Trang chủ » Luật sư tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm

Luật sư tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm

Khi tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm , kiểm sát viên , người khác liên đến kháng cáo , kháng nghị phát biểu ý kiến về nội dung kháng cáo , kháng nghị , kiểm sát viên phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án . Có thể nói , phần tranh luận tại phiên tòa là phần sôi động nhất của một phiên tòa , các bên tranh tụng đều có quyền đưa ra quan điểm , lập luận của mình về vấn đề nội dung vụ án , quyết định của bản án sơ thẩm và nội dung kháng cáo của bị cáo , bị hại hay đại diện hợp pháp của họ hoặc kháng nghị của kiểm sát viên cùng cấp.

tranh luận tại phiên tòa
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm

– Khi tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm , KSV , người khác liên đến kháng cáo , kháng nghị phát biểu ý kiến về nội dung kháng cáo , kháng nghị , KSV phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án . Có thể nói , phần tranh luận tại phiên tòa là phần sôi động nhất của một phiên tòa , các bên tranh tụng đều có quyền đưa ra quan điểm , lập luận của mình về vấn đề nội dung vụ án , quyết định của bản án sơ thẩm và nội dung kháng cáo của bị cáo , bị hại hay đại diện hợp pháp của họ hoặc kháng nghị của VKS cùng cấp . Trong phần tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm , luật sư cần chú ý đến quan điểm , kết luận của đại diện VKS liên quan đến nội dung vụ án , quyết định của bản án sơ thẩm và nội dung của kháng cáo , kháng nghị cũng như để xuất về việc giải quyết từng vấn đề cụ thể của đại diện VKS tại phiên tòa phúc thẩm .

Để đạt được kết quả tranh luận tốt nhất , luật sư cần ghi chép đầy đủ ý kiến kết luận của VKS về việc đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo , kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm ; sửa bản án sơ thẩm ; hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại hoặc xét xử lại ; hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án hoặc đình chỉ xét xử phúc thẩm . Từ đó luật sư đưa ra quan điểm tranh luận , đối đáp với VKS cho phù hợp với nội dung luận cứ đã được chuẩn bị trước . Nếu trong phần tranh tụng tại phiên tòa , quan điểm của VKS cấp phúc thẩm là đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm , luật sư căn cứ vào đơn kháng cáo của bị cáo cũng như tài liệu , chứng cứ có trong hồ sơ vụ án , các tài liệu , chứng cứ khác do luật sư thu thập được trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm để lập luận và đưa ra quan điểm không đồng ý với quan điểm của VKS .

Luật sư cần phân tích , chứng minh những dấu hiệu quy buộc về tội danh đối với bị cáo của Tòa án cấp sơ thẩm là thiếu căn cứ , thể hiện thông qua hệ thống chứng sư đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận đề nghị của đại diện cử , tài liệu , vật chứng , các kết quả về giám định là chưa phù hợp . Luật VKS , chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo , đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 , khoản 2 Điều 157 và khoản 1 Điều 359 BLTTHS năm 2015 hủy thẩm , tuyên bố bị cáo không có tội và đình chỉ vụ án.

Phấn tranh tụng trong trường hợp bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Phấn tranh tụng trong trường hợp bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt , xin được hưởng án treo nhưng VKS cấp phúc thẩm đề nghị bác kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm , luật sư phải lập luận , đưa ra các căn cứ để nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ về tội danh , khung , khoản , giảm nhẹ về hình phạt cho bị cáo được quy định tại BLHS năm 2015. Để có căn cứ xác định được tội danh nào bằng hoặc nhẹ hơn tội danh mà VKS đã truy tố , luật sư có thể tham khảo Nghị quyết số 04 / 2004 / NQ – HĐTP ngày 05/11/2004 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “ Xét xử sơ thẩm ” của BLTTHS năm 2003. Trong Nghị quyết có đưa ra các hướng dẫn về cách so sánh tội phạm bằng hoặc nhẹ hơn tội mà VKS đã truy tố .

Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC nêu trên hướng dẫn thi hành Điều 196 BLTTHS năm 2003 nay được quy định tại Điều 298 BLTTHS năm 2015 nhưng chưa có hướng dẫn mới của Hội đồng Thẩm phán TANDTC nên có thể vận dụng tinh thần của Nghị quyết này . Luật sư có thể đưa ra các tình tiết giảm nhẹ TNHS của bị cáo theo quy định tại Điều 51 BLHS năm 2015 , khi có hai tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 Điều 51 đề nghị Tòa án áp dụng khoản 1 , 2 , 3 Điều 54 để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng . Trong trường hợp cụ thể , bị cáo có nhân thân tốt và các tình tiết giảm nhẹ , luật sư đề nghị HĐXX áp dụng Điều 65 BLHS năm 2015 cho bị cáo được hưởng án treo , luật sư phải viện dẫn Nghị quyết số 02 / 2018 / NQ – HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo .

Tranh tụng trong trường hợp bị cáo kháng cáo đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại , xét xử lại nhưng quan điểm của VKS đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Luật sư phải tranh luận, đối đáp với VKS , phân tích, chứng minh về việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bố sung được; có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố.

Luật sư phải viện dẫn Thông tư liên tịch số 02 / 2017 / TTLT VKSNDTC – TANDTC – BCA – BQP ngày 22/12/2017 quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện một số quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung những VKS, Tòa án cấp sơ thẩm đã không trả hồ sơ để điều tra bổ sung khi thiếu chứng cứ quan trọng, khi có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố. Luật sư đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận đề nghị của đại di VKS, chấp nhận kháng cáo của bị cáo để hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại theo khoản 1 Điều 358 BLTTHS năm 2015 hoặc đề nghị hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại ở cấp sơ thẩm với thành phần HĐXX mới theo khoản 2 Điều 358 BLTTHS năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