Quy tắc quan hệ với cơ quan , người tiến hành tố tụng Luật sư

20/03/2021
Đinh Thị Thương
Đinh Thị Thương

Luật sư tham gia tố tụng là một trong các hình thức cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng. Khi tham gia tố tụng luật sư sẽ phải tiếp xúc, trao đổi làm việc với Cơ quan, người tiến hành tố tụng.

Quan hệ với cơ quan Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Tùy theo dịch vụ pháp lý mà luật sư sẽ làm việc với người và Cơ quan tiến hành tố tụng khác nhau. Có quan tiến hành tố tụng hình sự bao gồm Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân, Cơ quan tiến hành tố tụng dân sự ( bao gồm kinh doanh thương mại ) , hành chính bao gồm Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân , đây là mối quan hệ tố tụng do các pháp luật về tố tụng điều chỉnh. Thực chất mối quan hệ này là mối quan hệ giữa luật sư với những người có thẩm quyền của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án mà cụ thể là các chức danh tương ứng là Điều tra viên và Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, kiểm sát viên, Phó Viện trưởng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Thư ký tòa án, Thẩm phán, Phó Chánh án, Chánh án Tòa án . Đây là quan hệ giữa một bên đại diện cho khách hàng trong vụ án và bên kia người đại diện cho Nhà nước thực thi quyền lực tư pháp mà hệ thống Tòa án nhân dân là Trung tâm của hệ thống tư pháp. Mối quan hệ này thể hiện đặc thù nghề luật vừa hợp tác vừa đấu tranh với nhau. Một mặt, các cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư đều phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, tôn trọng nhau và tạo mọi thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật cho nhau để cùng tìm ra sự thật của vụ án , để có được phán quyết chính xác đảm bảo công lý. Mặt khác, họ lại giám sát lẫn nhau trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đó là mối quan hệ mang tính công, 1 sự với tư cách là người tham gia tố tụng với những người h tố tụng. Còn phân tử, phân riêng của mối quan hệ trên được thể hiện ở gối quan hệ giữa con người với con người về mặt tình cảm, tâm lý , phong tục chỗ họ đều là những con người cụ thể và không tránh khỏi những ảnh hưởng của công để tôi quan hệ giữa luật sư và những người tiến hành tố tụng một mặt bảo tập quán , đạo đức lối sống ... Vì vậy, giữa công và tư , giữa chung và riêng cần rõ tin được khách quan nhưng cũng không làm mất đi tình cảm giữa con người không chỉ biết áp dụng đúng các quy định của pháp luật mà còn phải có sự độc với nhau. Vì vậy đòi hỏi từ hai phía những người tiến hành tố tụng và luật sư độn, lòng tự trọng, sự tế nhị , tôn trọng trong quan hệ , nhưng trên nguyên tắc pháp tốt và thượng tôn pháp luật. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư Việt Nam có 3 quy tắc quy định về tắc ứng xử tại phiên tòa và quy tắc những việc luật sư không được làm trong quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.

0 bình luận, đánh giá về Quy tắc quan hệ với cơ quan , người tiến hành tố tụng Luật sư

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.05928 sec| 886.453 kb