Trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan quản lý

23/06/2021
Everest Law Firm
Everest Law Firm

 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất, có thẩm quyền và trách nhiệm về quản trị tài chính. Vậy trách nhiệm cơ quan quản lý gồm?

 

 

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Trách nhiệm cơ quan quản lý, đơn vị, bộ phận của doanh nghiệp

 

 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của doanh nghiệp, có thểm quyền và trách nhiệm về quản trị tài chính; (i) Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hằng năm; (i) kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hằng năm; (ii) Phê duyệt các phương án tạo lập vốn (vốn chủ sở hữu) bao gồm cả phương sử dụng lợi nhuận sau thuế; (iii) Phê duyệt các báo cáo thường niên, quyết định mức thu nhập, mức thưởng và áp dụng đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và của các đại diện theo pháp luật; (iv) Phê duyệt phương án Đặc bán tài sản có giá trị lớn và các giao dịch với theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh vết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; và (vi) Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính.

 

 

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty có thẩm quyền và trách nhiệm về kế hoạch kinh doanh và phương án tạo lập vốn phối và sử dụng lợi n án tạo lập vốn, quỹ tài kỷ luật đối với T. (iv) Phê duyệt phương án huy động vốn hoặc bán tài sản và các giao dịch với người có liên quan không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty và luật doanh nghiệp; (v) Quyết định mua lại đến 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại: (vi) Thẩm định và trình kế loanh và báo cáo tài chính; (i) Thẩm định và trình đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm soát của công ty.

 

 

Ban kiểm soát có thẩm quyền và trách nhiệm về quản trị tài chính như sau:

 

 

(i) Xem xét và gửi ý kiến thẩm tra về chuyên môn đối với kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hằng năm; (ii) Xem xét và gửi ý kiến thẩm tra về chuyên môn đối với các phương án tạo lập vốn bao gồm cả phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế; (11) Xem xét và gửi ý kiến thẩm định phương án phân phối thu nhập, kiểm soát mức thu nhập, mức thưởng và áp dụng chế tài kỷ luật đối - Với Tổng Giám đốc và người quản lý doanh nghiệp; (iv) Xem xét và gửi ý kiến thẩm tra về chuyên môn đối với phương án huy động vốn hoặc bán tài sản và các giao dịch với người có liên quan không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy ( và Luật Doanh nghiệp; (v) Xem xét, gửi ý kiến nhìn và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa kiểm toán báo cáo tài chính của công ty

 

 

Tổng Giám đốc có thẩm quyền và trách nhiệm chính, trách nhiệm cơ quan quản lý:

 

 

(1) Tổ chức lập kế hoạch kinh doanh, b năng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh thực hiện kế hoạch kinh doanh; (ii) Tổ chức lập và trình hội đồng quản trị các phương án tạo lập vốn và huy động vốn; (iv) Phê duyệt báo cáo quản trị các phương án tạo lập văn và huy động vốn các báo cáo kế toán quản trị, tổ chức lập và trình du chính, quyết định mức thu nhập, mức thưởng và áp. luật đối với người lao động và người quản lý trực thu lập và trình duyệt các phương án đầu tư, bán tài sản, các giao dịch với người có liên quan theo quy định tại : và Luật Doanh nghiệp; (iv) Đề xuất lựa chọn đơn vị, tư vấn kiểm toán của công ty.

 

 

Bộ phận kế toán (bao gồm cả Giám đốc tài chính - trưởng) có thẩm quyền và trách nhiệm về quản trị tài chính:

 

 

Kiểm tra kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hằng này và kiểm tra các phương án tạo lập vốn và huy động vốn: kiểm tra các báo cáo kế toán quản trị, báo cáo tài chính, đề thu nhập, mức thưởng và áp dụng chế tài kỷ luật đối với bộ toán; (iv) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản và các giao dịch . người có liên quan, theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp; (v) Giúp Tổng Giám đốc tìm kiếm và lập đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

 

Dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Luật TNHH Everest

Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ trong các vụ án xâm phạm trật quản lý kinh tế phần bốn

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

 

 

 

 

0 bình luận, đánh giá về Trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan quản lý

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.16176 sec| 949.383 kb