Công ty Hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP)

"Luật sư luôn có cơ hội làm việc tử tế. Nhưng trước hết, bạn phải là một Luật sư tử tế".

- Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Everest

Công ty Hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP)

Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (Limited liability partnership, viết tắt: LLP): là một cấu trúc Công ty hợp danh hay Quan hệ đối tác (Partnership), nhưng lại có yếu tố trách nhiệm hữu hạn (limited liability) của một Công ty (Corporate) - khác biệt với cấu trúc của Công ty hợp danh truyền thống (Traditional Partnership) - trong đó mỗi Đối tác có trách nhiệm chung, vô hạn.

Cụ thể, trong Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP), các Đối tác có quyền quản lý kinh doanh trực tiếp, nhưng không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với hành vi sai trái hoặc sơ suất của Đối tác khác.

Theo pháp luật của nhiều quốc gia, Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP), có nghĩa vụ thuế khác với nghĩa vụ của một Công ty (Corporation).

Liên hệ

I- KHÁI QUÁT VỀ ‘HỢP DANH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN’

Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn hay Quan hệ đối tác trách nhiệm hữu hạn (tiếng Anh: Limited liability partnership, viết tắt: LLP), cũng như tất cả các hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC), là các cấu trúc lựa chọn thay thế cho cấu trúc Công ty hợp danh (Partnership) và Công ty (Corporations) truyền thống. Trách nhiệm hữu hạn có thể tạo ra các cơ hội phát triển kinh doanh mới mà trước đây chỉ những người có quyền truy cập vào số vốn lớn hoặc các nguồn lực khác mới có thể tiếp cận được.

Đối với một số Công ty kiểm toán, kế toán lớn ở Vương quốc Anh, việc tổ chức lại thành Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) đã giúp họ giảm bớt "nghĩa vụ" đối với các cá nhân và khách hàng bị ảnh hưởng xấu bởi sơ xuất trong cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán. Nghĩa là, các Đối tác của Công ty kế toán chia sẻ lợi nhuận, nhưng không phải chịu hậu quả do sơ suất của Công ty hoặc Đối tác khác.

Tại một số quốc gia, Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) khác với Công ty hợp danh hữu hạn (Limited partnership, viết tắt: LP). Đối tác (Partner) của Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) có trách nhiệm hữu hạn, trong khi Công ty hợp danh hữu hạn (LP) có thể yêu cầu ít nhất một Đối tác chịu trách nhiệm không giới hạn, đồng thời cho phép những Đối tác khác đảm nhận vai trò của Nhà đầu tư, chịu trách nhiệm hữu hạn và thụ động. Do đó, ở các quốc gia này, Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) phù hợp hơn với các doanh nghiệp mà tất cả các Nhà đầu tư đều mong muốn đóng vai trò tích cực trong việc quản lý.

Một trường hợp cụ thể là: PricewaterhouseCoopers (viết tắt: PwC) và Ernst &Young - hai (02) trong số bốn (04) Công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay (Big 4), không hài lòng với việc vận động hành lang và tài trợ cho các đảng chính trị, để đạt được mục đích của mình, đã thuê Cơ quan lập pháp của Jersey (The Legislature of Jersey) ban hành Dự luật Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP Bill) do chính họ soạn thảo. Họ tự bảo vệ mình khỏi các vụ kiện, với rất ít trách nhiệm giải trình trước công chúng... Kiểm toán, kế toán là trọng tâm của mọi tính toán về các hành vi lạm dụng, thuế và trốn tránh trách nhiệm được thể chế hóa.

Tại Mỹ, Chánh án Tòa án Tối cao Delaware Myron Steele đề xuất rằng, các tổ chức trách nhiệm hữu hạn không nên tuân theo các tiêu chuẩn luật chung về nguyên tắc ủy thác (như được áp dụng cho tất cả các cấu trúc Công ty và Tập đoàn khác). Thay vào đó, Delaware Myron Steele lập luận rằng, các tòa án nên sử dụng phân tích hợp đồng của thỏa thuận hợp tác khi đánh giá các trường hợp quản trị công ty không phù hợp. Điều này trực tiếp dẫn đến việc loại bỏ "nghĩa vụ ủy thác độc lập của thiện chí" trong Luật doanh nghiệp Delaware năm 2006.

