Nội dung cơ bản của bản kế hoạch kinh doanh

20/02/2024
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh, chuyên nghiệp rất quan trọng đối với tổng thể doanh nghiệp, quyết định đến định hướng phát triển và cách thức vận hành của doanh nghiệp.

1- Tóm tắt dự án kinh doanh

Mục tiêu: Mục tiêu mà doanh nghiệp đang hướng đến là gì, 

Sứ mệnh: Giá trị mà doanh nghiệp mang tới cho những bên liên quan bao gồm: khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp và xã hội là gì,

Mô hình hoạt động: Mô hình tạo ra giá trị cho doanh nghiệp,

Chìa khóa thành công: Các yếu tố chính tạo nên thành công của doanh nghiệp là gì, 

Lý do nên đầu tư vào doanh nghiệp: Nếu là mẫu kế hoạch kinh doanh nhằm mục đích huy động vốn thì nên nêu vắn tắt các lý do.

2- Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin chung về doanh nghiệp: trong bản kế hoạch kinh doanh cần nêu lên được các thông tin cơ bản về doanh nghiệp như: Tên, trụ sở, người đại diện; 

Lịch sử hình thành và phát triển: giới thiệu cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 

Phân tích SWOT công ty: trong quy trình lập kế hoạch kinh doanh nên có phần phân tích: Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp.

3- Sản phẩm và Dịch vụ

Mô tả sản phẩm dịch vụ: bản kế hoạch kinh doanh cần nêu lên được các sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. 

So sánh cạnh tranh: Lợi ích chính của sản phẩm/dịch vụ; Lý do khách hàng nên tin dùng sản phẩm/dịch vụ; Điểm mạnh, điểm yếu chính của sản phẩm/dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp là gì?

Mô hình: Chuỗi giá trị; 

Công nghệ sản xuất: công nghệ áp dụng trong việc sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm/dịch vụ là gì?

4- Phân tích thị trường 

Một trong các nguyên tắc khi lập kế hoạch kinh doanh chính là phân tích thị trường. Trong bản kế hoạch kinh doanh mẫu cần có: 

Phân tích vĩ mô: 

Môi trường kinh tế: Tốc độ phát triển của thị trường, nền kinh tế, lãi suất, lạm phát, dự đoán phát triển

Môi trường nhân khẩu: Dân số, phân bố dân cư, trình độ học vấn kiến thức…

Môi trường văn hóa xã hội: Quan điểm, sở thích, thói quen mua hàng… và những đặc điểm văn hóa khác có thể tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Môi trường công nghệ: Công nghệ không ngừng phát triển và thay đổi cuộc sống và thay đổi xu hướng thị trường. 

Môi trường chính trị pháp luật: Đặc điểm chính trị, pháp luật của quốc gia mà công ty tham gia hoạt động. Sự ổn định của chính trị pháp luật là tiền đề thuận lợi cho doanh  nghiệp đẩy mạnh đầu tư mở rộng phát triển. Những bộ luật có ảnh hưởng lớn đến sự hoạt động của công ty.

Phân tích vi mô: 

Quy mô thị trường: dựa trên số liệu thống kê để tính toán quy mô (bằng tiền) của thị trường; 

Phân khúc thị trường: có những cách phân khúc thị trường chính nào? Đặc điểm của từng phân khúc thị trường; 

Phân tích đối thủ cạnh tranh: các đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường là ai; 

Điểm mạnh điểm yếu của đối thủ; 

Đặc điểm, xu hướng cạnh tranh trong ngành là gì; 

Đối thủ cạnh tranh gián tiếp (cùng ngành khác phân khúc) là ai; 

Nhà cung cấp: các nhà cung cấp chính của doanh nghiệp (đối tác bán hàng, đối tác cung cấp các tư liệu sản xuất như máy móc, giấy…). Uy tín của các nhà cung cấp như thế nào? Có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp hay không; 

Quy mô thị trường: dựa trên số liệu thống kê để tính toán quy mô (bằng tiền) của thị trường? 

Phân khúc thị trường: có những cách phân khúc thị trường chính nào? Đặc điểm của từng phân khúc thị trường? 

Phân tích đối thủ cạnh tranh: các đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường là ai?

Điểm mạnh điểm yếu của đối thủ?

Đặc điểm, xu hướng cạnh tranh trong ngành là gì?

Đối thủ cạnh tranh gián tiếp (cùng ngành khác phân khúc) là ai?

Nhà cung cấp    Các nhà cung cấp chính của doanh nghiệp (đối tác bán hàng, đối tác cung cấp các tư liệu sản xuất như máy móc, giấy…). Uy tín của các nhà cung cấp như thế nào? Có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp hay không? 

Phân tích khách hàng    Khi lập kế hoạch kinh doanh từ a tới z nhà quản lý cần phân tích khách hàng. Khách hàng của doanh nghiệp là ai? Các cách thức tiếp cận phổ biến thường được áp dụng đối với đối tượng khách hàng này? Khả năng đàm phán về giá cũng như lợi thế của khách hàng có lớn không?

