Tư vấn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

17/06/2021

 

Trong thủ tục đầu tư ra nước ngoài, phần triển khai thực hiện dự án chủ yếu diễn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam và phụ thuộc vào luật của nước nhận đầu tư. Do vậy, phạm vi tư vấn của Luật sư trong đầu tư ra nước ngoài về cơ bản dừng lại sau khi hoàn tất thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài từ các cơ quan quản lý đầu tư tại Việt Nam.

 

 

làm nghề luật Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Hình thức đầu tư ra nước ngoài

 

 

Tương tự như đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, hình thức đầu tư ra nước ngoài cũng bao gồm:

 

 

(i) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

 

 

(ii) Thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh ở nước ngoài;

 

 

(iii) Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;

 

 

iv) Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

 

 

v) Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

 

 

Do việc đầu tư được triển khai (vận hành và kinh doanh dự án) tại nước tiếp nhận đầu tư, nên các hoạt động tại Việt Nam chủ yếu liên quan đến các vấn đề về tài chính và ngoại hối.  Và trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, việc đầu tư ra nước ngoài gặp nhiều khó khăn về ngoại hối. Theo đó, nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn và huy động các nguồn lực để thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài; việc vay vốn bằng ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư bằng ngoại tệ phải tuân thủ điều kiện và thủ tục theo quy định của pháp luật về ngân hàng, và các tổ chức tín dụng, về quản lý ngoại hối. Nhà đầu từ được khuyến khích chuyển toàn bộ lợi nhuận thu được và các khoản thu nhập khác từ đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam.

 

 

Trình tự, thủ tục đầu tư ra nước ngoài

 

 

Về cơ bản, thủ tục đầu tư ra nước ngoài cũng bao gồm ba bước:

 

 

i)Xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hoặc chấp thuận chủ trường đầu tư ra nước ngoài;

 

 

ii) Đăng ký hình thức đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư;

 

 

iii) Triển khai thực hiện dự án tại nước tiếp nhận đầu tư.

 

 

Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Luật Đầu tư 2014 quy định thẩm quyền như sau:

 

 

i)  Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên hoặc dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

 

 

ii) Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây (trừ các đụ án đó Quốc hội quyết định): Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm chứng khoan báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên hoặc dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định nêu trên có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

 

 

iii) Các trường hợp khác sẽ do nhà đầu tư quyết định.

 

 

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thống nhất quản lý việc cấp, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

 

 

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư

 

 

Như đã đề cập ở phần trên, đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư. Trong quá trình hoạt động có xảy ra tranh chấp thì việc giải quyết thực hiện theo quy định cụ thể tại Luật Đầu tư 2014.

 

 

Theo đó, việc giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh được thực hiện như sau:

 

 

Trường hợp thứ nhất: Nếu tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hỏa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án.

 

 

Trường hợp thứ hai: Nếu tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoặc giữa nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam.

 

 

Trường hợp thứ ba: Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư 2014 được giải quyết thông qua một trong những cơ quan, tổ chức sau đây:

 

 

i)Tòa án Việt Nam;

 

 

ii) Trọng tài Việt Nam;

 

 

iii) Trọng tài nước ngoài;

 

 

iv) Trọng tài quốc tế;

 

 

v) Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập.

 

 

Trường hợp thứ tư: Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

 

0 bình luận, đánh giá về Tư vấn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.26559 sec| 945.18 kb