Xem thêm: Quan hệ đối tác (Partnership)

II- MỘT SỐ CẤU TRÚC CÔNG TY HỢP DANH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÊN THẾ GIỚI

Ở một số quốc gia, Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) phải có ít nhất một người được gọi là "Đối tác chung", người chịu trách nhiệm vô hạn đối với Công ty. 

Có sự khác biệt đáng kể giữa các Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) được thành lập ở Mỹ và những Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) được giới thiệu ở Anh theo Đạo luật hợp tác trách nhiệm hữu hạn năm 2000. Cụ thể là, Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) của Vương quốc Anh, bất chấp tên gọi của nó, được pháp luật đặc biệt coi là một cơ quan Công ty hơn là một Công ty hợp danh.

1- Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn tại Mỹ

Tại Mỹ, mỗi Bang riêng lẻ có Luật riêng điều chỉnh sự hình thành của họ. Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (hay Quan hệ đối tác trách nhiệm hữu hạn, LLP) xuất hiện vào đầu những năm 1990: trong khi chỉ có hai (02) Bang cho phép Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) vào năm 1992, hơn 40 Bang đã thông qua các Đạo luật hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) vào thời điểm Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) được thêm vào Đạo luật hợp tác thống nhất năm 1996.

Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) được hình thành sau sự sụp đổ của giá bất động sản và năng lượng ở Texas vào những năm 1980. Sự sụp đổ này đã dẫn đến một làn sóng lớn phá sản ngân hàng và tiết kiệm và cho vay. Bởi vì số tiền có thể thu hồi từ các ngân hàng là nhỏ, các luật sư và kế toán đã cố vấn cho các ngân hàng vào đầu những năm 1980 đã nỗ lực thu hồi tài sản. Lý do là, các Đối tác trong các Công ty luật và Công ty kiểm toán, kế toán có khả năng phải gánh chịu các yêu cầu bồi thường lớn, khiến cá nhân họ phá sản. Các luật hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) đầu tiên đã được thông qua để bảo vệ các Thành viên vô tội của các Công ty Hợp danh này khỏi trách nhiệm pháp lý. 

Mặc dù được tìm thấy trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) là một hình thức tổ chức đặc biệt phổ biến trong giới chuyên môn, đặc biệt là luật sư, kế toán và kiến trúc sư. Ở một số tiểu bang của Mỹ, cụ thể là California, New York, Oregon và Nevada, Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) chỉ có thể được thành lập cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp như vậy.  

Việc thành lập một Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) thường yêu cầu phải nộp giấy chứng nhận cho các văn phòng của Quận và Bang. Mặc dù các quy tắc cụ thể khác nhau giữa các tiểu bang, nhưng tất cả các Bang đã thông qua các biến thể của Đạo luật Đối tác thống nhất được sửa đổi.

Trách nhiệm pháp lý của các Đối tác khác nhau giữa các Bang. Mục 306 (c) của Đạo luật đối tác thống nhất sửa đổi (1997) (RUPA), một đạo luật tiêu chuẩn được đa số các bang thông qua, cấp cho các Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) một hình thức trách nhiệm hữu hạn tương tự như trách nhiệm của một công ty:

Nghĩa vụ của Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn là hữu hạn (LLP), cho dù nghĩa vụ này phát sinh trong hợp đồng, ngoài hợp đồng hay cách khác. Nghĩa vụ của Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn là hữu hạn (LLP) chỉ là nghĩa vụ của Công ty. Đối tác không chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng cách đóng góp hoặc cách khác, đối với nghĩa vụ đó chỉ vì lý do là hoặc hoạt động với tư cách là Đối tác.

