Tinh thần pháp luật (The Spirit of Laws)

"Khi một chính phủ tồn tại trong một thời gian dài, nó bị phá vỡ từng chút một và không nhận thấy nó".

Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu, 1689 - 1755, triết gia Pháp

Tinh thần pháp luật (The Spirit of Laws)

Tinh thần của pháp luật (tiếng Pháp: De l'esprit des lois, ban đầu đánh vần là De l'esprit des loix), còn được gọi bằng tiếng Anh là The Spirit of Laws, là một chuyên luận về lý thuyết chính trị của Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu, 1689 - 1755, luật sư, nhà văn, triết gia Pháp.
Ban đầu được xuất bản ẩn danh, như thông lệ, ảnh hưởng của nó bên ngoài nước Pháp được hỗ trợ bởi bản dịch nhanh chóng sang các ngôn ngữ khác. Năm 1750, Thomas Nugent xuất bản bản dịch tiếng Anh, được sửa đổi và tái bản nhiều lần. Năm 1751, Nhà thờ Công giáo La Mã đã thêm De l'esprit des lois vào Index Librorum Prohibitorum ("Danh sách các cuốn sách bị cấm").

Liên hệ

I- TINH THẦN CỦA PHÁP LUẬT

Chuyên luận của Montesquieu, vốn đã được phổ biến rộng rãi, có ảnh hưởng to lớn đến công việc của nhiều người khác, đáng chú ý nhất là: Catherine Đại đế, người đã sáng tạo ra Nakaz (Hướng dẫn); những người sáng lập Hiến pháp Hoa Kỳ ; và Alexis de Tocqueville, người đã áp dụng các phương pháp của Montesquieu vào nghiên cứu xã hội Mỹ, trong cuốn Dân chủ ở Mỹ. Macaulay đề cập đến tầm quan trọng liên tục của Montesquieu khi ông viết trong bài tiểu luận năm 1827 có tựa đề "Machiavelli" rằng "Montesquieu có lẽ là một người nổi tiếng rộng rãi hơn bất kỳ nhà văn chính trị nào của châu Âu hiện đại".

Montesquieu đã dành khoảng mười năm (và cả một đời suy nghĩ) để nghiên cứu và viết De l'esprit des lois, đề cập đến rất nhiều chủ đề bao gồm luật pháp, đời sống xã hội và nghiên cứu về nhân chủng học. Trong chuyên luận này, Montesquieu lập luận rằng để thành công, các thể chế chính trị cần phản ánh các khía cạnh xã hội và địa lý của cộng đồng cụ thể. Ông kêu gọi một hệ thống chính quyền hợp hiến với sự phân chia quyền lực, bảo vệ tính hợp pháp và các quyền tự do dân sự, cũng như chấm dứt chế độ nô lệ.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

II- KẾT CẤU CỦA TINH THẦN PHÁP LUẬT

Lời nói đầu

Phần I

Quyển I: Về pháp luật nói chung
Quyển II: Về các luật xuất phát trực tiếp từ bản chất của chính phủ
Quyển III: Về nguyên tắc của ba chính phủ
Quyển IV: Luật giáo dục phải gắn liền với các nguyên tắc của chính phủ
Quyển V: Luật do nhà lập pháp đưa ra phải phù hợp với nguyên tắc của chính phủ
Quyển VI: Hậu quả của những nguyên tắc của các chính phủ khác nhau đối với sự đơn giản của luật dân sự và hình sự, hình thức phán quyết và việc thiết lập các hình phạt
Quyển VII: Hậu quả của những nguyên tắc khác nhau của ba chính phủ liên quan đến luật xa xỉ, sự xa hoa và địa vị của phụ nữ
Quyển VIII: Về sự tham nhũng của các nguyên tắc của ba chính phủ. 

Phần II

Quyển IX: Về pháp luật trong mối quan hệ với lực lượng phòng thủ
Quyển X: Về các luật liên quan đến sức mạnh tấn công
Quyển XI: Về các luật cấu thành tự do chính trị trong mối quan hệ với hiến pháp
Quyển XII: Về luật cấu thành tự do chính trị trong mối quan hệ với công dân
Quyển XIII: Về mối quan hệ giữa việc thu thuế và mức độ thu nhập công với quyền tự do,

Phần III

Quyển XIV: Về các quy luật liên quan đến bản chất của khí hậu
Quyển XV: Luật nô lệ dân sự liên quan như thế nào đến bản chất của khí hậu
Quyển XVI: Luật nô lệ gia đình liên quan như thế nào đến bản chất của khí hậu
Quyển XVII: Các quy luật nô lệ chính trị có liên quan như thế nào đến bản chất của khí hậu
Quyển XVIII: Về pháp luật trong mối quan hệ với tính chất địa hình
Quyển XIX: Về mối quan hệ của pháp luật với những nguyên tắc tạo nên tinh thần chung, đường lối và cách cư xử của một quốc gia. 

