bị sẵn sàng cho những điều bất ngờ.

Ví dụ: nếu một công ty lên kế hoạch cho sự tăng trưởng thiết yếu bao gồm cả tăng trưởng hữu cơ và tăng trưởng dựa trên việc mua lại, thì công ty đó nên chuẩn bị sẵn một kịch bản về “tăng trưởng hữu cơ thuần túy” trong trường hợp không có công ty nào trên thị trường để mua lại. Một kịch bản khác có thể xảy ra là những thay đổi về quy định thường khó dự đoán.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

5- Đặc điểm của chiến lược cấp công ty

Chiến lược cấp công ty có các đặc điểm: (i) bản chất dài hạn, (ii) không chắc chắn, (iii) phức tạp, (iv) thích nghi, (v) phạm vi tiếp cận rộng, (v) từ trên xuống, 

[a] Bản chất dài hạn

Chiến lược cấp công ty có tính chất dài hạn, các nhà quản lý có thể tạo chúng một cách nhanh chóng, nhưng để triển khai và hoàn thành thì cần một khoảng thời gian dài hơn.

[b] Không chắc chắn

Các kế hoạch cấp công ty thực sự không mang tính chắc chắn, bởi chúng cực kỳ rộng, bao gồm những yếu tố chuyển động như sự thành công của các bộ phận, sự cạnh tranh, nền kinh tế, thị trường hiện tại,...

[c] Phức tạp

Chiến lược cấp công ty phức tạp hơn bởi chúng áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp. Trong đó có nhiều thành phần chuyển động và bao gồm danh sách các chiến lược phụ, tức là là cả cấp kinh doanh và cấp chức năng.

[d] Thích nghi

Doanh nghiệp muốn phản ứng nhanh nhạy với những nhu cầu thay đổi liên tục của người tiêu dùng cũng như sự phát triển của thị trường, lĩnh vực thì phải có khả năng thích nghi. Để làm được như vậy, chiến lược cấp công ty cần phải linh hoạt nhất có thể.

[đ] Phạm vi tiếp cận rộng

Các chiến lược cấp công ty có tầm ảnh hưởng sâu rộng và tác động tích cực đến toàn bộ doanh nghiệp. Mọi bộ phận, phòng ban, giám đốc, quản lý hay nhân viên đều đều phải tập trung sự nỗ lực để đạt kết quả chiến lược tốt nhất. Theo đó, chiến lược cấp công ty cần tập hợp tất cả mọi người lại với nhau, kéo nhau về cùng một hướng là mục tiêu chung của tổ chức.

[e] Từ trên xuống

Các chiến lược cấp công ty luôn được phát triển từ các cấp cao nhất trong tổ chức. Bao gồm chủ sở hữu, các thành viên trong hội đồng quản trị, giám đốc điều hành, họ thực hiện phát triển chiến lược và đưa chúng vào thực thi ở tất cả các cấp trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chỉ có cấp trên mới quyết định hoàn toàn về chiến lược, mà cũng nên có sự đóng góp ý kiến từ các thành viên khác trong tổ chức. Tương tác với đội ngũ nhân viên là cách tiếp cận tốt nhất để tìm hiểu điều gì đang thực sự diễn ra trong công ty. Chỉ khi đó, doanh nghiệp mới có thể đưa ra kế hoạch cấp công ty hiệu quả nhất.

Xem thêm: Dịch vụ thư ký pháp lý thuê ngoài của Công ty Luật TNHH Everest

6- Vai trò của chiến lược cấp công ty 

Vai trò của chiến lược cấp công ty là: (i) đưa ra định hướng chiến lược cho doanh nghiệp, (ii) giúp công ty thích nghi, (iii) cải thiện việc ra quyết định, (iv) chuẩn bị các phương án dự phòng. 

Mặc dù vẫn còn là một lĩnh vực tương đối mới, nhưng chiến lược cấp công ty đã có những bước tiến đáng kinh ngạc trong thế giới kinh doanh. Liên quan đến mục đích và phạm vi tổng thể của doanh nghiệp để đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan, chiến lược cấp công ty chịu ảnh hưởng nặng nề của các nhà đầu tư và hoạt động để hướng dẫn việc ra quyết định chiến lược trong toàn doanh nghiệp ở tất cả các cấp. Một số vai trò cụ thể của chiến lược cấp công ty bao gồm:

[a] Đưa ra định hướng chiến lược cho doanh nghiệp

Chiến lược cấp công ty giúp phân biệt được các nhu cầu, mục tiêu trong tổ chức, đồng thời sử dụng các nguồn lực và năng lực cốt lõi một cách hợp lý để đạt được những mục tiêu này. Chiến lược cấp công ty cũng đảm bảo quyền sở hữu và thiết lập giá trị tổng thể của doanh nghiệp bằng cách xác định hệ thống giá trị.

