Kỹ năng tư vấn khiếu nại việc trả lại đơn khởi kiện

26/06/2021
Everest Law Firm
Everest Law Firm

 

Trả lại đơn khởi kiện thực chất là việc Tòa án từ chối thụ lý yêu cầu của người khởi kiện, không giải quyết tranh chấp dân sự. Điều 194 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đã quy định cụ thể thẩm quyền trả lại đơn khởi kiện thuộc về Thẩm phán được phân công xem xét đơn mà không quy định chung chung là Tòa án như trước đây.

 

 

khiếu nại việc trả lại đơn khởi kiện Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Làm thế nào để khiếu nại việc trả lại đơn khởi kiện?

 

 

Luật sư nghiên cứu các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, pháp luật nội dung đối chiếu với hồ sơ khởi kiện và biên lai nộp tiền tạm ứng án phí để tư vấn chính xác cho người khởi kiện thực hiện khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện. Khi nhận được văn bản trả lại đơn khởi kiện của Tòa án, Luật sư nghiên cứu nội dung văn bản này, phân tích, đánh giá việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án có được quy định của pháp luật không. Điểm cần chú ý Luật sư cần tập trung nghiên cứu, phân tích căn cứ Tòa án trả lại đơn khi kiện của khách hàng. Các căn cứ thường được nêu ra trong đơn khởi kiện có thể là: người khởi kiện không có quyền khởi kiện vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, chưa đủ điều kiện khởi kiện, sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án... 

 

 

Đồng thời, Luật sư nghiên cứu nội dung đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ cũng như thực hiện việc phân tích, đánh giá điều kiện thụ lý vụ án có đảm bảo không. Từ đó, Luật sư đối chiều căn cứ Tòa án trả lại đơn khởi kiện với điều kiện thụ lý vụ án để kết luận việc trả lại đơn khởi kiện là đúng hay không đúng pháp luật. Trường hợp xác định việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án không đúng pháp luật. Luật sư giúp khách hàng soạn thảo đơn khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện, gửi đến Chánh án Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu xem xét lại việc trả lại đơn khởi kiện. Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày tháng năm họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại, nội dung lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, nếu người khiếu nại là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là tổ chức, cơ quan thì ký tên người đại diện hợp pháp và đóng dấu. 

 

 

Luật sự đánh giá, sử dụng tài liệu, chứng cứ người khởi kiện nộp kèm theo đơn khởi kiện và phân tích về hình thức, nội dung đơn khởi kiện, yêu cầu khởi kiện, viện dẫn các quy định của pháp luật nội dung, tổ tung đề nghị Tòa án nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, tiến hành việc thụ lý vụ án. Theo quy định tại Điều 194 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì ngay sau khi nhận được khiếu nại, kiến nghị, Chánh án Tòa án phải phân công một Thẩm phán khác xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công Thẩm phán mở phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị. Phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát cùng cấp và đương sự có khiếu nại. Đây là quy định hoàn toàn mới được bổ sung trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, bảo đảm sự minh bạch trong giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện, quyền được tham gia vào hoạt động tố tụng tại giai đoạn khởi kiện của người khởi kiện. Tại phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện trình bày ý kiến, đề nghị Thẩm phán nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, tiến hành việc thụ lý vụ án. Ý kiến trình bày và đề nghị của người khởi kiện dựa trên cơ sở các căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế đã được phân tích trong đơn khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện. Thẩm phán, Kiểm sát viên cũng nghiên cứu đơn khiếu nại, xem xét các căn cứ và đề nghị của người khiếu nại. Kiểm sát viên tham gia phiên họp phải phát biểu ý kiến về việc trả lại đơn khởi kiện. Do đó, đơn khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện là văn bản quan trọng.

 

 

Trong trường hợp Thẩm phán ra quyết định giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Thẩm phán, người khởi kiện có quyền tiếp tục khiếu nại tới Chánh án Tòa án trên một cập trực tiếp xem xét, giải quyết. Đây là việc thực hiện quyền khiếu nại lần hai và thời hạn thực hiện quyền này là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định trả lời khiếu nại, kiến nghị lần một. Vì vậy, Luật sư cần tư vấn cho người khởi kiện tiếp tục khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần một lên Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp để xem xét giải quyết. Đơn khiếu nại đối với quyết định trả lời khiếu nại về việc trở lại đơn khởi kiện lần một này do Luật sư soạn thảo cho Khách hàng khởi kiện. Trong đơn, Luật sư phân tích điều kiện thụ lý vụ án, các căn cứ không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn lần một cửa Chánh án Tòa án cấp sơ thẩm và đề nghị cụ thể với Chính vấn Tòa án trên một cấp trực tiếp yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo tiến hành việc thụ lý vụ án 

 

 

Theo quy định tại khoản 6 Điều 194 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 "Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp có hiệu lực thi hành và được gọi ngay cho người khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát đã kiến nghị và Tòa án đã ra quyết định trở lại đơn khởi kiện. Viện kiểm sát có quyền tiếp tục khiếu nại, kiến nghị lên Chánh án Tòa án cấp cao (đối với quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Chánh án Tòa án cấp tỉnh) hoặc Chánh án Tòa án tối cao (đối với quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Chánh án Tòa án cấp cao). Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Chánh án Tòa án cấp cao và quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Chánh án Tòa án tối cao mới là quyết định giải quyết cuối cùng. Do đó, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp, Luật sư tư vấn cho khách hàng tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi đến Chánh án Tòa án cấp cao hoặc Chánh án Tòa án tối cao. Trong đơn này vẫn tiếp tục phân tích các điều kiện thụ lý vụ án, các căn cứ trả lại đơn khởi kiện của Tòa án cấp sơ thẩm là không đúng pháp luật và quyết định giải quyết khiếu nại lần một, lần hai là không đúng pháp luật; đề nghị Chánh án Tòa án cấp cao, Chánh án Tòa án tối cao yêu cầu Tòa án sơ thẩm phải nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, tiến hành việc thụ lý vụ án.

 

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

 

0 bình luận, đánh giá về Kỹ năng tư vấn khiếu nại việc trả lại đơn khởi kiện

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.32683 sec| 957.453 kb