Trang chủ » Phiên họp định giá tài sản vụ án hình sự

Phiên họp định giá tài sản vụ án hình sự

Phiên họp định giá tài sản chi được tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 số lượng thành viên của Hội đồng định giá tài sản trở lên tham dự. Đối với trường hợp định giá tài sản là hàng cấm, biên bản họp định giá tài sản ngoài những nội dung chính, còn phải nếu rõ những hạn chế về việc áp dụng các căn cứ định giá tài sản đối với hàng cấm.

Phiên họp định giá
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Phiên họp định giá tài sản vụ án hình sự

Phiên họp định giá tài sản chi được tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 số lượng thành viên của Hội đồng định giá tài sản trở lên tham dự. Trường hợp Hội đồng định giá tài san c có 03 thành viên thì phiên hop phải có mặt đủ 03 thành viên.

Ngoài ra, để nâng cao trách nhiệm của các cá nhân được cư thàn gia Hội đồng định giá tài sản và bảo đảm quyền của thành viên Hội đồng là đưa ra nhận định, đánh giá độc lập của mình về tính chất, đặc điểm của tài sản cân định giá, đối với các thành viên vắng mặt tại phiên họp định giá tài sản, trước khi tiến hành phiên họp định giá tài sản, những thành viên văng mặt này phải có văn bản gửi tới Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản nêu rõ lý do vắng mặt và có ý kiến độc lập của mình về giá của tài sản cần định giá.

Đối với trường hợp định giá tài sản là hàng cấm, biên bản họp định giá tài sản ngoài những nội dung chính, còn phải nếu rõ những hạn chế về việc áp dụng các căn cứ định giá tài sản đối với hàng cấm; Về quá trình thực hiện khảo sát giá; Thu thập thông tin liên tài sản cần định giá là hàng cấm; về phương pháp định giá tài sản và các hạn chế khác (nếu có) khi định giá tài sản là hàng cấm.

Định giá lại tài sản

Trường hợp có nghi ngờ kết luận định giá lần đầu, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tự mình hoặc theo để nghị của người bị buộc tội, người tham gia tố tụng khác ra văn bản yêu cầu định giá lại tài sản. Việc định giá lại tài sản do Hội đồng định giá tài sản cấp trên trực tiếp thực hiện.

Trường hợp có mâu thuẫn giữa kết luận định giá lần đầu và kết luận định giá lại về giá của tài sản cần định giá, cơ quan có thầm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá lại lần thứ hai. Việc định giá lại lần thứ hai do Hội đồng định giá tài sản cùng cấp với Hội đồng định giá tài sản được thành lập để định giá lại trong trường hợp có nghi ngờ về kết luận định giá lần đầu. Kết luận định giá lại trong trường hợp này được sử dụng để giải quyết vụ án.

Định giá lại tài sản trong trường hợp đặc biệt

Trường hợp đặc biệt, Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC quyết định việc định giá lại tài sản khi đã có kết luận định giá lại lần hai của Hội đồng định giá. Việc định giá lại tài sản trong trường hợp đặc biệt do Hội đồng định giá theo vụ việc ở Trung ương thực hiện theo các nguyên tắc, trình tự, thủ tục định giá chung quy định tại Nghị định và pháp luật liên quan.

Kết luận định giá tài sản

Kết luận định giá tài sản thực hiện theo các đến quan quy định tại Điều 101 và Điều 221 BLTTHS năm 2015. Căn cứ kết quả biểu quyết theo đa số về giá của tài sản cần định giá tại Biên bản phiên họp định giá tài sản quy định tại Điều 19 Nghị định số 30/2018/ NĐ-CP, Hội đồng định giá lập kết luận định giá tài sản bằng văn bản.

Kết luận định giá tài sản phải ghi rõ kết luận về giá của tài sản theo nội dung yêu cầu định giá và các nội dung khác như: Tên cơ quan có thẩm quyền tiến hành tổ tụng yêu cầu định giá tài sản; Tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu; Họ, tên Chủ tịch Hội đồng định giá t sản và các thành viên của Hội đồng; Số của văn bản yêu cầu định c và ngày nhận văn bản yêu cầu định giá; Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản; Tên tài sản cần định giá; Thông tin, tài liệu có liên quan đến tài sản cần định giá; Kết luận về giá của tài sản; Chữ ký của các thành viên của Hội đồng có mặt tại phiên họp định giá tài sản và dấu của cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng hoặc cơ quan của Chủ tịch Hội đồng.

Để làm sáng tỏ nội dung kết luận định giá tài sản, cơ quan yêu cầu định giá tài sản có quyền yêu cầu Hội đồng định giá tài sản giải thích kết luận định giá; Hỏi thêm Hội đồng định giá tài sản về những tình tiết cần thiết.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