Khái quát nội dung sự việc trong quy trình đại diện ngoài tố tụng

Khái quát nội dung sự việc trong quy trình đại diện ngoài tố tụng

Xác định các tình tiết nội dung sự việc được sắp xếp hệ thống theo trình tự, diễn tiến về mặt thời gian, qua các giai đoạn của một thủ tục hành chính....
Gặp gỡ, trao đổi để tìm hiểu về nhu cầu đại diện của khách hàng

Gặp gỡ, trao đổi để tìm hiểu về nhu cầu đại diện của khách hàng

Khách hàng có vụ việc hành chính cần ủy quyền cho Luật sư đại diện trước cơ quan hành chính nhà nước thường là cá nhân, tổ chức. Khi đề nghị Luật sư...
Luật sư đại diện tham gia giải quyết khiếu nại hành chính

Luật sư đại diện tham gia giải quyết khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính chỉ phát sinh khi cá nhân, tổ chức cho rằng QĐHC, HVHC của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành...
Thực hiện thủ tục hành chính đại điện ngoài tố tụng theo ủy quyền

Thực hiện thủ tục hành chính đại điện ngoài tố tụng theo ủy quyền

Thủ tục hành chính hiểu theo nghĩa chung nhất là trình tự, cách thức thực hiện và hồ sơ do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải...
Hậu quả pháp lý hành vi đại diện của Luật sư trong lĩnh vực hành chính

Hậu quả pháp lý hành vi đại diện của Luật sư trong lĩnh vực hành chính

Khi tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính, cá nhân, tổ chức, cơ quan có thể ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp...
Đặc điểm đại diện ngoài tố tụng trong lĩnh vực hành chính

Đặc điểm đại diện ngoài tố tụng trong lĩnh vực hành chính

Khi tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính, cá nhân, tổ chức, cơ quan có thể ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp...
Khái niệm đại diện ngoài tố tụng trong lĩnh vực hành chính

Khái niệm đại diện ngoài tố tụng trong lĩnh vực hành chính

Khi tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính, cá nhân, tổ chức, cơ quan có thể ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp...
Yêu cầu tôn trọng và tuân thủ pháp luật trong tư vấn khiếu nại hành chính

Yêu cầu tôn trọng và tuân thủ pháp luật trong tư vấn khiếu nại hành chính

Pháp luật là mục đích, chuẩn mực cho hoạt động tư vấn nói chung, tư vấn khiếu nại hành chính nói riêng. Hoạt động tư vấn khiếu nại hành chính của Luật...
Quy định về khiếu nại hành chính

Quy định về khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính là yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỉ luật...
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.08771 sec| 804.688 kb