Sản phẩm thay thế: các sản phẩm/dịch vụ chính có thể thay thế cho sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp

Tương lai của ngành: một vài nhận định quan trọng của doanh nghiệp về xu hướng của ngành trong tương lai: ngắn hạn, trung và dài hạn

Định hướng phát triển: chiến lược phát triển quan trọng mà doanh nghiệp theo đuổi trong ngắn và dài hạn cho phù hợp với tình hình?

5- Kế Hoạch Marketing 

Bản kế hoạch kinh doanh mẫu không thể thiếu kế hoạch marketing mà doanh nghiệp đang thực hiện. Như mở rộng thị trường, tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu hay hỗ trợ bán hàng.

Phân tích thị trường mục tiêu: khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp là ai; 

Thị trường mục tiêu của doanh nghiệp là ở đâu; 

Nhu cầu của thị trường là gì; 

Chiến lược Marketing: chiến lược marketing của công ty là gì;

Marketing 4P: giá, sản phẩm, quảng bá, vị trí;

Kênh Marketing: các kênh marketing chủ lực của doanh nghiệp;

Tổ chức chương trình Marketing: công ty có kế hoạch tổ chức những chương trình marketing gì? Tổ chức như thế nào; 

Chiến lược thương hiệu: Logo của công ty, Slogan của công ty, Giá trị cảm nhận, Đồng bộ hình ảnh như thế nào, Chiến lược xây dựng và quản lý thương hiệu như thế nào, Công ty có kế hoạch bảo hộ thương hiệu không, Chi phí và quy trình như thế nào; 

Kế hoạch phát triển website: các chỉ số của website hiện tại? Chiến lược phát triển website là gì, Đối tượng là ai, Phát triển nội dung như thế nào; 

Tổ chức hoạt động Marketing    

6- Kế hoạch bán hàng 

Bản kế hoạch kinh doanh mẫu cần trình bày kế hoạch và chiến lược bán hàng của doanh nghiệp bao gồm: 

Mục tiêu bán hàng: mục tiêu bán hàng của công ty trong từng giai đoạn (doanh thu, doanh số, giá bán,…) Các cơ sở để đạt được mục tiêu? 

Kênh bán hàng    Các kênh bán hàng nào sẽ được công ty sử dụng? Cách thức tổ chức các kênh bán hàng. Làm sao để gia tăng hiệu quả của các chương trình bán hàng?

Tổ chức chương trình bán hàng     Chương trình bán hàng giảm giá, khuyến mãi, chiết khấu cho đại lý,…

Tổ chức hoạt động bán hàng    Sơ đồ triển khai hoạt động bán hàng? Kế hoạch xây dựng hệ thống, hoàn thiện mô hình bán hàng, triển khai chương trình bán hàng,…

7- Kế hoạch nhân sự

Mô hình tổ chức: Sơ đồ tổ chức? Cơ cấu nhiệm vụ các phòng ban?

Đội ngũ quản lý: Hội đồng quản trị gồm những ai? một vài thông tin quan trọng về các thành viên chủ chốt. Ban giám đốc gồm những ai? Những nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng khác.

Chính sách nhân sự: Nhân sự của công ty qua các thời kỳ là bao nhiêu? Mức lương căn bản qua các năm là bao nhiêu? Chế độ thời gian làm việc, quy định về ngày nghỉ,… 

Chính sách đào tạo, tuyển dụng, khen thưởng của công ty là gì? Kế hoạch phát triển hệ thống nhân sự? Cách thức gia tăng hiệu quả của hệ thống nhân sự?

Phong cách lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp. 

8- Kế hoạch tài chính

Bản kế hoạch kinh doanh mẫu không thể thiếu kế hoạch tài chính. Cụ thể: 

Phần tài chính thì căn cứ vào báo cáo tài chính trong quá khứ và các thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng. Chiến lược tài chính của doanh nghiệp.

Kế hoạch huy động và sử dụng vốn

Nhu cầu đầu tư là bao nhiêu?

Phân bổ vào những việc gì?

Phân tích các chỉ số đầu tư? (ROA,ROE, NPV, IRR…)

Giả định quan trọng

Phân tích điểm hoà vốn

Kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến của doanh nghiệp

Bảng lưu chuyển tiền tệ dự kiến

Bảng lưu chuyển tiền tệ hiện tại

Bảng lưu chuyển tiền tệ dự kiến

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán hiện tại

Bảng cân đối kế toán dự kiến

Bảng chỉ số tài chính.

9- Phụ lục 

Nếu cần thiết các doanh nghiệp có thể bổ sung thêm những phần như: thời gian thực hiện, quản trị rủi ro.

10- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Nội dung cơ bản của bản kế hoạch kinh doanh được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Nội dung cơ bản của bản kế hoạch kinh doanh có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết. 

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org. vn.

0 bình luận, đánh giá về Nội dung cơ bản của bản kế hoạch kinh doanh

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.22208 sec| 979.984 kb