Quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư

07/03/2021
Đinh Thị Thương
Đinh Thị Thương

Theo quy định của Luật Luật sư, chủ thể quản lý nhà nước về luật sư ở trung ương là Chính phủ. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

luật sư tại Pháp Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ tư pháp 

Theo quy định của Luật Luật sư, chủ thể quản lý nhà nước về luật sư ở trung ương là Chính phủ. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư. Bộ Tư pháp có các nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý nhà nước đối với luật sư và nghề luật sư:

Thứ nhất, xây dựng thể chế về luật sư và hành nghề luật sư trong đó xây dựng, trình Chính phủ quyết định chiến lược phát triển nghề luật sư, ban hành chính sách hỗ trợ cho Đoàn luật sư các tỉnh đặc biệt khó khăn và các chính sách khác hỗ trợ phát triển nghề luật sư; Xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật về luật sư;

Thứ hai, cấp phép hành nghề luật sư cho tổ chức, cá nhân hành nghề luật sư trong và ngoài nước, cấp phép thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư; quy định chương trình khung đào tạo nghề luật sư; quy định chế độ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; phối hợp với Bộ Tài chính quy định học phí đào tạo nghề luật sư; quản lý, tổ chức việc bồi dưỡng, đào tạo nghề luật sư; Cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư; Cấp, thu hồi, gia hạn Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài; Cấp, thu hồi Giấy phép thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam;

Thứ ba, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư; tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam; Đình chỉ việc kiểm tra, hủy bỏ kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư khi phát hiện vi phạm pháp luật nghiêm trọng theo quy định của Luật Luật sư và các quy định khác của pháp luật có liên quan: Đình chỉ thi hành và yêu cầu sửa đổi nghị quyết, quyết định, quy định của Liên đoàn luật sư Việt Nam trái với quy định của Luật Luật sư;

Thứ tư, thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư; Tổng kết, báo cáo Chính phủ về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư;

Thứ năm, quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về luật sư.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ở địa phương Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

Thứ nhất, cho phép thành lập Đoàn luật sư; quyết định việc giải thể Đoàn luật sư sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Phê duyệt đề án tổ chức đại hội của Đoàn luật sư;

Thứ hai, tổ chức cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam;

Thứ ba, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động của Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại địa phương Đình chỉ thi hành và yêu cầu sửa đổi những nghị quyết, quyết định, quy định của Đoàn luật sư trái với quy định của Luật Luật sư;

Thứ tư, định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình tổ chức luật sư và hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại địa phương;

Thứ năm, thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư tại địa phương, các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Vai trò của quản lý nhà nước

Luật sư là một nghề dựa trên sự hiểu biết và vận dụng pháp luật liên quan đến hoạt động của cơ quan nhà nước, đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Chính vì vậy, Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý, tạo điều kiện và khuyến khích luật sư trong hành nghề. Việc quản lý hành nghề luật sư không hoàn toàn giao phó cho tổ chức luật sư mà cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía Nhà nước. Nhà nước bảo đảm cho luật sư hành nghề đúng pháp luật, người hành nghề luật sư phải hội đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và những người có đủ tiêu chuẩn đều có quyền hành nghề luật sư. Thực tiễn ở Việt Nam những năm qua cho thấy, chưa có sự phân định rõ giữa quản lý nhà nước và tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

Cùng với việc nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, trong giai đoạn hiện nay, để khuyến khích phát triển nghề luật sư Việt Nam cần đổi mới và tăng cường sự quản lý nhà nước đối với luật sư và hành nghề luật sư. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư cần tập trung vào việc giám sát luật sư về mặt đạo đức nghề nghiệp và giúp đỡ, bảo vệ luật sư trong khi hành nghề. Tăng cường sự quản lý nhà nước và xác định rõ vai trò tự quản của tổ chức luật sư, có như vậy mới tạo điều kiện phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam nhiều về số lượng, mạnh về chất lượng và phát huy vai trò của họ trong nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để phát triển đội ngũ luật sư ở Việt Nam hiện nay đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì không thể thiếu được vai trò quản lý của Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động luật sư. Với quyền hạn của mình, Nhà nước ban hành các văn bản pháp luật về luật sư và có các biện pháp nhằm hỗ trợ phát triển nghề luật sư. Là cơ quan quản lý luật sư, Bộ Tư pháp có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho nghề luật sư phát triển, đồng thời chú trọng hơn nữa đến việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư và coi trọng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đề cao chữ đức, chữ tâm trong hoạt động nghề nghiệp luật sư.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.05554 sec| 910.18 kb