[b] Giúp công ty thích nghi

Môi trường kinh doanh luôn thay đổi về bản chất, bởi có nhiều yếu tố tác động. Phản ứng chính khi sự thay đổi trong môi trường được phản ánh thông qua các chiến lược của công ty. Do đó, chiến lược cấp công ty giúp các tổ chức điều chỉnh và thích nghi với kịch bản kinh doanh đang thay đổi. Làm tăng sự hiểu biết, phân tích các mục tiêu chiến lược liên quan đến các cơ hội hoặc mối đe dọa hiện có trong thị trường kinh doanh.

[c] Cải thiện việc ra quyết định

Chiến lược cấp công ty đưa ra phương hướng và mục đích rõ ràng cho tổ chức. Thúc đẩy nhân viên làm việc để đạt được những mục tiêu nhất định. Với các chiến lược, nhân viên cảm thấy rằng tổ chức của họ có một phương hướng và mục đích rõ ràng. Sự rõ ràng về nơi tổ chức đang hướng tới giúp các nhà quản lý và nhân viên đưa ra quyết định đúng đắn để doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu.

[d] Chuẩn bị các phương án dự phòng

Chiến lược công ty có thể giúp tổ chức chuẩn bị các kế hoạch dự phòng phù hợp để thực hiện bất cứ khi nào có nhu cầu. Nó giúp công ty tránh được rủi ro hoặc tổn thất lớn hơn nếu có điều gì bất trắc xảy ra trong kinh doanh.

Xem thêm: Pháp lý tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

7- Ví dụ về các chiến lược công ty thành công cao 

Dưới đây là hai ví dụ nổi tiếng về các sáng kiến chiến lược thành công.

[a] Chiến lược công ty của Porsche

Là một trong những nhà sản xuất ô tô nổi tiếng nhất thế giới, vào đầu những năm 1990, Porsche đứng trên bờ vực phá sản do phương pháp sản xuất kém hiệu quả, tập trung vào kỹ thuật và thiết kế mà không quan tâm đến nhu cầu của người tiêu dùng. Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của nhà sản xuất ô tô Đức, Wendelin Wiedeking, đã làm lại công ty bằng cách áp dụng chiến lược tập trung vào các khái niệm sản xuất của Nhật Bản để nâng cao hiệu quả và tung ra các sản phẩm mới nhằm tăng sức hấp dẫn trên thị trường.

Các loại xe như 911 (xe thể thao cao cấp cỡ trung), Boxster (xe thể thao cao cấp, nhỏ gọn) và Cayman (coupe thể thao cao cấp) nhắm đến một thị trường cao cấp rất cụ thể, cho phép công ty tập trung thương hiệu và tuyên bố giá trị của mình vào phân khúc người tiêu dùng này. Ngoài ra, công ty còn giới thiệu các sản phẩm mới như Cayman (một trong những mẫu SUV thể thao hạng sang đầu tiên) nhắm đến người tiêu dùng giàu có trên thị trường xe thể thao bốn cửa sang trọng.

Chiến lược được thiết kế cẩn thận và thực hiện xuất sắc này đã mang lại tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong toàn ngành (~15%), so với các đối thủ khác, họ nhận thấy mình bị bỏ xa về mặt lợi nhuận (số liệu năm 2016), ví dụ như Mercedes (~7%) hoặc Hyundai (~4%)

Thật thú vị khi biết rằng lợi nhuận của Porsche cao hơn nhiều so với công ty mẹ Volkswagen.

[b] Chiến lược công ty của Toyota

Toyota là một cái tên mang tính biểu tượng khác trong thế giới ô tô, nhưng câu chuyện thành công của hãng này khác với Porsche. Toyota không tập trung doanh số bán hàng vào một phân khúc khách hàng cụ thể, thay vào đó, hãng đi theo hướng dẫn đầu về chi phí và kết hợp nó với chất lượng cao.

Để đạt được cả hai mục tiêu cốt lõi, Toyota đã tập trung vào hoạt động xuất sắc, giới thiệu các khái niệm sản xuất và tinh gọn đã được các nhà sản xuất khác trong lĩnh vực ô tô và hơn thế nữa áp dụng rộng rãi sau này. Các thuật ngữ như TPS (Hệ thống sản xuất Toronto), sản xuất JIT (đúng lúc) và LEAN được biết là có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất của Toyota.

Điều này đã cho phép công ty cung cấp các sản phẩm chất lượng cao (mặc dù có cấu hình được xác định rõ ràng) với mức giá rất cạnh tranh, nhanh chóng chiếm được thị phần đáng kể trên thị trường ô tô. Lợi nhuận trên mỗi chiếc xe của Toyota không thể so sánh được với Porsche nhưng họ có thể chiếm được thị trường lớn hơn nhiều để bù đắp cho tỷ suất lợi nhuận thấp hơn.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về tổ chức lại doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

8- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Chiến lược công ty (Corporate Strategy) được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Chiến lược công ty (Corporate Strategy) có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết. 

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng

Phạm Nhật Thăng là chuyên gia Quản trị và An ninh (Management and Security)

0 bình luận, đánh giá về Chiến lược công ty (Corporate Strategy)

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.20651 sec| 1023.758 kb