Cách tính lương từ bậc trung cấp sang đại học

20/04/2023
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Hệ số lương là chỉ số thể hiện sự chênh lệch mức tiền lương giữa các vị trí, cấp bậc công việc khác nhau dựa trên yếu tố trình độ, bằng cấp. Hệ số lương dùng để tính mức lương cho các cán bộ nhà nước hoặc cũng có thể được dùng làm căn cứ để tính mức lương cơ bản, phụ cấp và các chế độ cho nhân viên trong các doanh nghiệp.

1- Khái niệm hệ số lương, bậc lương

[a] Khái niệm hệ số lương 

Hệ số lương là chỉ số thể hiện sự chênh lệch mức tiền lương giữa các vị trí, cấp bậc công việc khác nhau dựa trên yếu tố trình độ, bằng cấp. Hệ số lương dùng để tính mức lương cho các cán bộ nhà nước hoặc cũng có thể được dùng làm căn cứ để tính mức lương cơ bản, phụ cấp và các chế độ cho nhân viên trong các doanh nghiệp.

[b] Khái niệm bậc lương

Tiền lương có vai trò rất quan trọng đối với người lao động bởi lẽ nó sẽ giúp người lao động trang trải được những vấn đề trong cuộc sống. Khi tính lương cho người lao động thì người sử dụng lao động sẽ căn cứ vào hệ số lương, bậc lương,.. Có thể hiểu bậc lương chính là số lượng các mức thăng tiến về lương trong mỗi ngạch lương của người lao động ở mỗi bậc lương và sẽ tương ứng với một hệ số lương.

Theo đó thông qua bậc lương thì có thể nắm được mức độ thăng tiến của một người trong công việc. Số của bậc lương sẽ phụ thuộc vào những yếu tố sau đây:

- Dựa trên nhu cầu trả lương của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp muốn trả lương để kích thích tinh thần làm việc của nhân viên thì số bậc lương ít, nếu trả lương theo quan điểm quân bình thì số bậc lương nhiều hơn;

- Căn cứ vào sự chênh lệch về mức lương tối thiểu và mức lương tối đa theo quy định;

- Căn cứ theo độ phức tạp của việc làm thì bậc lương của mỗi người cũng sẽ khác nhau.

Như vậy số của bậc lương tại các công ty, doanh nghiệp hoặc là trong các đơn vị, cơ quan nhà nước sẽ phụ thuộc vào chứng danh mà người đó đảm nhận, dựa vào yêu cầu cũng như là nội dung công việc thực hiện. Theo đó trong cùng một công ty thậm chí là trong cùng một bộ phận thì bậc lương cũng như là hệ số lương của mỗi người sẽ khác nhau.

Xem thêm: Thỏa thuận về tiền lương trong hợp đồng lao động

2- Quy định về hệ số lương trung cấp và hệ số lương đại học

Hiện nay không chỉ có các cơ quan, đơn vị trong nhà nước mà nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng sử dụng hệ số lương để làm căn cứ tính lương cơ bản, để xây dựng thang lương, xây dựng bảng lương cho đơn vị của mình.

[a] Hệ số lương trung cấp

Hệ số lương trung cấp hiện nay cũng là một trong các vấn đề được nhiều người lao động quan tâm. Hệ số lương trung cấp của mỗi ngành, nghề sẽ là khác nhau theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp sẽ được chia thành hai nhóm vớ hệ số lương khác nhau cụ thể như sau:
+ Nhóm 1: Hệ số lương bậc 1 là 3.50, bậc 2 là 3.80, bậc 3 là 4.10, bậc 4 là 4.40, bậc 5 là 4.70, bậc 6 là 5.00, bậc 7 là 5.30, bậc 7 là 5.60, bậc 8 là 5.90, bậc 9 là 6.20
+ Nhóm 2: Hệ số lương bậc 1 là 3.20, bậc 2 là 3.50, bậc 3 là 3.80, bậc 4 là 4.10, bậc 5 là 4.40, bậc 6 là 4.70, bậc 7 là 5.00, bậc 8 là 5.30, bậc 9 là 5.60, bậc 10 là 5.90.

- Hệ số lương trung cấp của công chức loại B: bậc 1 là 1.86, bậc 2 là  2.06, bậc 3 là 2.26, bậc 4 là 2.46, bậc 5 là 2.66, bậc 6 là 2.86, bậc 7 là  3.06, bậc 8 là 3.26, bậc 9 là 3.46, bậc 10 là 3.66, bậc 11 là 3.86, bậc 12 là 4.06. 

- Hệ số lương trung cấp của viên chức loại B cụ thể như sau: bậc 1 là 1.86, bậc 2 là 2.06, bậc 3 là 2.26, bậc 4 là 2.46, bậc 5 là 2.66, bậc 6 là 2.86, bậc 7 là 3.06, bậc 8 là 3.26, bậc 9 là 3.46, bậc 10 là 3.66, bậc 11 là 3.86, bậc 12 là 4.06.

