Trang chủ » Nghĩa vụ trong thời gian thử thách mà người tha tù phải làm

Nghĩa vụ trong thời gian thử thách mà người tha tù phải làm

Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách. Thời gian thử thách bằng thời gian còn lại của hình phạt tù. Với người bị kết án đã được Tòa án quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, trở về địa phương, luật sư cần tư vấn, khuyên bảo họ nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ kèm theo quyết định tha tù trước thời hạn

nghĩa vụ người tha tù
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Nghĩa vụ trong thời gian thử thách mà người tha tù trước thời hạn có điều kiện phải thực hiện

Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách. Thời gian thử thách bằng thời gian còn lại của hình phạt tù. Với người bị kết án đã được Tòa án quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, trở về địa phương, luật sư cần tư vấn, khuyên bảo họ nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ kèm theo quyết định tha tù trước thời hạn, bởi vì theo quy định, trong thời gian thử thách, theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án đã ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện có thể hủy bỏ quyết định này đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành, nếu họ cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên.

Luật sư cần giải thích cho người được tha tù trước thời hạn những điều gì?

Luật sư cần giải thích cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện các trường hợp bị coi là cố ý vi phạm nghĩa vụ để họ có ý thức chấp hành tốt , tránh vi phạm. Cụ thể là:

Không trình diện Ủy ban nhân dân, Công an nhân dân cấp xã nơi về cư trú và không đăng ký tạm trú, thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

– Không chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế nơi cư trú, làm việc; không tham gia lao động, học tập, không chấp hành đầy đủ hình phạt bổ sung

– Không chấp hành sự quản lý, giám sát, giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi cư trú, làm việc và người được cơ quan có thẩm quyền phân công quản lý

– Khi đi khỏi nơi cư trú không xin phép hoặc không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Đi khỏi địa bàn cư trú trong thời gian 03 ngày mà không được sự đồng ý của người được giao trực tiếp quản lý, giáo dục; đi khỏi địa bàn cư trú trên 03 ngày mà không được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

– Không có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi về cư trú, làm việc.

– Hàng tháng không báo cáo với người được phân công quản lý, giáo dục về tình hình học tập, lao động, rèn luyện và sự tiến bộ của mình.

– Định kỳ 03 tháng không báo cáo bằng văn bản việc chấp hành các quy định đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện với Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi về cư trú, làm việc.

Nếu người được tha tù có điều kiện thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án mới và tổng hợp với phần hình phạt tù chưa chấp hành của bản án trước.

Khi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đã chấp hành được ít nhất là một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ , luật sư có thể tư vấn cho họ xin xác nhận tại chính quyền địa phương về việc có nhiều tiến bộ trong thời gian thử thách, chấp hành tốt pháp luật tại địa phương, sau đó viết đơn đề nghị xin rút ngắn thời gian thử thách gửi tới quan thi hành án có thẩm quyền. Pháp luật quy định: Người được tha từ trước thời hạn có điều kiện đã chấp hành được ít nhất là một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