Phần IV

Quyển XX: Về luật trong mối quan hệ với thương mại, được xem xét về bản chất và sự khác biệt của nó
Quyển XXI: Về các luật liên quan đến thương mại, được xem xét trong những biến đổi mà nó đã thấy trên thế giới
Quyển XXII: Về các luật liên quan đến việc sử dụng tiền
Quyển XXIII: Về luật pháp liên quan đến số lượng cư dân. 

Phần V

Quyển XXIV: Về luật pháp trong mối quan hệ với tôn giáo, được xem xét trong các học thuyết và trong chính tôn giáo
Quyển XXV: Về luật pháp trong mối quan hệ với việc thành lập tôn giáo và chính sách đối ngoại của tôn giáo
Quyển XXVI: Về các luật trong mối quan hệ chúng phải có với trật tự của sự vật mà chúng tuân theo.

Phần VI

Quyển XXVII: Về nguồn gốc và những biến đổi của luật thừa kế La Mã
Quyển XXVIII: Nguồn gốc và những biến đổi của dân luật ở Pháp
Quyển XXIX: Về cách thức soạn thảo luật
Quyển XXX: Lý thuyết về luật lệ phong kiến của người Frank trong mối quan hệ với việc thiết lập chế độ quân chủ
Quyển XXXI: Lý thuyết về luật lệ phong kiến của người Frank, trong mối quan hệ với những biến đổi trong chế độ quân chủ của họ.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý đăng ký nhãn hiệu của Công ty Luật TNHH Everest

III- LÝ THUYẾT HIẾN PHÁP 

Trong phân loại hệ thống chính trị của mình, Montesquieu xác định ba loại chính: cộng hòa, quân chủ và chuyên chế. Theo định nghĩa của ông, các hệ thống chính trị của Đảng Cộng hòa khác nhau tùy thuộc vào mức độ chúng mở rộng quyền công dân - những hệ thống mở rộng quyền công dân tương đối rộng rãi được gọi là các nước cộng hòa dân chủ, trong khi những hệ thống hạn chế quyền công dân ở phạm vi hẹp hơn được gọi là các nước cộng hòa quý tộc. Sự khác biệt giữa chế độ quân chủ và chế độ chuyên quyền phụ thuộc vào việc liệu có tồn tại một bộ luật cố định có thể hạn chế quyền lực của người cai trị hay không: nếu vậy, chế độ đó được coi là chế độ quân chủ; nếu không thì bị coi là chuyên quyền.

- Nguyên tắc thúc đẩy hành vi công dân theo Montesquieu:

Dẫn dắt mỗi cách phân loại hệ thống chính trị, theo Montesquieu, phải là cái mà ông gọi là “nguyên tắc”. Nguyên tắc này đóng vai trò như một lò xo hoặc động cơ thúc đẩy hành vi của người dân theo những cách có xu hướng hỗ trợ chế độ đó và làm cho nó hoạt động trơn tru.

Đối với các nước cộng hòa dân chủ (và ở mức độ thấp hơn một chút đối với các nước cộng hòa quý tộc), mùa xuân này là tình yêu đạo đức - sự sẵn sàng đặt lợi ích của cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. 

Đối với các chế độ quân chủ, mùa xuân là tình yêu danh dự - mong muốn đạt được địa vị và đặc quyền cao hơn.

Cuối cùng, đối với các chế độ chuyên quyền, mùa xuân là nỗi sợ hãi kẻ thống trị - sợ hậu quả đối với quyền lực.
Một hệ thống chính trị không thể tồn tại lâu dài nếu thiếu nguyên tắc phù hợp. Ví dụ, Montesquieu tuyên bố rằng người Anh đã thất bại trong việc thành lập một nền cộng hòa sau Nội chiến (1642–1651) vì xã hội thiếu tình yêu đạo đức cần thiết.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về thừa kế (luật sư thừa kế) của Công ty Luật TNHH Everest

III- TỰ DO VÀ PHÂN CHIA QUYỀN LỰC 

Chủ đề chính thứ hai trong Tinh thần pháp luật liên quan đến tự do chính trị và các phương tiện tốt nhất để bảo vệ nó. “Tự do chính trị” là khái niệm của Montesquieu về cái mà ngày nay chúng ta có thể gọi là an ninh cá nhân, đặc biệt trong chừng mực điều này được quy định thông qua một hệ thống luật pháp đáng tin cậy và ôn hòa. Ông phân biệt quan điểm tự do này với hai quan điểm khác về tự do chính trị. Đầu tiên là quan điểm cho rằng tự do bao gồm quyền tự trị tập thể - tức là tự do và dân chủ là như nhau. Thứ hai là quan điểm cho rằng tự do bao gồm việc có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không bị ràng buộc. Ông cho rằng hai điều sau không chỉ không phải là quyền tự do chính trị đích thực mà cả hai đều có thể thù địch với nó.

