Trang chủ » Tranh luận, đối đáp với luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại

Tranh luận, đối đáp với luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại

Luật sư bào chữa cần tranh luận, đối đáp với luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại về căn cứ yêu cầu bồi thường của bị hại, đối tượng được bồi thường, mức yêu cầu bổi thường, thời gian bổi thường… có đảm bảo điểu kiện, yêu cầu theo quy định…

tranh luận quyền lợi
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Tranh luận, đối đáp với luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại

Khi luật sư bào chữa cho bị cáo tham gia tranh luận, đối đáp với luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cần đảm bảo nguyên tắc tranh luận trên cơ sở khoa học pháp lý, tồn trọng luật sự đồng nghiệp, không lập lại nội dung đã tranh luận với KSV và không đổ lỗi cho bị hại (nếu Dị hại đã chết). Trên thực tế, nội dung cần tranh luận trong các phiên tòa có bị hại là người dưới 18 tuổi chủ yếu liên quan đến phần yêu câu bối thường thiệt hại về dân sự theo quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đông của Bộ luật Dân sự.

Luật sư bào chữa cần tranh luận, đối đáp với luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại về căn cứ yêu cầu bồi thường của bị hại, đối tượng được bồi thường, mức yêu cầu bổi thường, thời gian bổi thường… có đảm bảo điểu kiện, yêu cầu theo quy định, hướng dẫn tại Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006, của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng hay chưa. Kết quả tranh luận, đối đáp trên đây sẽ là căn cứ, cơ sở để trong phần trình bày luận cứ bào chữa luật sư sẽ để xuất, kiến nghị với HĐXX không chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu bổi thường thiệt hại về dân sự không có căn cứ theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo dưới 18 tuổi do mình nhận bào chữa.

Luật sư bào chữa cho bị cáo tham gia tranh luận, đối đáp với người tham gia tố tụng khác

Khi luật sư bào chữa cho bị cáo tham gia tranh luận, đối đáp với người tham gia tố tụng khác như người giám định, người phiên dich cân bám sát, tranh luận về 03 vấn để chính ảnh hưởng trực tiếp đến giá tri pháp lý của kết luận giảm định, tỉnh chính xác, trung thực của kết quả quy định của Bộ luật Dân phiên dịch.

Thứ nhất, luật sư cần tranh luận, đối đáp các vẫn để liên quan đến tiêu chuẩn, điểu kiện hành nghề giám định viên tư pháp, phiên dịch viên nếu có căn cứ xác định giám định viên tư pháp không có quyết định bổ nhiệm, không đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm, phiên dịch viên không có quyết định phân công đúng quy định hoặc không đủ năng lực, trình độ làm phiên dịch viên.

Ví dụ minh họa : Điều kiện chung đối với giám định viên tư pháp là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau:

– Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt;

– Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên.

– Điều kiện riêng đối với giám định viên tư pháp xây dựng:

– Đối với giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng: Có kinh nghiệm thực hiện một trong các công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng, giám sát thi công xây kiểm định xây dựng hoặc quản lý nhà nước về xây dựng. dựng. Đối với giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình:

+ Có kinh nghiệm thực hiện một trong các công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng, kiểm định xây dựng hoặc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phù hợp với nội dung giám định tư pháp xây dựng;

+Có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng theo quy định.

Thứ hai, luật sư cần tranh luận, đối đáp các vấn đề liên quan đến việc chấp hành các quy định của BLTTHS về thủ tục, trình tự giám định, phiên dịch của người giám định, người phiên dịch khi thực hiện công việc chuyên môn của mình.

Thứ ba, luật sư cần tranh luận, đối đáp các vấn đề liên cứ giám định, đối tượng giám định, phương pháp giám định.

Ví dụ minh họa: Để chúng minh nội dung kết luận giám định tư pháp trong vụ án hình sự là thiếu cơ sở pháp lý, không khách quan, không g dob chính xác luật sư cần tranh luận với Giám định viên, chỉ rõ kết luận Gup BA giám định đã căn cứ, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thực hiện tại thời điểm ban hành Quyết định trưng cầu giám định, việc lấy mẫu đối tượng giám định là chữ viết không lập Biên bản giao näy do nhận, chữ viết mẫu và chữ viết so sánh đều là chữ photocopy không phải itd quan đến căn chữ viết nguyên bản.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