Tuy nhiên, một số ít Bang chỉ mở rộng sự bảo vệ như vậy đối với các khiếu nại do sơ suất, có nghĩa là các Đối tác trong Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) có thể chịu trách nhiệm cá nhân đối với các khiếu nại về hợp đồng và sai lầm cá nhân có chủ ý chống lại Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP). Mặc dù Tennessee và Tây Virginia đã áp dụng RUPA theo cách khác, nhưng việc áp dụng Mục 306 tương ứng của họ khác với ngôn ngữ thống nhất và chỉ có một phần bảo vệ trách nhiệm pháp lý được cung cấp.

Tương tự như trong Công ty hợp danh (Partnership) hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC), lợi nhuận của và Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) được phân bổ giữa các Đối tác vì mục đích thuế, tránh vấn đề "đánh thuế hai lần" thường thấy trong các Công ty. 

Một số Bang của Mỹ đã kết hợp các hình thức LP và LLP để tạo ra các Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP).

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest

2- Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn tại Vương quốc Anh

Tại Vương quốc Anh, Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) được điều chỉnh bởi Đạo luật đối tác trách nhiệm hữu hạn năm 2000 (tại Anh) và Đạo luật đối tác trách nhiệm hữu hạn Bắc Ireland năm 2002 (tại Bắc Ireland), sau đó các Đạo luật được hợp nhất trên toàn Vương quốc Anh (Đạo luật Công ty năm 2006), có hiệu lực vào năm 2009. Đạo luật này được vận động hành lang bởi các Công ty Kiểm toán lớn (Big 4), tất cả đều đã chuyển đổi vào tháng 01/2003, giới hạn trách nhiệm pháp lý của họ đối với các dịch vụ kiểm toán của họ.

Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) ở Vương quốc Anh là một tổ chức Công ty (Company), có nghĩa là Công ty có sự tồn tại pháp lý liên tục độc lập với các Thành viên (members) của nó, so với một Công ty hợp danh truyền thống (Partnership) có thể có sự tồn tại hợp pháp phụ thuộc vào tư cách thành viên của nó.

Các thành viên của Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) Vương quốc Anh có trách nhiệm tập thể ("liên kết") trong phạm vi nhất định bằng một "Thỏa thuận hợp danh hữu hạn", nhưng không chịu trách nhiệm cá nhân ("một số") đối với hành động của nhau. Cũng giống như Công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited company) hoặc Công ty cổ phần (Corporation), Thành viên trong Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) không chịu trách nhiệm vượt quá số tiền đầu tư trong trường hợp không có gian lận Công ty hoặc Thành viên khác hoặc giao dịch sai trái.

Tuy nhiên, liên quan đến thuế, Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) của Vương quốc Anh tương tự như Công ty hợp danh, cụ thể là nó minh bạch về thuế. Điều đó có nghĩa là nó không phải trả thuế doanh nghiệp hoặc thuế lãi vốn của Vương quốc Anh. Thay vào đó, thu nhập và/hoặc lợi nhuận Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) được phân phối gộp cho các Đối tác với tư cách là người tự làm chủ, thay vì là nhân viên PAYE. Các Đối tác nhận thu nhập và/hoặc lợi nhuận từ Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) phải chịu trách nhiệm về thuế của chính họ.

Thỏa thuận hợp danh trách nhiệm hữu hạn (theo luật) không bắt buộc phải lập thành văn bản, vì các quy định dựa trên Quan hệ đối tác đơn giản được áp dụng theo các điều khoản mặc định. Nó có lẽ gần giống nhất về bản chất với một Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) ở Mỹ (Công ty tồn tại hợp pháp độc lập với các Thành viên của nó, nhưng về mặt kỹ thuật không phải là một pháp nhân).