[b] Hệ số lương đại học

Số lượng của các mức về thăng tiến mức lương tại mỗi ngạch lương của giảng viên, trợ giảng của hệ Đại học được gọi là bậc lương Đại học. Mỗi bậc lương tương ứng với một hệ số lương nhất định, thường dao động từ bậc 6 đến bậc 8, tùy thuộc vào là vị trí giảng viên hạng I, hạng II, hạng III. 

Bậc lương Đại học không chỉ đảm bảo quyền và lợi ích cho giảng viên mà còn tạo ra việc thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao trình độ của giảng viên nói riêng và học viên nói chung.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thuế - kế toán của Công ty Luật TNHH Everest

3- Quy định chuyển hệ số lương bậc trung cấp sang bậc đại học

Tình huống: Đề nghị luật sư tư vấn về quy định chuyển hệ số lương bậc trung cấp sang bậc đại học

Trường hợp cụ thể của tôi như sau: Tôi đang ở hệ số lương 2.26 bậc trung cấp. Đến tháng 07/2016 tôi đến kỳ hạn tăng lương lên bậc 4 trung cấp là 2.46. Tôi được cấp bằng đại học vào ngày 29/04/2016. Vậy nếu tôi để tăng lương lên bậc 4 trung cấp rồi mới đưa bằng đại học vào để phiên sang hệ số của đại học được không? Nếu khi nâng được hệ số lên bậc 4 trung cấp là 2.46, rồi tôi mới đưa bằng đại học vào để ăn lương theo bằng đại học thì hệ số lương của tôi sẽ là bao nhiêu? (Thùy Dương - Cần Thơ)

Thứ nhất, về quy định xếp lương khi chuyển loại công chức, viên chức.

Việc xếp lương khi chuyển loại công chức, viên chức được quy định tại khoản 3, Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/05/2007, như sau: Trường hợp công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn và điều kiện được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển loại công chức, viên chức từ loại A0 sang loại A1; từ loại B, loại C sang loại A (gồm A0 và A1) hoặc từ loại C sang loại B, thì thực hiện như cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức hướng dẫn tại khoản 1, Mục II Thông tư này, như sau: “Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ”.

Thứ hai, về trường hợp cụ thể của anh (chị) hỏi.

Về thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới: Do chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ (2,46 – 2,34 = 0,12 ) nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ (chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề là 0,20), nên thời gian xét nâng lương của anh (chị) được tính kể từ ngày hưởng lương 2,26 bậc trung cấp.

Một là, anh (chị) đang hưởng theo hệ số 2,26 , mốc thời gian nâng lương lần sau được tính từ 07/2013 và đến ngày 07/2016, bạn được nâng lương theo niên hạn,với hệ số lương 2.46, mốc thời gian nâng lương lần sau được tính từ 07/2016.

Hai là, nếu anh (chị) đã có bằng đại học, anh (chị) làm hồ sơ chuyển loại từ loại B (trung cấp) sang loại A1 (đại học) thì lương của anh (chị) như sau: Từ hệ số lương 2.26 , mốc thời gian nâng lương lần sau được tính từ 07/2013, chuyển sang lương giáo viên theo loại A1, bậc 1, hệ số lương 2.34, mốc thời gian nâng lương lần sau được tính từ 07/2013. Như vậy, đến tháng 07/2016, anh (chị) sẽ được nâng lương theo niên hạn từ bậc 1 lên bậc 2 của loại A1.

Ba là, về diễn biến lương cùa anh (chị), nếu chờ nâng lương của loại B vào tháng 07/2016.

Nếu chờ nâng lương của loại B vào tháng 07/2016. thì diễn biến lương cùa anh (chị) sẽ như sau:

- Vào tháng 07/2016, anh (chị) hưởng hệ số 2,46;

- Anh (chị) sẽ được xem xét chuyển loại từ B sang A1: Từ bậc 4 loại B, hệ số lương 2,46, mốc nâng lương 07/2016. Sang bậc 2 loại A1, hệ số 2,67, mốc nâng lương 07/2016.

Như vậy, anh (chị) nên nộp bằng đại học cho đơn vị để làm làm thủ tục nâng bậc lương đại học trước.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực lao động của Công ty Luật TNHH Everest

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Cách tính lương từ bậc trung cấp sang đại học được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Cách tính lương từ bậc trung cấp sang đại học  trong quan hệ hợp đồng có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng

Phạm Nhật Thăng là chuyên gia Quản trị và An ninh (Management and Security)

0 bình luận, đánh giá về Cách tính lương từ bậc trung cấp sang đại học

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18725 sec| 981.844 kb