Trang chủ » Dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Luật TNHH Everest

Dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Luật TNHH Everest

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp một số dịch vụ pháp lý để hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đúng quy trình, thủ tục. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sau đây gọi là ‘Giấy chứng nhận’) là thủ tục hành chính, nằm trong danh sách bộ thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Tuy nhiên, đây được xem là thủ tục hành chính khó nhất, phức tạp nhất bởi có quá nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, cơ chế đất đai qua các thời kỳ, việc sử dụng đất phức tạp,…

Để hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đúng quy trình, thủ tục, Công ty Luật TNHH Everest cung cấp một số dịch vụ pháp lý như sau:

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật thuộc nhóm Dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Luật TNHH Everest. Cụ thể, Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc sau:

(1) Tư vấn về tính pháp lý của thửa đất như sự phù hợp về quá trình sử dụng, phù hợp về diện tích, phù hợp về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phù hợp về chủ thể sử dụng, quản lý đất,….

(2) Tư vấn về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận phù hợp với bộ thủ tục hành chính công của từng địa phương.

(3) Tư vấn về việc phân chia tài sản liên quan đến bất động sản (tài sản chung của vợ chồng, tài sản chung của các thành viên trong gia đình, tài sản khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất), phân chia di sản thừa kế,… trong trường hợp đất chưa có Giấy chứng nhận.

(4) Tư vấn về việc giải quyết tranh chấp đất đai (tranh chấp với các hộ giáp ranh, tranh chấp về người có quyền sử dụng đất, tranh chấp lối đi chung, tranh chấp hợp đồng mua bán bất động sản,…) trong trường hợp đất chưa có Giấy chứng nhận.

(5) Tư vấn về phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác mà người sử dụng đất phải nộp khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Nhận ủy quyền thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận

Trường hợp khách hàng đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận nhưng không được giải quyết theo đúng thời hạn, trình tự hoặc chưa từng thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ nhận ủy quyền thực hiện thủ tục hoặc tiếp tục thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận nêu trên. Cụ thể:

(1) Làm việc với: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và các cơ quan khác có thẩm quyền để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

(2) Làm việc với các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ, hoặc để thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận;

(3) Làm việc với: các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thẩm quyền để thực hiện thủ tục khai nộp các khoản thuế và nghĩa vụ tài chính (nếu có) tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(4) Yêu cầu, kiến nghị cơ quan Nhà nước, cá nhân có thẩm quyền công nhận, tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng;

(5) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan: thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; chấm dứt hành vi vi phạm xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng; xin lỗi, cải chính công khai hoặc bồi thường thiệt hại (nếu có);

(6) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có thẩm quyền: hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm tới quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng;

(7) Khiếu nại về những hành vi vi phạm có liên quan và yêu cầu cơ quan Nhà nước, cá nhân có thẩm quyền để bảo vệ hoặc công nhận quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;

(8) Gửi, ký, nhận các tài liệu, giấy tờ có liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận;

(9) Thực hiện các công việc khác khi xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý.

Kiểm tra, tư vấn tiền sử dụng đất phải nộp khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận

Tiền sử dụng đất (hay tiếng dân gian thường gọi là ‘tiền thuế đất’) là vấn đề gây nhiều tranh cãi, và khó áp dụng.

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ khách hàng kiểm tra và tư vấn kiểm tra khoản tiền sử dụng đất mà khách hàng phải nộp khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

Ngoài ra, Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ khách hàng dự kiến các khoản phí, lệ phí, thuế như lệ phí trước bạ, phí đo đạc, thuế thu nhập cá nhân,… khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