Cấu trúc Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) thường được sử dụng bởi các kế toán viên để duy trì cấu trúc thuế của Quan hệ đối tác (Partnership) truyền thống trong khi bổ sung thêm một số biện pháp bảo vệ Ttách nhiệm hữu hạn. Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) cũng đang trở nên phổ biến hơn trong số các Công ty hoạt động trong lĩnh vực luật như luật sư mặc dù họ được phép sử dụng cấu trúc Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đất đai, bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest 

3-  Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn tại Canada

Tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ - ngoại trừ Yukon, Đảo Hoàng tử Edward và Nunavut - cho phép Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) dành cho luật sư và kế toán. Tại British Columbia, Đạo luật sửa đổi Quan hệ đối tác năm 2004 (Dự luật 35) cho phép Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) dành cho luật sư, kế toán và các chuyên gia khác, cũng như các doanh nghiệp.

4- Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn tại Đức

Công ty hợp danh (Partnerschaftsgesellschaft) hoặc Đạo luật công ty hợp danh (Partnerschaftsgesellschaftsgesetz, PartGG) của Đức là một Hiệp hội gồm các Chuyên gia phi thương mại, làm việc cùng nhau. Mặc dù không phải là một pháp nhân, nhưng Công ty vẫn có thể kiện và bị kiện, sở hữu tài sản và hoạt động dưới tên của Công ty hợp danh.

Tuy nhiên, các Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm chung và riêng đối với tất cả các khoản nợ của Công ty hợp danh, trừ khi chỉ một số hành vi sai trái của một số Thành viên hợp danh gây ra thiệt hại cho bên khác - và sau đó chỉ khi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là bắt buộc. Một ngoại lệ khác, có thể kể từ năm 2012, là Công ty hợp danh MBB (Mit Beschränkter Berufshaftung), trong đó tất cả trách nhiệm pháp lý do hành vi sai trái nghề nghiệp được giới hạn bởi vốn của Công ty hợp danh.

Công ty Hợp danh không phải chịu thuế doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp, chỉ có thu nhập tương ứng của các Đối tác bị đánh thuế.

5- Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn tại Pháp

Không có một cấu trúc Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (pháp nhân) ở Pháp. Công ty hợp danh hữu hạn tương đương với Fr:Société en Commandite (thuật ngữ pháp luật của Pháp). Công ty hợp danh có thể là Công ty hợp danh cổ phần (Fr:Société En Participation (SEP), của Công ty hợp danh chung (Fr:Société en Nom Collectif, viết tắt: SNC).

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực dân sự của Công ty Luật TNHH Everest

6- Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn tại Hy Lạp

Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) là khái niệm gần đúng (tương đương với tiếng Hy Lạp ΕΠΕ (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Etería Periorizménis Evthínis) có nghĩa là Công ty trách nhiệm hữu hạn. Trong một ΕΠΕ, các đối tác sở hữu cổ phần cá nhân mà Đối tác chỉ có thể bán khi tất cả các Đối tác khác đồng ý. Việc quản lý kinh doanh có thể được thực hiện trực tiếp bởi Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc. Về khía cạnh trách nhiệm pháp lý, ΕΠΕ giống hệt với Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP).

7- Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn tại Úc

Quan hệ đối tác được quản lý trên cơ sở từng Bang ở Úc. Ở Queensland, Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) bao gồm ít nhất một Đối tác chung và một Đối tác hữu hạn. Do đó, nó tương tự như cấu trúc được gọi là Công ty hợp danh hạn chế ở nhiều quốc gia.

8- Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn tại Nhật Bản

Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (有限責任事業組合) đã được giới thiệu tại Nhật Bản vào năm 2006, trong một cuộc cải cách quy mô lớn của luật pháp điều chỉnh các tổ chức kinh doanh của quốc gia này. Các Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn của Nhật Bản có thể được thành lập cho bất kỳ mục đích nào (mặc dù mục đích phải được nêu rõ trong thỏa thuận hợp tác và không thể chung chung), có đầy đủ trách nhiệm hữu hạn và được coi là thực thể (pháp nhân) thông qua cho các mục đích thuế. Tuy nhiên, mỗi Đối tác trong Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn của Nhật Bản phải đóng vai trò tích cực trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, cấu trúc này phù hợp hơn cho các Liên doanh và Doanh nghiệp nhỏ hơn là các Công ty mà Nhà đầu tư dự định đóng vai trò thụ động. 

