Tư vấn pháp luật về thành lập doanh nghiệp

03/09/2022
Đối với Luật sư, hiểu và áp dụng được đặc điểm pháp lý của từng loại hình doanh nghiệp; về ưu và nhược điểm của từng loại hình sẽ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được loại hình doanh nghiệp và thành lập. Nắm bắt được điều đó, Luật Everest hôm nay xin thông tin đến bạn đọc bài viết Tư vấn pháp luật về thành lập doanh nghiệp dưới đây. 

Để thành lập được một công ty cần căn cứ vào nhiều yếu tố, mỗi loại công ty lại có những điều kiện thành lập khách nhau. Đối với Luật sư, hiểu và áp dụng được đặc điểm pháp lý của từng loại hình doanh nghiệp; về ưu và nhược điểm của từng loại hình sẽ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được loại hình doanh nghiệp và thành lập. Nắm bắt được điều đó, Luật Everest hôm nay xin thông tin đến bạn đọc bài viết Tư vấn pháp luật về thành lập doanh nghiệp dưới đây. 

Bài viết này chúng tôi xin nói về các vấn đề đặc thù Luật sư cần nắm vững khi tư vấn pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp. Bao gồm:

Các loại hình doanh nghiệp 

Hiện nay có các loại hình doanh nghiệp sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, có hai hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) với các đặc trưng pháp lý nhất định. Dựa trên những đặc trưng pháp lý đó, Luật sư đối chiếu với dự định thành lập doang nghiệp và các điều kiện của khách hàng để tư vấn cho họ lựa chọn loại hình công ty TNHH phù hợp. Cụ thể:

  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Với những đặc điểm như:

+ Có tư cách pháp nhân, số lượng thành viên từ 2 trở lên nhưng không quá 50 trong suốt quá trình hoạt động. 

+ Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng tài sản của mình. Thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khách của công ty trong phạm vi vốn cam kết.

+ Phần vốn góp của các thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy trình của pháp luật. Công ty không được quyền phát hành cổ phần.

Về tổ chức và quản lý công ty, căn cứ vào số lượng thành viên của công ty, gồm: Hồi đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.

  • Công ty TNHH 1 thành viên

Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi so với vốn điều lệ của công ty. Công ty có tư cách pháp nhân và không được quyền phát hành cổ phần.

Về tổ chức và quản lý, Với công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức và hoạt động theo hai mô hình: Chủ tịch, Giám đốc/Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Hoặc Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Đối với công ty TNHH 1 thành viên do các nhân làm chủ sở hữu, có Chủ tịch, Giám đốc/Tổng giám đốc

Công ty cổ phần 

Công ty này có những đặc điểm sau:

+ Số lượng thành viên: tối thiểu 03 người và không giới hạn tối đa, cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp.

+ Vốn điều lệ được chia làm nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

+ Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Công ty có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn trong quá trình hoạt động.

Về tổ chức quản lý, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp thường có sự tham gia của rất nhiều thành viên. Vì thế, hoạt động công ty được đặt dưới sự quản lý, điều hành của một trong hai mô hình theo quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.

Tham khảo thêm về Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp

Công ty hợp danh 

Với công ty hợp danh phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung, có tư cách pháp nhân và không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

Chế độ trách nhiệm của các thành viên hợp danh với nghĩa vụ công ty là vô hạn. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trọng phạm vi phần vốn góp. Trong công ty hợp danh, Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất, bao gồm tất cả các thành viên hợp lại. 

Doanh nghiệp tư nhân

Là loại hình do một cá nhân duy nhất làm chủ sở hữu, có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. 

Chủ doanh nghiệp tư nhân là người địa diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân, có thể thuê người khác quản lý. Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký.

Các điều kiện thành lập doanh nghiệp 

Khi thành lập doanh nghiệp, cần chú ý đến các điều kiện sau đây:

Quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp

Đây là quyền của cá nhân, tổ chức được Nhà nước bảo hộ và ghi nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014. Về đối tượng có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp 2014 có liệt kê các đối tượng theo phương pháp loại trừ. Các đối tượng không thuộc sự liệt kê trong luật được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp. 

Quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh. Trừ trường hợp:

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

+ Các đối tượng không được góp vốn theo quy định của Luật cán bộ, công chức, viên chức.

Tên doanh nghiệp 

Điều kiện về tên doanh nghiệp khi thành lập, có thể là bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngaoif là tên được dịch từ tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chức La-tinh.

Trụ sở chính

Trụ sở chính là địa điểm liên tục của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ rõ ràng. Có số điện thoại, số fax và thư điện thử (nếu có).

Tham khảo thêm về Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp

Vốn 

Các loại vốn khi thành lập doanh nghiệp mà Luật sư cần nắm được để tư vấn cho khách hàng là:

  • Vốn điều lệ 
  • Vốn có quyền biểu quyết 
  • Vốn pháp định 

Ngành, nghề kinh doanh

Luật Doanh nghiệp 2014 chia ngành, nghề đăng ký kinh doanh thành 3 nhóm chính:

Ngành, nghề cấm kinh doanh theo khoản 1 Điều 7. 

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 

Ngành, nghề tự do kinh doanh.

Nhân sự

Khi tư vấn thành lập doanh nghiệp, Luật sư cần chú ý đến một điều kiện nữa là về nhân sự, phải đáp ứng đủ số lượng chủ thể đối với mỗi loại hình doanh nghiệp mà khách hàng lựa chọn thành lập. 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Tư vấn pháp luật về thành lập doanh nghiệp

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.73332 sec| 961.07 kb