Thù lao luật sư khi cung cấp dịch vụ pháp lý lĩnh vực hình sự

10/03/2021
Everest Law Firm
Everest Law Firm

Vấn đề về thù lao, chi phí trong trường hợp luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý được quy định tại Điều 56 của Luật Luật sư về mức thù lao luật sư được thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với vụ việc phi hình sự; các tổ chức hành nghề luật sư và khách hàng được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, không giới hạn mức thù lao tối thiểu và tối đa. 

cung cấp dịch vụ

Thù lao, chi phí luật sư trong trường hợp luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý lĩnh vực hình sự.

Vấn đề về thù lao, chi phí trong trường hợp luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý được quy định tại Điều 56 của Luật Luật sư như sau:

Thứ nhất, mức thù lao luật sư được thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với vụ việc phi hình sự; các tổ chức hành nghề luật sư và khách hàng được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, không giới hạn mức thù lao tối thiểu và tối đa. 

Thứ hai, mức thù lao luật sư trong vụ án hình sự: khi luật sư tham gia tố tụng hình sự thì không được vượt quá mức trần thù lao do Chính phủ quy định. 

Thứ ba, tiền tàu xe, lưu trú và các chi phí hợp lý khác cho việc thực hiện dịch vụ pháp lý do các bên thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. 

Theo quy định trên thì mức thù lao luật sư khi cung cấp dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý được tính trên cơ sở thoả thuận giữa khách hàng và luật sư trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. Đối với các vụ án hình sự mà luật sư tham gia tố tụng thì sự thoả thuận đó không được vượt quá mức trần thù lao do Chính phủ quy định. Mức cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định (Điều 18 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư).

Ngoài mức thù lao đã thoả thuận, luật sư được nhận thêm các chi phí như tiền tàu xe, lưu trú và các chi phí hợp lý khác cho việc thực hiện dịch vụ pháp lý. Các chi phí này cũng do các bên thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Thù lao, chi phí trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Theo Điều 19 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP thì thù lao, chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng được quy định như sau: BOT 12 BỘ Đối với những vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu luật sư thì mức thù lao được trả cho 01 ngày làm việc của luật sư là 0,4 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.. 

Thời gian làm việc của luật sư bao gồm: 

- Thời gian gặp gỡ bị can, bị cáo; 

- Thời gian thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa; 

- Thời gian nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng;

- Thời gian tham gia phiên toà

Thời gian làm việc của luật sư phải được cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trực tiếp giải quyết vụ án xác nhận

Ngoài khoản tiền thù lao, trong quá trình chuẩn bị và tham gia bào chữa tại phiên tòa, luật sư được thanh toán chi phí tiền tàu xe, lưu trú theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác

Cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu luật sư tham gia tố tụng có trách nhiệm thanh toán theo đúng quy định của nhà nước về thù lao và các khoản chi phí cho luật sư theo quy định luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ a tiến hành tố tụng. Nguồn kinh phí chi trả được dự toán trong ngân sách hàng năm của cơ quan tiến hành tố tụng.

Ngoài khoản thù lao và chi phí do cơ quan tiến hành tố tụng thanh toán, vật sự không được đòi hỏi thêm bất cứ khoản tiền nào từ bị can, bị cáo hoặc hân nhân của họ.

Thực tế cho thấy, thời gian luật sư gặp gỡ bị can, bị cáo, nghiên cứu hồ SƠ và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng hay thời gian tham gia phiên toà có thể được xác nhận một cách dễ dàng, nhưng việc xác nhận thời gian luật sư thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa lại gặp khó khăn. Vì vậy, luật sư cần lưu giữ tất cả tài liệu có liên quan làm cơ sở cho cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng xác nhận thời gian làm việc của luật sư. Luật sư có thể xin xác nhận của người có thẩm quyền sau đây về thời gian làm việc:

- Quản giáo hoặc người quản lý trại giam về thời gian luật sư gặp gỡ bị can, bị cáo tại trại tạm giam;

-  Thẩm phán phụ trách giải quyết vụ án về thời gian luật sư thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa, thời gian nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị tài liệu tại Toà án;

- Chủ tọa phiên toà về thời gian luật sư tham gia phiên toà

Bên cạnh đó, khi tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố. tụng, luật sư cần lưu ý về cách thức thanh toán thù lao như sau: 

Đối với luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư thì luật sư đó. không được trực tiếp nhận thù lao từ cơ quan tiến hành tố tụng mà phải thông qua tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đó hành nghề. Tổ chức hành nghề luật sư nhận thù lao phải tuân theo các quy định của pháp luật về kế toán, Trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân thì được quyền nhân , lao trực tiếp từ cơ quan tiến hành tố tụng. Luật sư nhận thù lao cũng phải chấp hành đúng quy định của pháp luật về thuế, tài chính và thống kê.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1- Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2- Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3- Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024-66.527.527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Thù lao luật sư khi cung cấp dịch vụ pháp lý lĩnh vực hình sự

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.28747 sec| 944.117 kb