Luật sư hoặc Kế toán viên không được sử dụng cấu trúc Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn của Nhật Bản, vì pháp luật quy định những ngành nghề này phải kinh doanh thông qua một tổ chức chịu trách nhiệm vô hạn. 

Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn của Nhật Bản không phải là một Công ty (pháp nhân) với các Đối tác theo định nghĩa của Luật Anh - Mỹ, mà đúng hơn, tồn tại như một Mối quan hệ hợp đồng giữa các Đối tác, tương tự như Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn của Mỹ (LLP). Nhật Bản cũng có một loại Công ty với cấu trúc bên trong theo kiểu hợp tác, được gọi là Godo Kaisha, có hình thức gần giống với Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) của Anh hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) của Mỹ.

9- Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn tại Trung Quốc

Tại Trung Quốc, Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn được gọi là 'Công ty hợp danh chung đặc biệt’ (特殊普通合伙). Hình thức tổ chức được giới hạn trong các ngành nghề dựa trên tri thức và các ngành dịch vụ kỹ thuật. Cấu trúc bảo vệ các Đối tác khỏi trách nhiệm pháp lý do hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của một đối tác hoặc một nhóm đối tác.

10- Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn tại Singapore

Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) được thành lập theo Đạo luật hợp tác trách nhiệm hữu hạn năm 2005. Luật này dựa trên cả cấu trúc Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) của Mỹ và Vương quốc Anh. Mỗi Đối tác hoạt động với tư cách là một Công ty con. Tuy nhiên, nó được coi như một Công ty hợp danh chung (Partnership), do đó các Đối tác mà không phải Công ty hợp danh phải chịu thuế (minh bạch về thuế).

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình của Công ty Luật TNHH Everest 

11- Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn tại Ấn Độ

Đạo luật đối tác trách nhiệm hữu hạn 2008 đã được công bố trên Công báo chính thức của Ấn Độ vào ngày 09/01/2009, có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2009. Tuy nhiên, chỉ một số phần hạn chế của Đạo luật đã được phê chuẩn. Các quy tắc của Đạo luật đã được đăng trên Công báo chính thức vào ngày 01/042009, được sửa đổi vào năm 2017. Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) đầu tiên được thành lập vào ngày 02/042009.

Ở Ấn Độ cũng như ở nhiều khu vực pháp lý khác, Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) khác với Công ty hợp danh hữu hạn (LP). Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) hoạt động giống như Công ty hợp danh hữu hạn (LP), nhưng trong Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP), mỗi thành viên được bảo vệ khỏi trách nhiệm cá nhân, ngoại trừ phạm vi góp vốn của họ trong Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP).

Ở Ấn Độ, đối với tất cả các mục đích đánh thuế (thuế dịch vụ hoặc bất kỳ khoản nộp thuế theo quy định nào khác), Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) được đối xử giống như bất kỳ Công ty Hợp danh nào khác.

Trách nhiệm pháp lý được giới hạn đối với từng Đối tác đã thỏa thuận khi đóng góp vào Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP). Không đối tác nào phải chịu trách nhiệm pháp lý về các hành động độc lập hoặc trái phép của các Đối tác khác, do đó cho phép các Đối tác được bảo vệ khỏi trách nhiệm chung do các quyết định kinh doanh sai trái hoặc hành vi sai trái của Đối tác khác gây ra.

Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) sẽ là một Công ty (pháp nhân) tách biệt với các Đối tác của nó. Nó sẽ có sự kế vị vĩnh viễn. Đạo luật hợp tác Ấn Độ, 1932 sẽ không được áp dụng cho Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) và sẽ không có bất kỳ giới hạn trên nào về số lượng đối tác trong Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) không giống như một Công ty hợp danh (Partnership), thông thường trong đó số lượng đối tác tối đa không thể vượt quá 20.