Tự do chính trị không thể có được trong một hệ thống chính trị chuyên chế, nhưng có thể có, mặc dù không được đảm bảo, ở các nước cộng hòa và quân chủ. Nói chung, việc thiết lập quyền tự do chính trị trên một nền tảng vững chắc đòi hỏi hai điều:

- Sự phân chia quyền lực của nhà nước:

Dựa trên và sửa đổi thảo luận trong Khảo luận thứ hai về Chính phủ của John Locke, Montesquieu lập luận rằng các chức năng hành pháp, lập pháp và tư pháp của chính phủ nên được giao cho các cơ quan khác nhau, do đó những nỗ lực của một nhánh chính phủ nhằm xâm phạm quyền tự do chính trị có thể được thực hiện. bị các ngành khác hạn chế. (Habeas corpus là một ví dụ về sự kiểm tra mà ngành tư pháp áp dụng đối với ngành hành pháp của nhà nước) Trong một cuộc thảo luận dài dòng về hệ thống chính trị ở Anh, ông cố gắng chỉ ra cách có thể đạt được điều này và đảm bảo quyền tự do, ngay cả trong chế độ quân chủ. Ông cũng lưu ý rằng quyền tự do không thể được bảo đảm nếu không có sự phân chia quyền lực, ngay cả ở một nước cộng hòa.
Việc xây dựng luật dân sự và hình sự phù hợp để đảm bảo an ninh cá nhân. 

Montesquieu dự định điều mà các học giả pháp lý hiện đại có thể gọi là quyền được thực hiện "quy trình thủ tục tố tụng mạnh mẽ", bao gồm quyền được xét xử công bằng, suy đoán vô tội và mức độ nghiêm trọng của hình phạt. Căn cứ vào yêu cầu xây dựng luật dân sự và hình sự một cách phù hợp để đảm bảo quyền tự do chính trị (tức là an ninh cá nhân), Montesquieu cũng lập luận chống lại chế độ nô lệ và vì quyền tự do tư tưởng, ngôn luận và hội họp.

Cuốn sách này chủ yếu đề cập đến các luật lệ rõ ràng nhưng cũng đặc biệt chú ý đến các chuẩn mực văn hóa có thể hỗ trợ các mục tiêu tương tự. Levitsky và Ziblatt đã nói: “Montesquieu tin rằng cấu trúc cứng rắn của các thể chế chính trị có thể đủ để hạn chế quyền lực vượt quá tầm kiểm soát - rằng thiết kế hiến pháp không khác gì một vấn đề kỹ thuật”.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp nhà đất (luật sư đất đai) của Công ty Luật TNHH Everest

V- XÃ HỘI HỌC CHÍNH TRỊ

Đóng góp lớn thứ ba của Tinh thần pháp luật là cho lĩnh vực xã hội học chính trị, lĩnh vực mà Montesquieu thường được cho là có ít nhiều phát minh. Trên thực tế, phần lớn chuyên luận liên quan đến cách địa lý và khí hậu tương tác với các nền văn hóa cụ thể để tạo ra tinh thần của một dân tộc. Ngược lại, tinh thần này lại khiến mọi người hướng tới một số loại thể chế chính trị và xã hội nhất định và tránh xa những thể chế khác. Các tác giả sau này thường biếm họa lý thuyết của Montesquieu bằng cách gợi ý rằng ông tuyên bố giải thích sự biến đổi pháp lý chỉ đơn giản bằng khoảng cách từ một cộng đồng đến đường xích đạo.

Trong khi phân tích trong Tinh thần pháp luật tinh tế hơn nhiều so với những gì các nhà văn sau này nhận thức, nhiều tuyên bố cụ thể của ông thiếu tính chặt chẽ đối với độc giả hiện đại. Tuy nhiên, cách tiếp cận chính trị của ông theo quan điểm tự nhiên hoặc khoa học tỏ ra rất có ảnh hưởng, trực tiếp hoặc gián tiếp truyền cảm hứng cho các lĩnh vực khoa học chính trị, xã hội học và nhân chủng học hiện đại. 

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý đăng ký bản quyền tác giả của Công ty Luật TNHH Everest

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
4.7 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Tinh thần pháp luật (The Spirit of Laws)

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.37256 sec| 1122.992 kb