Hệ thống báo cáo tài chính và ý nghĩa của báo cáo tài chính

22/06/2021
Everest Law Firm
Everest Law Firm

 

Báo cáo tài chính là yếu tố sống còn của một doanh nghiệp. Vậy hệ thống báo cáo tài chính được xây dựng như thế nào? Ý nghĩa là gì?

 

 

năng lực hành nghề Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Hệ thống báo cáo tài chính là gì?

 

 

Báo cáo tài chính là kết quả cuối cùng của kế toán tài chính, mô tả thực trạng tình hình tài chính( tài sản và nguồn vốn) tại thời điểm kết thúc chu kỳ kinh doanh ( quý, năm tài chính) và kết quả hoạt động kinh doanh ( lợi nhuận) trong toàn bộ chu kỳ kinh doanh đó của doanh nghiệp. Theo quy định tại khoản 3 điều 29 của Luật kế toán 2003 cũng như điều 29 luật kế toán 2015 ( có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017), báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bảng cân đối kế toán: Mô tả tình trạng tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm trong quá khý ( thường là cuối năm tài chính), chia thành hai phần ( phần tài sản và phần nguồn vốn) luôn có cùng số dư đầu năm và số dư cuối kỳ, nghĩa là tổng giá trị tài sản luôn cân bằng với tổng nguồn vốn(đọc thêm: tư vấn luật hình sự)
  • Phần tài sản ( còn được gọi là vốn kinh doanh) phản ánh toàn bộ tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nhgieepj tài thời điểm kết thúc năm tài chính, bao gồm: (i) tài sản ngắn hạn( lưu động): Tiền và chứng khoán ngăn hạn dẽ bán, các khaonr đầu tư tài chính ngắn hạn; hàng tồn kho (nguyên vật liệu, nhiên liệu, công cụ phẩm, thành phẩm, hàng hóa); các khoản phải thu, ngắn hạn khác (chi phí trả trước ngắn hạn, thuế bị. khấu trừ...); và (ii) Tài sản dài hạn: Các khoản phải cố định, các khoản đầu tư tài chính dài hạn (đầu tư tư dài hạn khác); tài sản dài hạn khác (chi phí trả trước dài hạn…)+ Phần nguồn vốn (còn được gọi là nguồn vốn bị ánh cơ cấu nguồn vốn (vốn chủ sở hữu, vốn vay và dụng vốn của nhà cung cấp hay còn gọi là nợ phải trả khả năng độc lập về tài chính của doanh nghiệp, bao hạn (nợ phải trả nhà cung cấp, các khoản phải nộp nợ vay ngắn hạn ngân hàng thương mại và các tổ chức (11) Nợ dài hạn (nợ vay dài hạn ngân hàng và các tổ  các tổ chức tín dụng khác, vay bằng cách phát hành trái phiếu) (iii) Vốn chủ sở hữu ( vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính…)- Báo cáo kết quả kinh doanh phân anh hiệu quả kinh tế c. động sản xuất, kinh doanh trong năm tài chính, đo lường bằng cá nhuận đã kiếm được và là mục tiêu tài chính quan trọng nh doanh nghiệp. Báo cáo kết quả kinh doanh cung cấp thông hợp về hiệu quả khai thác các lợi thế và tiềm năng về vốn, lao. kỹ thuật - công nghệ và kỹ năng quản trị doanh nghiệp. Theo đó cáo kết quả kinh doanh luôn cập nhật số liệu về các chỉ tiêu tài chính đo lường bằng số lợi nhuận đã được kiểm và là mục tiêu tài chính quan trọng nhất của ng cấp thông tin tổng hợp về hiệu quả khai thác các lợi thế và tiềm năng về vốn, lao động kỹ thuật - công nghệ và kỹ năng quản trị doanh nghiệp. Theo đó, báo cáo kết quả kinh doanh luôn cập nhật số liệu về các chỉ tiêu tài chính chủ yếu tính cho 02 năm tài chính liên kể nhau (năm trước liền kề và năm báo cáo) bao gồm các chỉ tiêu(xem thêm:hợp đồng vay tiền)
  • (1) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; (i) Giá vốn hàng bán (tổng cộng các chi phí trực tiếp); (ii) Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ, được xác định bằng bằng chỉ tiêu (1) trừ đi chỉ tiêu (ii); (iv) Doanh thu từ hoạt động tài chính; (v) Chi phí tài chính, trong đó có lãi vay; (vi) Chi phí quản lý doanh nghiệp; (vii) Chi phí bán hàng; (viii) Lợi nhuận thuần từ động kinh doanh, được xác định bằng chỉ tiêu (iii) công với chỉ tiêu (iv) trừ đi chỉ tiêu (v), trừ đi chỉ tiêu (vi) và trừ đi C (ix) Thu nhập khác; (x) Chi phí khác; (xi) Lợi nhuận Kid • định bằng chỉ tiêu (ix) trừ đi chỉ tiêu (x); (vii) Tổng lợi nhuận kế toán vòng 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính ( theo quy định tại điều 56, điều 135 của luật doanh nghiệp 2014 và điều 31, điều 32 của luật kế toán 2003), tạo điều kiện cho các bên có liên quan trên thị trường phân tích và đính giá thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp.(quan tâm tới: hợp đồng đặt cọc mua đất)

 

 

Ý nghĩa 

 

 

Phân tích và so sánh các chỉ tiêu tài chính của bản kế hoạc tài chính với các chỉ tiêu tương ứng của báo cáo tài chính, doanh nghiệp sẽ đánh giá được mức độ hoàn thành các mục tiêu quản trị tài chính của bộ máy quản lý- điều hành doanh nghiệp, đó là cơ sở pháp lý giúp chủ sở hữu áp dụng các chế tài khen thưởng và kỷ luật, xem xét trách nhiệm cá nhân đối với từng chức danh quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chức danh Giám đốc điều hành ( tổng giám đốc), Giám đốc tài chính và chức danh kế toán trưởng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

 

0 bình luận, đánh giá về Hệ thống báo cáo tài chính và ý nghĩa của báo cáo tài chính

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.22322 sec| 948.164 kb