Đạo luật hợp tác trách nhiệm hữu hạn yêu cầu bắt buộc rằng, một trong những Đối tác trong Công ty Hhợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) phải là người Ấn Độ. 

Các điều khoản đã được thực hiện cho các hành động của Công ty như Sáp nhập và Mua lại (M&A).

Mặc dù các điều khoản cho phép liên quan đến việc kết thúc và giải thể Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) đã được đưa ra, nhưng các điều khoản chi tiết về vấn đề này sẽ được cung cấp theo các quy tắc trong Đạo luật.

Cơ quan đăng ký Công ty (RoC) sẽ đăng ký và kiểm soát các Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn LLP).

Đạo luật cũng cung cấp các quy tắc cho Quan hệ đối tác hạn chế.

Đặc điểm: 

Pháp nhân riêng biệt: Giống như Công ty, Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) là pháp nhân riêng biệt. Do đó, các Đối tác và Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) sẽ phân biệt với nhau.

Không yêu cầu về vốn tối thiểu: Trong trường hợp Công ty phải có một lượng vốn tối thiểu do các thành viên hoặc chủ sở hữu muốn thành lập Công ty mang lại. Nhưng để bắt đầu Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP), không có yêu cầu về vốn tối thiểu. 

Số lượng thành viên tối thiểu: Để bắt đầu Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP), ban đầu cần có ít nhất 02 thành viên. Tuy nhiên, không có giới hạn về số lượng đối tác tối đa. 

Không yêu cầu kiểm toán bắt buộc: Tất cả các Công ty, dù là tư nhân hay công cộng, bất kể vốn cổ phần của họ, đều phải kiểm toán tài khoản. Nhưng trong trường hợp Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) thì không có yêu cầu bắt buộc đó. Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn chỉ được yêu cầu thực hiện kiểm toán nếu: [1] Đóng góp của Công ty Hợp danh Trách nhiệm hữu hạn (LLP) vượt quá 25 vạn Rupee, hoặc: [2] Doanh thu hàng năm của Công ty Hợp danh Trách nhiệm hữu hạn (LLP) vượt quá 40 vạn Rupee.

Ưu điểm:

Nó linh hoạt hơn để tổ chức cấu trúc bên trong của Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP). Một cách tương đối, việc tổ chức cơ cấu nội bộ của một Công ty là phức tạp. 

Không có giới hạn tối đa cho số lượng đối tác trong Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP). Trong Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, các Cổ đông được giới hạn trong phạm vi 200 Cổ đông. 

Việc huy động và sử dụng vốn phụ thuộc vào ý chí của các đối tác. Tiền chỉ có thể được mua và sử dụng theo các tiêu chuẩn được liệt kê trong Đạo luật Công ty, 2013. 

Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) được miễn Thuế phân phối cổ tức (DDT). Ngược lại, một Công ty phải trả DDT khi chia cổ tức. 

Các chuyên gia như Kế toán công chứng, Kế toán chi phí (CMA), Người ủng hộ, kỹ sư và bác sĩ có thể thích đăng ký làm Công ty Hhợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) hơn. 

Không yêu cầu kiểm toán bắt buộc: các Công ty, dù là tư nhân hay công cộng, bất kể vốn cổ phần của họ, đều phải kiểm toán tài khoản. Nhưng trong trường hợp Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) thì không có yêu cầu bắt buộc đó.

Nhược điểm: 

Bất kỳ hành động nào của đối tác mà không có đối tác khác có thể ràng buộc Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP). 

Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP) không thể huy động tiền từ công chúng. 

Các nhà đầu tư thiên thần và các Công ty đầu tư mạo hiểm thường không muốn đầu tư vào Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP). Các Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân được ưa thích hơn Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP).

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
3.8 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Công ty Hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP)

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.38098 sec| 1175.484 kb