Trang chủ » Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Luật sư Trung Quốc

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Luật sư Trung Quốc

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của luật sư Trung Quốc Bộ tiêu chuẩn về đạo đức và kỷ luật nghề nghiệp luật sư do Bộ Tư pháp Trung Quốc ban hành.

luật sư tại Trung Quốc
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của luật sư Trung Quốc Bộ tiêu chuẩn về đạo đức và kỷ luật nghề nghiệp luật sư do Bộ Tư pháp Trung Quốc ban hành , đây cũng là đặc thù quản lý luật sư và nghề luật sư ở Trung Quốc bởi Chủ tịch Hội đồng Luật sư toàn quốc Trung Quốc là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ban hành ngày 27/12/1993 bao gồm 4 chương 21 điều.

Chương I – Những quy định chung gồm 4 điều, từ Điều 1 đến Điều 4.

Chương II – Đạo đức nghề nghiệp luật sư gồm 7 điều, từ Điều 5 đến Điều 11.

Chương III – Kỷ luật hành nghề gồm 5 điều, từ Điều 12 đến Điều 16.

Chương IV – Những quy định bổ sung gồm 5 điều từ Điều 17 đến Điều 21.

Bộ tiêu chuẩn về đạo đức và kỷ luật nghề nghiệp luật sư được xây dựng dưới hình thức một văn bản pháp luật, có chương , điều, do cơ quan nhà nước ban hành. Nội dung của nó gồm hai nội dung chính là đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật nghề nghiệp. Tại nhóm các vấn đề về “ đạo đức nghề nghiệp ” các quy định thường được sử dụng các thuật ngữ “ phải, cần, nên ” mà không xác định phạm vi được làm hoặc không được làm. Có lẽ ở những quy định này muốn nhắc nhở luật sư về bổn phận đạo đức của mình. Tại nhóm các vấn đề về “ kỷ luật hành nghề ” quy định chi tiết hơn về nghĩa vụ của luật sư và thuật ngữ được dùng là “ không được ” . Nghĩa vụ của luật sư đã gắn với chế tài kỷ luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